Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji-pracownia rtg w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta godzinie wykonuje pacjentom szpitalnym i zgłaszającym się na Izbę Przyjęć zdjęć po godzinie 17 z braku technika rtg mimo to na stronie internetowej szpitala jest informacja że pracownia rtg czynna jest całodobowo nie są również wykonywane zdjęcia pacjentom korzystającym z nocnej pomocy  a czasami wymagającym wykonania zdjęcia pacjenci są odsyłani do POZ mimo iż pracownia rtg mieści się w tym samym budynku co nocna pomoc proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i zmotywowanie Dyrekcji do przestrzeganie tego co pisze na stronie internetowej szpitala lub zamieszczenie informacji o faktycznym czasie pracy pracowni rtg.

dzień dobry,

Proszę o jednoznaczną odpowiedz na moje pytanie, czy lekarz rodzinny może odmówić mi skierowania na badania hormonów: estradiol, fsh, lh, tsh. Zgłosiłam się do Gamety ale tam wszystkie badania sa odpłatne a ja jestem ubezpieczona i chciałabym zrobic je bezpłatnie. Jeżeli nie musi to gdzie zgłosić się po skierowanie na bezpłatne badania - jestem z Łowicza

Jęzeli u męża występuje wada genetyczna od urodzenia czy dostanę skierowanie na badanie genetyczne - kariotyp jeżeli tak to gdzie ma się zgłosić po skierowanie?

Bardzo proszę o pilna odpowiedz.

Gdzie znajdę przychodnie ortopedyczna dla dziecka? Pytalam na drewnoskiej,  w matce polce ale na ten rok niema juz  zapisow

Dane teleadresowe, a także inne informacje na temat placówek medycznych realizujących porady z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci można znaleźć na stronie internetowej  zip.nfz.gov.pl w zakładce gdzie się leczyć? https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne - w okienko specjalizacja proszę wpisać ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca.

Email: pacjentka

Subject: artoskopia kolana

Message: jak długo trzeba czekac na zabieg w szpitalach w łódzkiem

Email: Pacjent

Subject: urografia w ramach nfz

Message: Chce się dowiedzieć, gdzie można wykonać urografie w ramach nfz, bowiem cena za badanie 295 zł to prawie mój czynsz. A wcześniejsze badania już pochłonęły pokaźną sumę pieniędzy. Aha i czy trzeba będzie czekać kilka miesięcy Zrozpaczony

Email: agaryn1

Subject: emolizacja mięśniaków

Message: Gdzie można wykonać embolizację mięśniaków macicy refundowaną przez NFZ?

Email: dxxxska

Subject: poradnia leczenia bólu

Message: Moja znajoma przebywa w DPS. Ma silne dolegliwości bólowe, nie wstaje z łóżka a lekarz, który się nią opiekuje odstawił jej morfinę (włączoną w hospicjum), daje inne leki (są nieskuteczne) i mimo próśb nie chce skierować do poradni paliatywnej lub leczenia bólu. Do DPS nie przychodzi żaden inny lekarz, moja znajoma nie może wybrać innego lekarz POZ, bardzo cierpi. Co można zrobić w tej sytuacji?

Witam, proszę o informację w jakiej placówce szpitalnej jest najkrótszy okres oczekiwania na operację łąkotki? W szpitalu Jana Bożego mam termin marzec 2014 r. Pozdrawiam

Witam, proszę o udzielenie informacji, czy znieczulenie miejscowe przed leczeniem zęba i usuwanie próchnicy wraz z plombowaniem jest refundowane od 18 roku życia?
Jest to dla mnie istotne, aby zbędnie nie wydawać pieniędzy, gdyż jak wiadomo...dentyści nie zawsze informują o darmowych usługach refundowanych przed NFZ.

Zakres świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia stomatologicznego reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.09.140.1144 ze zm.).
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem świadczeniem gwarantowanym jest znieczulenie miejscowe powierzchniowe, znieczulenie miejscowe nasiękowe i znieczulenie przewodowe wewnątrzustne przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finasowanymi ze środków publicznych.

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania zmieniam przychodnię. W dotychczasowej poinformowano mnie, że dokumentacja lekarska jest własnością przychodni i nie może być przeniesiona do innej przychodni. Czy to możliwe, by nowy lekarz nie miał możliwości poznania dotychczasowej dokumentacji? Czy informacje o moim zdrowiu i leczeniu nie należą do mnie?

Kwestię udostępniania dokumentacji medycznej reguluje art. 27 i 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159). Z informacjami dotyczącymi zasad udostępniania dokumentacji medycznej można zapoznać się również na stronie internetowej ŁOW NFZ: http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/58-dla-pacjenta/dla-pacjenta-jak-si-leczy/1423-dokumentacja-medyczna