punktor_www1Jeśli potrzebujesz okulary, wózek inwalidzki, aparat słuchowy, protezę piersi lub inny przedmiot ortopedyczny przede wszystkim musisz uzyskać zlecenie na ten przedmiot od lekarza specjalisty. Zlecenie na aparat słuchowy wystawi laryngolog, na okulary - okulista, a na protezę piersi - onkolog. Sprawdź, kto wystawia zlecenie i ile będziesz musiał dopłacić.

Uwaga! Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowy druk zlecenia na wyroby medyczne.

punktor_www1 Aby uzyskać prawo do refundacji  w wysokości 70% lub 100%  w kwocie limitu  złóż zlecenie w oddziale NFZ. Możesz to zrobić:punktor_www1 Oprócz zlecenia w oddziale Funduszu musisz okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości (paszport, prawo jazdy) oraz  dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacja emeryta, ZUS RMUA  itp.) 

 
punktor_www1 Pracownik Funduszu sprawdzi zlecenie i jeśli nie ma błędów formalnych  zarejestruje je  i potwierdzi lub wprowadzi do ewidencji zleceń oczekujących na potwierdzenie - to znaczy, że będziesz czekał w kolejce na refundowany przedmiot.. Po potwierdzeniu Fundusz odeśle Ci je pocztą. Jeśli zlecenie ma błędy formalne, nie może zostać zarejestrowane, musisz wrócić do lekarza, aby je poprawił.  
 

Uwaga! Datą realizacji świadczenia jest data odbioru okularów, wózka czy innego przedmiotu. Wpisz ją  w zleceniu, odbierając zaopatrzenie i potwierdź własnoręcznym podpisem. Od daty odbioru zaopatrzenia jest obliczany okres użytkowania, po którym będziesz mógł otrzymać nowy przedmiot.

punktor_www1Refundowany przedmiot możesz kupić lub otrzymać w punktach, które podpisały umowę z Funduszem. Ich listę otrzymasz wraz z potwierdzonym zleceniem lub możesz sprawdzić ją w ZIP.

Więcej informacji o przedmiotach ortopedycznych