Email: Pacjent

Subject: urografia w ramach nfz

Message: Chce się dowiedzieć, gdzie można wykonać urografie w ramach nfz, bowiem cena za badanie 295 zł to prawie mój czynsz. A wcześniejsze badania już pochłonęły pokaźną sumę pieniędzy. Aha i czy trzeba będzie czekać kilka miesięcy Zrozpaczony

Email: agaryn1

Subject: emolizacja mięśniaków

Message: Gdzie można wykonać embolizację mięśniaków macicy refundowaną przez NFZ?

Email: dxxxska

Subject: poradnia leczenia bólu

Message: Moja znajoma przebywa w DPS. Ma silne dolegliwości bólowe, nie wstaje z łóżka a lekarz, który się nią opiekuje odstawił jej morfinę (włączoną w hospicjum), daje inne leki (są nieskuteczne) i mimo próśb nie chce skierować do poradni paliatywnej lub leczenia bólu. Do DPS nie przychodzi żaden inny lekarz, moja znajoma nie może wybrać innego lekarz POZ, bardzo cierpi. Co można zrobić w tej sytuacji?

Witam, proszę o informację w jakiej placówce szpitalnej jest najkrótszy okres oczekiwania na operację łąkotki? W szpitalu Jana Bożego mam termin marzec 2014 r. Pozdrawiam

Witam, proszę o udzielenie informacji, czy znieczulenie miejscowe przed leczeniem zęba i usuwanie próchnicy wraz z plombowaniem jest refundowane od 18 roku życia?
Jest to dla mnie istotne, aby zbędnie nie wydawać pieniędzy, gdyż jak wiadomo...dentyści nie zawsze informują o darmowych usługach refundowanych przed NFZ.

Zakres świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia stomatologicznego reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.09.140.1144 ze zm.).
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem świadczeniem gwarantowanym jest znieczulenie miejscowe powierzchniowe, znieczulenie miejscowe nasiękowe i znieczulenie przewodowe wewnątrzustne przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finasowanymi ze środków publicznych.

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania zmieniam przychodnię. W dotychczasowej poinformowano mnie, że dokumentacja lekarska jest własnością przychodni i nie może być przeniesiona do innej przychodni. Czy to możliwe, by nowy lekarz nie miał możliwości poznania dotychczasowej dokumentacji? Czy informacje o moim zdrowiu i leczeniu nie należą do mnie?

Kwestię udostępniania dokumentacji medycznej reguluje art. 27 i 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159). Z informacjami dotyczącymi zasad udostępniania dokumentacji medycznej można zapoznać się również na stronie internetowej ŁOW NFZ: http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/58-dla-pacjenta/dla-pacjenta-jak-si-leczy/1423-dokumentacja-medyczna

Ginekomastia

Message: Jak wygląda refundowana operacja na ginekomastie??
czy wykonywane jest również odsysanie tłuszczu z okolic sutków czy tylko wycięcie samego gruczołu??
jak długo czeka sie na zabieg?

Ginekomastia jest zabiegiem refundowanym przez NFZ. Bliższe informacje na temat zabiegu, jak i możliwego terminu przyjęcia otrzyma Pan od lekarza kwalifikującego w poradni chirurgii plastycznej USK nr 1 im. Barlickiego w Łodzi, do której powinien zgłosić się Pan ze skierowaniem.


 

Witam,
Obecnie ma problem ginekologiczny. W ramach NFZ można bez skierowania skorzystać z porady lekarza ginekologa. Jednak ostatnio trafiłam do bardzo niekompetentnego lekarza, chciałabym umówić się na wizytę do innego specjalisty? Czy w ramach NFZ jest narzucony limit wizyt w ciągu roku u specjalisty danego rodzaju dla jednego pacjenta?

Obowiązujące przepisy prawne nie wprowadzają rocznego (ani innego) limitu wizyt u lekarza niezależnie czy jest to lekarz specjalista, czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. O ilości wizyt pacjenta u danego lekarza w ciągu roku decydują wskazania medyczne.
Listę poradni, w których można skorzystać z porady ginekologa, znajdzie Pani w serwisie Gdzie się leczyć


witam,

mam sporo pajączków na nogach. czy powinnam się udać do flebologa na badania?

 

NFZ nie kontraktuje świadczeń udzielanych przez flebologa. Usuwanie „pajączków” nie jest zabiegiem wymienionym w katalogu świadczeń gwarantowanych możliwych do wykonania w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Niemniej jednak, w związku ze zgłoszonym problemem, proponujemy skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu rozważenia przez niego ewentualnej konieczności odbycia wizyty w poradni chorób naczyń, mającej na celu wykluczenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu żylnego.

l

Jestem osoba pracująca , mam uraz kolana , a do ortopedy niestety długie terminy, więc co mam zrobić - z laska do pracy chyba nie wypada bo co na to bhp-iec powie, a ja kwalifikuje się na szybkie leczenie wraz ze zwolnieniem .
Może mi poradzicie lekarza ortopedę na cito a może w Warszawie w szpitalu MSWiA sa krótsze terminy , bo na pewno nasze Vipy długo nie czekaja i maja od zaraz lekarza, albo wyjechać za granice Polski bo tam od ręki będę załatwiona. Bardzo proszę o pełne doradztwo w tej sprawie.
pozdrawiam


W celu uzyskania informacji na temat placówek medycznych, które deklarują najkrótsze czasy oczekiwania na udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, proszę skorzystać z wyszukiwarki kolejki oczekujących. Średni czas oczekiwania na realizację porad specjalistycznych w poszczególnych poradniach można sprawdzić, wpisując w okienko zatytułowane „świadczenie”: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ. Chcąc sprawdzić dane np. dla Warszawy w okienko „miejscowość” należy wpisać nazwę miasta.
W celu uzyskania informacji na temat możliwości leczenia za granicą proszę zapoznać się z informacją „Jak uzyskać zgodę na planowe leczenie za granicą” dostępną na stronie internetowej ŁOW NFZ: http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/krok-po-kroku/1609-wnisoek-o-planowe-leczenie-za-granic