Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” zaprasza kobiety w ciąży do udziału w ogólnopolskim bezpłatnym programie edukacyjnym „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”, który realizowany jest w ramach projektu Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej (znanego pod hasłem Zachowaj Równowagę).

Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Państwu o bezpłatnych programach profilaktycznych realizowanych przez lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i zaprasza do korzystania z nich.