W uzupełnieniu komunikatu z dnia 13 kwietnia 2015 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zbiorcze zestawienia na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz cesje będą przyjmowane w Biurze Podawczym mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi, budynek A, parter, w godzinach od 8.00 do 16.00.