Uprzejmie informujemy, że w sobotę 8 lutego 2014 r. w Manufakturze od godziny 12 do 16 uczniowie XXXII LO w Łodzi będą zachęcać Państwa do badań profilaktycznych, szczególnie tych, które pomagają w porę wykryć i wyleczyć chłoniaka. Akcja organizowana jest pod hasłem: Zostaw chłoniaka w tyle, biegnij na morfologię. Młodzi ludzie przygotowali dla Państwa i Państwa dzieci mnóstwo atrakcji. W ich imieniu serdecznie zapraszamy!

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych podczas 14. Światowego Dnia Walki z Rakiem. W sobotę 1 lutego 2014 r. od godz. 10 do 14 w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Paderewskiego 4  będzie można:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DzU z 2013, poz. 1565), do 30 czerwca 2014 r. obowiązuje okres przejściowy i honorowane będą zlecenia na realizacje zakupu wyrobów medycznych wystawione przed datą wejścia w życie ww. rozporządzenia.

widok w ZIP godzin pracy poradni

Łódzki Oddział NFZ przypomina wszystkim pacjentom, że dla Państwa wygody z wieloma poradniami specjalistycznymi oraz gabinetami stomatologicznymi podpisaliśmy umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych także w soboty.

 Zachęcamy rodziców do założenia konta dla swojego dziecka w wieku od 0 do 18 r.ż. 

Od 16 r. ż.  konto w ZIP można założyć dla siebie – wystarczy dowód tymczasowy lub paszport.

Konto w ZIP to między innymi:

  • możliwość sprawdzenia online, czy dziecko jest ubezpieczone
  • wirtualna historia leczenia dziecka refundowanego przez NFZ – leki, wizyty u lekarza, pobyty w szpitalu od 2008 roku
  • możliwość łatwego sprawdzenia, co sfinansował NFZ, zwłaszcza jeśli dziecko leczy się przewlekle, a jego leczenie opłacane jest przez różne instytucje