Gdzie znajdę przychodnie ortopedyczna dla dziecka? Pytalam na drewnoskiej,  w matce polce ale na ten rok niema juz  zapisow

Dane teleadresowe, a także inne informacje na temat placówek medycznych realizujących porady z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci można znaleźć na stronie internetowej  zip.nfz.gov.pl w zakładce gdzie się leczyć? https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne - w okienko specjalizacja proszę wpisać ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca.

Email: pacjentka

Subject: artoskopia kolana

Message: jak długo trzeba czekac na zabieg w szpitalach w łódzkiem

Email: Pacjent

Subject: urografia w ramach nfz

Message: Chce się dowiedzieć, gdzie można wykonać urografie w ramach nfz, bowiem cena za badanie 295 zł to prawie mój czynsz. A wcześniejsze badania już pochłonęły pokaźną sumę pieniędzy. Aha i czy trzeba będzie czekać kilka miesięcy Zrozpaczony

Email: agaryn1

Subject: emolizacja mięśniaków

Message: Gdzie można wykonać embolizację mięśniaków macicy refundowaną przez NFZ?

Email: dxxxska

Subject: poradnia leczenia bólu

Message: Moja znajoma przebywa w DPS. Ma silne dolegliwości bólowe, nie wstaje z łóżka a lekarz, który się nią opiekuje odstawił jej morfinę (włączoną w hospicjum), daje inne leki (są nieskuteczne) i mimo próśb nie chce skierować do poradni paliatywnej lub leczenia bólu. Do DPS nie przychodzi żaden inny lekarz, moja znajoma nie może wybrać innego lekarz POZ, bardzo cierpi. Co można zrobić w tej sytuacji?

Witam, proszę o informację w jakiej placówce szpitalnej jest najkrótszy okres oczekiwania na operację łąkotki? W szpitalu Jana Bożego mam termin marzec 2014 r. Pozdrawiam

Witam, proszę o udzielenie informacji, czy znieczulenie miejscowe przed leczeniem zęba i usuwanie próchnicy wraz z plombowaniem jest refundowane od 18 roku życia?
Jest to dla mnie istotne, aby zbędnie nie wydawać pieniędzy, gdyż jak wiadomo...dentyści nie zawsze informują o darmowych usługach refundowanych przed NFZ.

Zakres świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia stomatologicznego reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.09.140.1144 ze zm.).
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem świadczeniem gwarantowanym jest znieczulenie miejscowe powierzchniowe, znieczulenie miejscowe nasiękowe i znieczulenie przewodowe wewnątrzustne przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finasowanymi ze środków publicznych.

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania zmieniam przychodnię. W dotychczasowej poinformowano mnie, że dokumentacja lekarska jest własnością przychodni i nie może być przeniesiona do innej przychodni. Czy to możliwe, by nowy lekarz nie miał możliwości poznania dotychczasowej dokumentacji? Czy informacje o moim zdrowiu i leczeniu nie należą do mnie?

Kwestię udostępniania dokumentacji medycznej reguluje art. 27 i 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159). Z informacjami dotyczącymi zasad udostępniania dokumentacji medycznej można zapoznać się również na stronie internetowej ŁOW NFZ: http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/58-dla-pacjenta/dla-pacjenta-jak-si-leczy/1423-dokumentacja-medyczna

Ginekomastia

Message: Jak wygląda refundowana operacja na ginekomastie??
czy wykonywane jest również odsysanie tłuszczu z okolic sutków czy tylko wycięcie samego gruczołu??
jak długo czeka sie na zabieg?

Ginekomastia jest zabiegiem refundowanym przez NFZ. Bliższe informacje na temat zabiegu, jak i możliwego terminu przyjęcia otrzyma Pan od lekarza kwalifikującego w poradni chirurgii plastycznej USK nr 1 im. Barlickiego w Łodzi, do której powinien zgłosić się Pan ze skierowaniem.


 

Witam,
Obecnie ma problem ginekologiczny. W ramach NFZ można bez skierowania skorzystać z porady lekarza ginekologa. Jednak ostatnio trafiłam do bardzo niekompetentnego lekarza, chciałabym umówić się na wizytę do innego specjalisty? Czy w ramach NFZ jest narzucony limit wizyt w ciągu roku u specjalisty danego rodzaju dla jednego pacjenta?

Obowiązujące przepisy prawne nie wprowadzają rocznego (ani innego) limitu wizyt u lekarza niezależnie czy jest to lekarz specjalista, czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. O ilości wizyt pacjenta u danego lekarza w ciągu roku decydują wskazania medyczne.
Listę poradni, w których można skorzystać z porady ginekologa, znajdzie Pani w serwisie Gdzie się leczyć