14 listopada o godz. 9.55 Narodowy Fundusz Zdrowia wydał pacjentowi 500 tysięczny pakiet dostępowy do Zintegrowanego Informatora Pacjenta więcej informacji

Narodowy Fundusz Zdrowia, we współpracy z organizacjami pacjenckimi i świadczeniodawcami, prowadzi działania w zakresie realizacji wieloletniego projektu edukacyjnego "...liczy się każdy oddech". Celem projektu, którego realizacja przewidziana jest do 2015 r. jest upowszechnienie informacji o astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - POChP, edukacja zdrowotna pacjentów oraz poprawa jakości usług świadczonych przez świadczeniodawców.

więcej informacji

Zachęcamy studentów do założenia konta w ZIP, czyli Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, na swojej uczelni.
8 listopada 2013 r. wizytą na Uniwersytecie Medycznym przy placu Hallera 1 rozpoczynamy akcję zakładania kont studentom łódzkich uczelni. Pracownicy NFZ odwiedzą studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego.
Założenie konta zajmuje 3 minuty, wystarczy okazać dowód lub paszport. Zapraszamy!

Polecamy Państwa uwadze podręcznik „Zrozumieć prawa pacjenta” autorstwa Tomasza Filarskiego i Tomasza Sroki. Mogą go Państwo w tym miejscu pobrać w wersji elektronicznej.

Zachęcamy również do korzystania z portalu dla świadczeniobiorców – Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), w którym znajdziecie Państwo informacje dotyczące statusu ubezpieczenia, miejsc gdzie na terenie całej Polski realizowane są świadczenia medyczne oraz wykaz i koszt świadczeń udzielonych Państwu w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

ŁÓDZKIE FORUM UDAROWE gromadzi wszystkich zainteresowanych problematyką udarową, wszystkich których sytuacja osób po udarze mózgu nie jest obojętna. Głównym celem Forum jest próba oceny obecnego systemu opieki zdrowotnej nad chorymi dotkniętymi tym problemem.

 W związku ze śmiercią osoby uprawnionej do reprezentowania spółki Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej „MEDAR” w Andrespolu (ul. Rokicińska 125), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu skorzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zadeklarowani do ww. poradni pacjenci powinni dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ poprzez złożenie nowej deklaracji w dowolnie wybranych placówkach, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.