Oddział Funduszu potwierdza skierowania transparentnie według kolejności wpływu w okresie ich ważności. Przydział skierowań na leczenie uzdrowiskowe odbywa się na podstawie kolejności na liście oczekujących, przy uwzględnieniu danego zakresu i profilu leczenia. Natomiast przeglądarka internetowa informuje ubezpieczonych na temat procesu realizacji skierowania i aktualnego miejsca spośród wszystkich skierowań w kolejce, bez względu na profil leczenia. Tym samym informacje zawarte w przeglądarce internetowej nie dotyczą czasu oczekiwania na wyjazd. Przewidywany czas oczekiwania określony jest przez oddział Funduszu na podstawie analizy kolejki osób oczekujących oraz możliwości w zakresie posiadanych miejsc, a nie miejsce w kolejce wskazane w przeglądarce internetowej.

Obecnie czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne wynosi około 22-23 miesięcy licząc od dnia wpływu skierowania.

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego informuje, że obecnie rozpatrywane są skierowania, które wpłynęły do ŁOW NFZ w grudniu 2015r. - styczniu 2016r., a termin ich realizacji przypada w listopadzie - grudniu 2017r.

O terminie i miejscowości leczenia ubezpieczeni powiadamiani są odrębnym pismem najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.


S