Kiedy ponownie do sanatorium?

Jak rozumieć przepis, że z leczenia sanatoryjnego uzdrowiskowego można skorzystać nie częściej niż 18 m-cy od daty ostatniego leczenia uzdrowiskowego?Chodzi tu o termin leczenia od- do, czy dzień zakończenia leczenia uzdrowiskowego?Pytanie moje wynika z rozbieżności stosowania tego zapisu w poszczególnych województwach (w jednych można składać nowe skierowanie zaraz po powrocie z sanatorium, w innych trzeba odczekać 7 do 8 miesięcy, a jeszcze w innych mówi się, że następne skierowanie można złożyć po 18 miesiącach od daty ostatniego leczenia. Jak widać w interpretacji tegoż zapisu panuje "samowolka". Może wreszcie ktoś ludzim wyjaśni tę kwestię tak, aby nie było żadnych wątpliwości i aby zapis był ujednolicony, jasno sprecyzowany i dotyczył obszaru całej Polski-aby wszystkie województwa interpretowały go tak samo i stosowały się do niego tak samo

 

Zasady rozpatrywania oraz potwierdzania skierowań reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 142, poz. 835) w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
Stosownie do § 2 ust. 1. pkt. 5 ww. rozporządzenia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, biorąc pod uwagę w przypadku dorosłych – zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 miesięcy (nie dotyczy leczenia uzdrowiskowym w szpitalu uzdrowiskowym oraz rehabilitacji szpitalu uzdrowiskowym).
Z powyższej normy wynika zalecenie dla lekarza wystawiającego skierowanie co do wystawienia skierowania dla osób dorosłych nie częściej niż raz na 18 miesięcy.
Decyzję o wystawieniu skierowania podejmuje lekarz jeśli uważa, że są przesłanki medyczne do wystawienia skierowania przed upływem 18 miesięcy kieruje wniosek do NFZ celem rozpatrzenia

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plikow cookie. Dowiedz sie wiecej. Przeczytaj nasza polityke plikow cookie

Akceptuje pliki cookie na tej stronie.

Informacje nt. plikow cookie