W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 36/2011/DGL z dnia 7 lipca  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 21 lipca 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.

Źródło: Dział Obsługi Umów

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc czerwiec nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 19.07.2011 r.

ŁOW NFZ informuje, że ukazało się Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 lipca, częściowo zmieniające zarządzenie 57/2009/DSOZ i 11/2010/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne. Zarządzenie dostępne jest TUTAJ.

W związku z ukazaniem się na stronie Centrali zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 30/2011/DSOZ z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr 32/2011/DSOZ z dnia 4 lipca 2011 r. oraz Nr 33/2011/DSOZ z dnia 6 lipca 2011 r. zmieniających zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzajach:

  • rehabilitacja lecznicza
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • leczenie szpitalne

ŁOW NFZ zaprasza do odbioru aneksów od dnia 15.07.2011 r.

w  siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

W związku z analizą sprawozdawczości zbiorczej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (przekazywanej komunikatem XML typu ZBPOZ) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza listę świadczeniodawców wraz z informacjami o brakach i błędach w sprawozdaniach za miesiące styczeń-maj 2011 r.

W związku z zakończeniem procesu ustalania warunków finansowych na drugie półrocze 2011r. dotyczących umów w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ŁOW NFZ zaprasza do odbioru aneksów
od dnia 04.07.2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów;