Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na listach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza na wykład w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. w dużej sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104.

Depresja to zaburzenie afektywne, które najcześciej objawia się poczuciem smutku, obniżonym nastrojem, brakiem checi do działania oraz negatywnym postrzeganiem rzeczywistości. Na depresję cierpi coraz więcej z nas - to zaburzenie dotyka i dzieci i dorosłych i seniorów. Depresję można leczyć!

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej http://kolejki.nfz.gov.pl/ prezentowane są informacje o pierwszych wolnych terminach udzielania świadczeń w placówkach medycznych, posiadających umowę zawartą z Funduszem.