Wydział Spraw Świadczeniobiorców informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. 2011.192.1141) ustalono kwotę minimalnego wynagrodzenia, która od dnia 1 stycznia 2012 r. wynosi 1500,00 PLN.
Powyższe skutkuje zmianą wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wolontariuszy i wynosi 135,00 PLN. Składkę odprowadza korzystający.

Komunikat Prezesa NFZ dla pacjentów w sprawie recept.

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że umieszczenie na recepcie pieczątki "Refundacja do decyzji NFZ" nie powoduje utraty ważności recepty. 

Publikujemy obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych. Obwieszczenie (w załączniku),  Wykaz leków refundowanych, uzupełnienie wykazu leków refundowanych.

Źródło: Rzecznik prasowy

Szanowni Państwo,

Łódzki Oddział NFZ wkrótce zakończy negocjowanie i podpisywanie umów z poradniami, gabinetami i szpitalami, w których będą się Państwo leczyć przez najbliższych kilka lat.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

Uprzejmie informujemy, że faktury za świadczenia udzielane w zakresie przepisów o koordynacji od dnia 19 grudnia 2011r. należy składać w Kancelarii ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58.

 

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej