Milionowy użytkownik uzyskał dostęp do  Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

W przyszłym roku w serwisie pojawią się nowe funkcje.

Najstarszy zarejestrowany użytkownik serwisu ma 106 lat. Najmłodsza osoba z założonym kontem w ZIP to kilkunastodniowy noworodek. Dzięki serwisowi jego rodzice będą mogli sprawdzać  na bieżąco kiedy ich dziecko było leczone, jakie były koszty badań   oraz jakie leki zostały  mu przepisane. Do tej pory w systemie zarejestrowano blisko 60 tys. kont dzieci.

Z ZIP najliczniej korzystają mieszkańcy Śląska (ponad 142 tys. użytkowników), Mazowsza (108 tys.) i Wielkopolski (94 tys.).

Z dniem  1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. 2014.1138).

19 Listopada 2014 r. odbędą się w Polsce obchody Światowego Dnia POChP (Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc).

Nadrzędnym celem obchodów Światowego Dnia POChP jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia płuc wśród społeczeństwa, poprzez inicjowanie działań społecznych i naukowych w tym zakresie, które mają doprowadzić do zoptymalizowania opieki zdrowotnej nad pacjentem oraz do uzyskania przez pacjenta kontroli nad własnym zdrowiem. POChP jest chorobą ogólnoustrojową, znacznie zwiększającą zagrożenie zawałem serca, udarem i osteoporozą. Z danych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc wynika, że w Polsce choroba ta dotyczy 2 mln. osób z czego 80%. nie wie, że choruje, a więc się nie leczy.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z bezpłatnej kolonoskopii w ramach Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego finansowanego przez Ministerstowo Zdrowia. W Łódzkiem z programu można skorzystać w 8 placówkach. Szczegóły znajdą Państwo w serwisie profilaktyka.

Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informację na temat oddziałów chirurgii naczyniowej w Łódzkiem, na których można się leczyć od 1 października 2014 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w ramach obchodów Światowego Dnia z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc w Polsce.

Od 1 października 2014 r. Szpital został włączony w struktury SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów przy ul. Pomorskiej 251.

Ciągłość w udzielaniu świadczeń medycznych zostanie zachowana a nowym miejscem udzielania świadczeń medycznych będzie Centrum Kliniczno-Dydaktyczne przy ul. Pomorskiej 251.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 253-71-10

Łódzki Oddział NFZ uprzejmie informuje, że w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli NFZ w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym „Dom Pomocy Rodzinie” w Łodzi przy ulicy Liściastej 9, Dyrekcja Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym zakładem.

Jeżeli chcą Państwo zadbać o swoje ubezpieczenia i sprawdzić jak wyglądają zapisy na Waszych kontach w ZUS, a także założyć konto w ZIP (Zintegrowanym Informatorze Pacjenta)  zapraszamy na ul. Zamenhofa 2 w Łodzi. 

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2014 r. zmieniły się opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Stawkę określa minister zdrowia.