ŁOW NFZ dla swiadczeniodawców - Ratownictwo Medyczne - Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

Kontrast

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza mieszkańców aglomeracji łódzkiej do wspólnego spędzenia zdrowego przedpołudnia w dniu 26 września 2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 w Przychodni Lecznicza przy ul. Leczniczej 6 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 28-29 października 2015 r. w godzinach 8.30-15.30 w Poznaniu odbędzie się szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej

Uprzejmie informujemy, że w związku z brakiem prądu w delegaturze ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, we wtorek 18 sierpnia 2015 r.  w godzinach 8-11 pacjenci nie będą mogli potwierdzić wniosku na przedmioty ortopedyczne, wyrobić karty EKUZ ani nie załatwią innych spraw związanych z potwierdzeniem ubezpieczenia. Serdecznie przepraszamy!

NZOZ Sanmed w Łodzi w siedzibie przy ulicy Myśliwskiej 9 informuje o awarii telefonu. Prosimy pacjentów o korzystanie z numeru telefonu 512 842 074.

Logo dnia otwartego: Serdecznie zapraszamy Państwa w sobotę 27 czerwca w godzinach od 9 do 14 na salę obsługi ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi


Łódzki OW NFZ i NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają Panie na bezpłatne badanie mammograficzne.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach projektu pn.  „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Transgraniczna Opieka Zdrowotna – polskie i europejskie doświadczenia", które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 r. w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Łodzi i całego Województwa Łódzkiego w dniu 16 czerwca 2015 r. od godziny 10 do 17 na ul. Piotrkowską (od ul. A. Struga do Pasażu Schillera !)

Serdecznie zapraszamy Seniorów na spotkanie na temat zasad bezpłatnego leczenia i zasad korzystania z kuracji uzdrowiskowych.

Archiwalny

W najbliższą sobotę o godz. 19.05 zapraszamy na program ABC pacjenta, który w całosci poświęciliśmy opiece nad kobietami w ciąży. Ciężarne i panie, które dopiero planują ciążę dowiedzą się od naszych ekspertów wszystkiego na temat koniecznych badań w ciąży, opieki położnej przed i po porodzie.

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

W dniach 9-15 marca mammobusy odwiedzą w województwie łódzkim 5 powiatów.
Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach programu profilaktyki raka piersi!

Mammografia to bezpłatne, bezbolesne i bezpieczne badanie, które pozwala wykryć nawet najmniejsze zmiany nowotworowe i w porę rozpocząć skuteczne leczenie.

Archiwalny

Szanowni Państwo! Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie (organizator) oraz Łódzki OW NFZ  zapraszają na "Białą Sobotę" w dniu 7 marca 2015 r.

Archiwalny

Szanowni Państwo, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Łodzi. Z okazji Dnia Kobiet  dniu 7 marca 2015 roku organizuje Białą Sobotę. Zapraszamy wszystkie Poradnie Ginekologiczno-Położnicze  z terenu Województwa Łódzkiego uczestniczące w PPPiWRSM do przyłączenia się do akcji pobierania cytologii w tym dniu.

Archiwalny

W dniach 23.02-01.03 mammobusy odwiedzą w Województwie Łódzkim 9 powiatów. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach programu profilaktyki raka piersi!

Archiwalny

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!  W dniach 16 -22 lutego mammobusy odwiedzą w województwie łódzkim 12 powiatach.  

Archiwalny

Szanowni Państwo, W dniu 11 lutego 2015 r. zaprasza na obchody Światowego Dnia Chorego. W III Szpitalu Miejskim im. K. Jonschera w tym dniu zorganizowany zostanie "Poranek seniora", którego tematem przewodnim są prawa pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10.00 - 14.00 w Poradni "Lecznicza" przy ul. Leczniczej 6.

Archiwalny

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!  W dniach 09 -15 luty mammobusy odwiedzą w Województwie Łódzkim 8 powiatów.    

Archiwalny

Szanowni Państwo! Z okazji 15. Światowego Dnia Onkologii, w dniu 7 lutego br. (sobota) w godz. 10-14 odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi przy ul. Paderewskiego 4.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16 lutego 2015 r. o godz. 15.00 organizuje spotkanie z udziałem przedstawicieli świadczeniodawców oraz rodzin pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Medical Centre Med. of Łódź przy ulicy Próchnika 43 w Łodzi.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług z zakresu aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dzieci i dorosłych”, w odniesieniu do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę bonów towarowych dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”, w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Świadczenie usług z zakresu aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dla dzieci i dorosłych".

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę biblioteki taśmowej i macierzy dyskowej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  "Dostawę bonów towarowych dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ".

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku biurowym położonym na terenie Zabytkowego Zespołu Łódzkich Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Polmos” d. „Monopol Wódczany”  w  Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, działka nr 17/18 obręb w-23 a wraz z wykonaniem remontu dachu w budynku a, b przy ul. Wydawniczej 8 w Łodzi”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont toalet w budynku zabytkowym Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.   

Archiwalny

Łódzki Oddział NFZ informuje, że w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli NFZ w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym „Dom Pomocy Rodzinie” w Łodzi przy ulicy Liściastej 9, Dyrekcja Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym zakładem.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) przetarg nieograniczony na „Dostawę biblioteki taśmowej i macierzy dyskowej”.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) przetarg nieograniczony na „Adaptację pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku biurowym położonym na terenie Zabytkowego Zespołu Łódzkich Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Polmos” d. „Monopol Wódczany”  w  Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, działka nr 17/18 obręb w-23 a wraz z wykonaniem remontu dachu w budynku a, b przy ul. Wydawniczej 8 w Łodzi”.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) przetarg nieograniczony na "Remont toalet w budynku zabytkowym Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Kocińskiego 58 w Łodzi".

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę okien oraz modernizację drzwi w celu wydzielenia strefy bezpieczeństwa w budynku zabytkowym Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58”, znak sprawy ZP/ŁOWNFZ/7/2014, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/8/2014, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców Łodzi i całego Województwa Łódzkiego w dniu 16 września na ul. Piotrkowską - na odcinku od A. Struga do Pasażu Schillera!

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ” – ZP/ŁOWNFZ/8/2014, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) zwanej dalej ustawą, udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 5 września 2014r. zapytania:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/8/2014, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/8/2014 zawiadamia o zmianie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę okien oraz modernizację drzwi w celu wydzielenia strefy bezpieczeństwa w budynku zabytkowym Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58” – ZP/ŁOW NFZ/7/2014, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zwanej dalej ustawą, udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 3 września 2014 r. zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ” – ZP/ŁOWNFZ/8/2014, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zwanej dalej ustawą, udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 4 września 2014 r. zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę okien oraz modernizację drzwi w celu wydzielenia strefy bezpieczeństwa w budynku zabytkowym Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/7/2014, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/8/2014, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę okien oraz modernizację drzwi w celu wydzielenia strefy bezpieczeństwa w budynku zabytkowym Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58” – ZP/ŁOW NFZ/7/2014, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zwanej dalej ustawą, udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 2 września 2014 r. zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę okien oraz modernizację drzwi w celu wydzielenia strefy bezpieczeństwa w budynku zabytkowym Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58” – ZP/ŁOW NFZ/7/2014, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zwanej dalej ustawą, udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 1 września 2014 r. zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ", znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/8/2014.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) przetarg nieograniczony na "Wymianę okien oraz modernizację drzwi w celu wydzielenia strefy bezpieczeństwa w budynku zabytkowym Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58."

Archiwalny

Szanowni Państwo, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców na spotkanie w sprawie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę przełączników sieciowych”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/6/2014, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Email: Julia

Subject: Refundacja apartów ortodontycznych

Message: Moja córka pół roku temu miała wykonane 2 aparaty ortodontyczne na zlecenie lekarza ortodoncji, który ma podpisaną umowę z NFZ. W ostatnich dniach otrzymałam informację, że cofnięto refundację na dolny aparat. Czy w takiej sytuacji słusznie rząda się ode mnie zwrotu środków finansowych na aparat? Pod jakim numerem telefonu mogę otrzymać więcej informacji z jakiego powodu wyniknęła taka sytuacja?

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) przetarg nieograniczony na "Dostawę przełączników sieciowych".

Archiwalny

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie na spotkanie informacyjne poświęcone profilaktyce raka szyjki macicy.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje mieszkańców gminy Moszczenica i okolic, że z dniem 31 lipca 2014 r. została rozwiązana w całości umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ze świadczeniodawcą: Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska Rotengruber-Ciach, miejsce realizacji świadczeń: ul. Piotrkowska 60, Moszczenica.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Serdecznie zapraszamy Seniorów  na spotkanie na temat zasad bezpłatnego leczenia i korzystania z leczenia sanatoryjnego. Dla wszytkich przygotowaliśmy także informator ŁOW Zdrowy Senior 60+.

Archiwalny

W  sobotę zapraszamy panie na bezpłatną mammografię. Z darmowych badań będą mogły skorzystać panie w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie poddawały się mammografii finansowanej przez NFZ.Zapisy pod numerem telefonu mammobusu  517 544 004 lub 42 254 64 10 (badania w Łodzi).

Archiwalny

Łódzki Oddział NFZ zaprasza w poniedziałek 30 czerwca 2014 r. o godz. 12. na wykład pt. Jak się leczyć bezpłatnie do Biblioteki Miejskiej przy ul. Rojnej 39 w Łodzi.

W trakcie spotkania, w godzinach 12-15, wszyscy chętni będą mogli założyć konto w ZIP. Serdecznie zapraszamy!

Archiwalny

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/5/2014, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 23 czerwca 2014 r. zapytania.

Archiwalny

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/5/2014, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) przetarg nieograniczony na "Dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych".

Archiwalny

Zapraszamy pracowników rejestracji poradni specjalistycznych i szpitali na szkolenie poświęcone zasadom prowadzenia list oczekujących. Pracownicy ŁOW NFZ zapoznają pracowników rejestracji z wymogami NFZ dotyczącymi zasad rejestracji pacjentów oraz aktualnymi przepisami na ten temat.

Szczególną uwagę słuchaczy zwrócimy na najczęściej popełniane błędy związane z rejestrowaniem pacjentów do poradni lub na oddział szpitalny.

Archiwalny

Łódzki NFZ, partner Senioraliów, zaprasza wszystkich seniorów na spotkania z naszymi ekspertami i zaproszonymi przez nas gośćmi:

 • 25 maja od godziny 14 na stoisko NFZ przy pl. Wolności w Łodzi. Naszymi gośćmi będą eksperci z wojewódzkiego ośrodka profilaktyki raka piersi, którzy odpowiedzą na pytania na temat profilaktyki dla seniorek oraz pielęgniarki z OIPiP.
 • 27 maja o godzinie 15 do DCAS Bałuty przy ul. Limanowskiego 166 na spotkanie na temat leczenia santoryjnego i korzystania ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta

Archiwalny

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pani Jolanta Kręcka zaprasza świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na spotkania, podczas których poruszone zostaną tematy związane z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej na terenie woj. łódzkiego.

Archiwalny

Wójt Gminy Ksawerów zaprasza mieszkańców Ksawerowa na bezpłatne badania profilkatyczne raka piersi, raka szyjki macicy i raka prostaty oraz konsultacje, także lekarza genetyka.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 ponownie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na „Świadczenie usług oceny pod względem medycznym wniosków o  zwrot  kosztów za świadczenia udzielane w stanie nagłym”.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 ponownie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na „Świadczenie usług dokonywania analizy wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej”.

Archiwalny

Dzisiaj, 23 kwietnia 2014 w Dzienniku Łódzkim ukazał się nowy dodatek dla pacjentów Twój fundusz zdrowia przygotowany przez Łódzki Oddział NFZ.

Archiwalny

Uprzejmie informujemy, że nie ma już wolnych miejsc na szkolenie dla pracowników rejestracji poradni specjalistycznych i szpitali. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym szkoleniem.

Wkrótce poinformujemy o kolejnym terminie szkolenia, mamy nadzieję, że tym razem uda nam się spotkać ze wszystkimi chętnymi.

Archiwalny

Zapraszamy pracowników rejestracji poradni specjalistycznych i szpitali na szkolenie poświęcone zasadom prowadzenia list oczekujących.

Pracownicy ŁOW NFZ zapoznają pracowników rejestracji z wymogami NFZ dotyczącymi zasad rejestracji pacjentów oraz aktualnymi przepisami na ten temat. Szczególną uwagę słuchaczy zwrócimy na najczęściej popełniane błędy związane z rejestrowaniem pacjentów do poradni lub na oddział szpitalny.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na „Świadczenie usług oceny pod względem medycznym wniosków o  zwrot  kosztów za świadczenia udzielane w stanie nagłym”, znak sprawy RWZP 60/U-23/2014 - 2.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na „Świadczenie usług dokonywania analizy wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej”, znak sprawy RWZP 59/U-22/2014 - 2.

Archiwalny

Delegatura Skierniewicka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zaprasza na konferencję pod hasłem: „Razem ku zdrowiu – bliżej siebie”, która odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na „Świadczenie usług oceny pod względem medycznym wniosków o zwrot kosztów za świadczenia udzielane w stanie nagłym”, znak sprawy RWZP 60/U-23/2014. 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na „Świadczenie usług dokonywania analizy wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej”, znak sprawy RWZP 59/U-22/2014.

Archiwalny

Łódzki  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy  zapraszają  4 kwietnia br. o godz. 11.00 do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41  na spotkanie poświęcone profilaktyce zdrowotnej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50,działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje o zmiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dostawę kodów źródłowych systemu Comarch and Workflow Managament".

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla ŁOW NFZ”, prowadzonym w trybie zapytania o cenę stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. ), zwaną ustawą, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług z zakresu aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dzieci i dorosłych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwaną ustawą, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na świadczenie usługi całodobowej telefonicznej obsługi pacjenta dla mieszkańców województwa łódzkiego, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Archiwalny

 • Gdzie się leczyć w 2014 roku
 • Skorzystaj ze zwróconych skierowań do sanatorium!
 • Lecz się w soboty
 • Konto w ZIP dla każdego
 • Nowość! Gdzie pracuję? - łódzki pomysł na weryfikację personelu

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dzieci i dorosłych.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na świadczenie usługi całodobowej telefonicznej obsługi pacjenta dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na świadczenie usługi całodobowej telefonicznej obsługi pacjenta dla mieszkańców województwa łódzkiego,  zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Archiwalny

Dyżury POZ – wieczorem, w nocy i w święta

 
Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

! Nocna i świątecznej opieka lekarska i pielęgniarska jest bezpłatna i udzielana bez skierowania

Opiekę nad pacjentami, od poniedziałku do piątku w godzinach  od 18 do 8, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę, sprawują  przychodnie we wszystkich powiatach naszego województwa i we wszystkich dzielnicach Łodzi. Dyżurują w nich lekarze i pielęgniarki, także lekarze pediatrzy, którzy w razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu chorego. Sprawdź, gdzie w swojej dzielnicy otrzymasz pomoc.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na świadczenie usługi całodobowej telefonicznej obsługi pacjenta dla mieszkańców województwa łódzkiego, znak sprawy RZP/171/U-30/2013.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) przetarg nieograniczony na  utrzymanie czystości w obiektach i na terenach ŁOW NFZ.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) przetarg nieograniczony na świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwalny

Załóż konto w ZIP 7 grudnia:

 • w siedzibach NFZ od godz. 9 do 15
 • w SDH Central w Łodzi od godz. 9 do 14
 • Manufakturze w Łodzi od godz. 10 do 22
 • w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, ul. Mazowiecka 1b od godz. 9 do 15
 • na Uniwersytecie J. Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Słowackiego 114/118 od godz. 9 do 14
 • Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu, ul. Mickiewicza 6 (studenci uczelni oraz pracownicy) od godz. 10 do 13

Serdecznie zapraszamy!

Przeczytaj komunikat: Dzień otwarty w ŁOW NFZ  

 

 

 

 

 

ZIP logo

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dzieci i dorosłych.

Archiwalny

12 listopada o godz.14.30 w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbędą się warsztaty "Senior w Sieci".
Tematem spotkania będzie zapoznanie się z Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP).

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do zapisów:
tel: 42 638 47 30
e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dzieci i dorosłych.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN wraz z dzierżawą włókien światłowodowych oraz zapewnieniem dostępu do Internetu zawiadamia o zmianie treści ogłoszenia nr 415870-2013 w związku ze zmianą terminu składania ofert.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) przetarg nieograniczony na połączenie lokalizacji Łódzkiego OW NFZ wysokowydajną siecią WAN wraz z dzierżawą włókien światłowodowych oraz zapewnieniem dostępu do Internetu.

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 02.10.2013r. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w dniu 02.10.2013 zakończyły się prace związane z aktualizacją systemu informatycznego.
W związku z tym informujemy, iż płatność za rachunki (nie dotyczy zestawień refundacyjnych aptek) złożone w dniu 03.10.2013 nastąpi w dniu 15.10.2013. Pozostałe terminy płatności pozostają bez zmian.
Za utrudnienia przepraszamy.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że z powodu konieczności wykonania ważnych aktualizacji systemu informatycznego, od których zależy poprawność procesu rozliczeń ze Świadczeniodawcami, w dniu 1 października 2013 r. mogą wystąpić czasowe problemy z przetwarzaniem komunikatów sprawozdawczych (SWIAD, LEK, ZPOSP, REF, LIOCZ).

Za utrudnienia przepraszamy.

Archiwalny


Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym skierowanym do dzieci i młodzieży. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która w sposób ciekawy, wesoły i oryginalny przedstawi prawa pacjenta. Celem konkursu jest wypromowanie i rozpropagowanie wśród społeczeństwa praw jakie przysługują pacjentom.

Zachęcamy Was do zabawy!

 

 

Email: bożena

Subject: otyłóść

Message: bardzo proszę o wskazanie placówki leczenia otyłości lub dietetyka na terenie łodzi,z góry serdecznie dziękuję

Archiwalny

W bliskiej rodzinie mam przypadek powtórnego wystąpienia gorączki z bólem głowy i mięśni. Lekarz pierwszego kontaktu dał skierowanie do poradni leczącej choroby zakaźne (na podstawie "wywiadu"). W Poradni na Kniaziewicza standardowy termin BADANIA jest za ponad dwa miesiące !! W rejestracji (kolejka na 30 minut) nie chca dać na piśmie tej informacji o terminie.
Czy chory z chorobą zakaźną ma chorować przez 2 miesiące, aby zostać zbadanym ? - oczywiście bez badania, nie wiadomo, czy jest to przyczyna aktualnej gorączki.
Łódź, dnia 21 sierpnia 2013 r.

PS. nikt nie odbiera telefonu infolinii NFZ nr 19488 (o godz. 13:50) - może też za 2 miesiące ?

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) przetarg nieograniczony na modernizację środowiska składowania danych połączoną z rozbudową serwera i dostawą licencji.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych dla ŁOW NFZ.

Archiwalny

W związku z artykułem pod tytułem „Zmiana wzoru recept: zmarnowano miliony na zakup nieważnych druków”,  który ukazał się w dniu 15 maja 2013 r. w Rynku Zdrowia, ŁOW NFZ przypomina:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro  na dostawę systemu do zarządzania i szyfrowania pamięci zewnętrznych USB  wraz z licencjami na dostarczony system dla 350 użytkowników, znak sprawy RZP 69/U-3/2013/2.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro  na „Dostawę systemu do zarządzania i szyfrowania pamięci zewnętrznych USB  wraz z licencjami na dostarczony system dla 350 użytkowników”, znak sprawy RZP 69/U-3/2013.

Archiwalny

Zapraszamy Państwa na spotkania, które będą poświęcone konkursowi ofert na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Szkolenia adresowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowanie ofert składanych na ogłoszone przez ŁOW NFZ postępowania w sprawie zawarcia umów w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Archiwalny

W związku z procesem ustalania kwot zobowiązania w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na II półrocze 2013 roku Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 29 kwietnia 2013 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresach: chemioterapia, programy terapeutyczne, programy lekowe.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych.

Archiwalny

W czwartek - 2 maja.2013 r. - od 8 do 16 zapraszamy Państwa do naszego oddziału w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 oraz do delegatur w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim. 

Archiwalny

W dniach 22-27 kwietnia po raz kolejny odbędzie się Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana przez państwa na poziomie lokalnym. W tym roku Tydzień Szczepień odbywa się w tym samym czasie na całym świecie!

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Z okazji Szkolnego Tygodnia Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na prelekcje lekarza ginekologa dr Anny Laskowskiej z ICZMP w Łodzi i chirurga onkologa dr Marka Tazbira ze Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi oraz przedstawiciela NFZ poświęcone profilaktyce raka piersi i raka szyjki macicy oraz zasadom korzystania z bezpłatnego leczenia. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 15.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie. Lekarze nie tylko opowiedzą o tym, jak skutecznie chronić się przed zachorowaniem na raka, ale także odpowiedzą na pytania słuchaczy. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy informatory Gdzie się leczyć. Wstęp wolny! Zapraszamy!

 

Źródło: Rzecznik prasowy

Archiwalny

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na ochronę osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Email: Malgosia

Subject: otylosc

Message: W jaki sposob znalezc bezplatnego dietetyka?

Archiwalny

Email: Katarzyna B.

Subject: kolonoskopia

Message: Dzień dobry,

Chciałabym się dowiedzieć o najbliżzy termin i gdzie kolonoskopi. Nie można się do was do dzwonić, wiec próbuje mailem. Dziękuje za pomoc, z uszanowaniem, Katarzyna B.

Archiwalny

 Poszukuję jak najszybciej laryngologa dziecięcego, gdzie mogę go znaleźć?

gdzie moge sie udac do dietetyka?

Szanowna Pani,

z porad dietetyka można korzystać m.in. w poradni diabetologicznej.

Archiwalny

W związku z prowadzonym przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przetargiem nieograniczonym na usługę aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe dzieci i dorosłych zamieszczamy ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu.

ortopedia dziecięca
Gdzie znajdę w województwie łódzkim "Przychodnie ortopedyczne dla dzieci".

Szpital Powiatowy w Radomsku, Porania Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z Gabinetem Zabiegowym i Gipsownią,  Radomsko, Jagiellońska 36 +48 446 854 768

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wieluń, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci, Wieluń,  Ul. Szpitalna 16,  +48 43 843 83 11 w. 272

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi,  PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI,  Łódź-Bałuty,  Drewnowska 75,  (042)253 71 51

B i L -Specjalistyczne Centrum Medyczne Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci,  Łódź-Górna,  Rzgowska 281/289,  +48 42 271 16 28

Archiwalny

Uprzejmie informujemy, że dla Państwa wygody wydłużyliśmy czas pracy jednej z infolinii. Informacje m.in. na temat:

 • zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, także o miejscach udzielania pomocy w nocy, weekendy i święta;
 • zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • miejsc wykonywania świadczeń zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

mogą Państwo uzyskać przez całą dobę pod numerami:

 • tel. 801 090 018 (dla telefonów stacjonarnych koszt minuty 0,28 PLN netto).
 • tel. 42 292 05 01  (dla dzwoniących z telefonów komórkowych).

Archiwalny

Archiwalny

Email: Patrycja P.

Subject: Poradnia dietetyczna

Message: czy jest w łodzi jakaś przychodnia lub dietetyk który ma podpisaną umowę z nfz? Dostałam skierowanie do dietetyka, ale nie mogę znaleźć przychodni.

Archiwalny

Wkrótce ferie. Niezależnie od tego, czy spędzają je Państwo w kraju, czy za granicą – jeżeli jesteście ubezpieczeni – macie Państwo prawo do świadczeń i opieki medycznej. Warto przypomnieć sobie, jak należy postępować w trakcie pogorszenia się Państwa stanu zdrowia – gdzie szukać pomocy, o jakich dokumentach pamiętać, wyjeżdżając na ferie.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na świadczenie usługi całodobowej telefonicznej obsługi pacjenta dla mieszkańców województwa łódzkiego, znak sprawy RZP 141/U-5/2012.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę licencji VMware dla czterech procesorów wraz ze wsparciem,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o treść przepisu art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości w obiektach i na terenach ŁOW NFZ,  prowadzonym w trybie zapytania o cenę, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Ze względu na planowane prace konserwacyjne systemu, może nastąpić przerwa w dostępie do serwisu eWUŚ dnia 19 grudnia 2012 r. od godz. 16:00 do około godz. 16:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
Źródło: Centrala NFZ

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla ŁOW NFZ, działając w oparciu o treść przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 12.12.2012 r. zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę licencji VMware dla czterech procesorów wraz ze wsparciem”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/8/2012, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę licencji IBM Tivoli Storage Manager for SAN, IBM Tivoli Storage Manager for DB wraz ze wsparciem”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/11/2012, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódż, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla  Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwalny

W czwartek, 6 grudnia ekspert ŁOW NFZ będzie odpowiadał na Państwa pytania w redakcji Dziennika Łódzkiego.

Dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 42 66 59 105 rozpocznie się o 12 i potrwa do 14.

Czekamy na pytania dotyczące systemu eWUŚ, czyli systemu potwierdzania prawa do bezpłatnego leczenia wyłącznie za pomocą numeru PESEL i dowodu tożsamości.

Źródło: Rzecznik prasowy

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych dla ŁOW NFZ, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/13/2012, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

W czwartek, 6 grudnia ekspert ŁOW NFZ będzie odpowiadał na Państwa pytania w redakcji Dziennika Łódzkiego. Dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 42 66 59 105 rozpocznie się o 12 i potrwa do 14.

Czekamy na pytania dotyczące systemu eWUŚ, czyli systemu potwierdzania prawa do bezpłatnego leczenia wyłącznie za pomocą numeru PESEL i dowodu tożsamości.

Archiwalny

Email: Pacjent chory na gruźlicę

Subject: Poradnia P/Gruźlicza

Message: Dzień Dobry! Jestem chory na gruźlicę i mieszkam na wsi między Skierniewicami i Łowiczem. Gdzie jest najbliższa poradnia przeciwgruźlicza.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę licencji IBM Tivoli Storage Manager for SAN, IBM Tivoli Storage Manager for DB wraz ze wsparciem”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/11/2012, działając w oparciu o treść przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 30.11.2012 r. zapytania.

Archiwalny

Gdzie w Łodzi, można jak najszybciej dostać się do lekarza endokrynologa w celu diagnozy?W pierwszej przychodni dano mi termin 10.2014!!!!!!!

Archiwalny

Ze względu na prace konserwacyjne systemu może nastąpić przerwa w dostępie do serwisu eWUŚ 30 listopada 2012 r. od godz. 17:00 do godz. 21:00. Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
Źródło: Centrala NFZ

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 – Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dzierżawy czterech włókien światłowodowych na potrzeby ŁOW NFZ, znak sprawy RZP 125/U-31/2012, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla ŁOW NFZ, działając w oparciu o treść przepisu art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamia o unieważnieniu postępowania.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na powyższe postanowiono jak na wstępie.

Łódź, dn. 26 listopada 2012 r.


p.o. Dyrektora ŁOW NFZ
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódż, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódż, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na dostawę licencji IBM Tivoli Storage Manager for SAN, IBM Tivoli Storage Manager for DB wraz ze wsparciem.

Archiwalny

GDZIE MOGE WYKONAĆ MAMMOGRAFIĘ. WYCZUŁAM GUZKA W PIERSI

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro  na świadczenie usługi dzierżawy czterech włókien światłowodowych na potrzeby ŁOW NFZ, znak sprawy RZP 125/U-31/2012.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych dla ŁOW NFZ”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/9/ 2012, działając w oparciu o treść przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 20.11.2012 r. zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych dla ŁOW NFZ”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/9/ 2012, działając w oparciu o treść przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 16.11.2012 r. zapytania.

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Subject: ort

Message: Potrzebuje kontakt do ortopedy w Łodzi ktory ma podpisana umowę z Funduszem, Mam powazny problem Proszę o pomoc

Archiwalny

 • Witam jestem po operacji i pilnie potrzebuje opieki neurologa ponieważ lekarz POZ nie chce kontynuować dalszego zwolnienia lekarskiego bez konsultacji. Proszę o informacje gdzie są najkrótsze terminy oczekiwania. Pozdrawiam.
 • proszę o informację,gdzie mogę się zapisac na wizytę do neurologa

 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódż, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla  Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch sztuk przełączników sieciowych oraz procesora głosowego do routera, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/6/2012, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódż, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwalny

Subject: rezonans magnetyczny
Message: Bardzo proszę o informację gdzie  w województwie łódzkim są najkrótsze terminy badania rezonansem magnetycznym.Jest to dla mnie bardzo pilne -zlecenie
neurologa /uporczywe bóle głowy/ a nie stać mnie na wykonanie tego badania odpłatnie.Ceny są zazwyczaj
od 500 do 800 zł.Nie jestem tez w stanie objechać
wszystkich miejsc i pytać o terminy.Jeżeli jest to
możliwe to byłabym wdzięczna za pomoc.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódż, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na dostawę licencji VMware dla czterech procesorów wraz ze wsparciem.

Archiwalny

Message: Mam skierowanie na tomografie komputerową jamy brzusznej, Mieszkam w okolicy Łowicza,gdzie można zrobić i jaki jest czas oczekiwania?

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódż, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na dostawę dwóch sztuk przełączników sieciowych oraz procesora głosowego do routera.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych, działając w oparciu o treść przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 24.10.212 r. zapytanie.

Archiwalny

gdzie sa najszybsze terminy przyjęć ?

Archiwalny

GDZIE W ŁODZI ZNAJDĘ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ MUSZĘ WYKONAĆ DZIECKU BADANIA A CHCIAŁABYM W RAMACH NFZ

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódż, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych.

Archiwalny

Pilnie muszę zoperowc zacmę bo zle widzę refundowaną przez NFZ.Mieszkam w LODZI

Archiwalny

Email: NFZ

Subject: Poradnie proktologiczne

Message: Zylaki odbytu

Archiwalny

Darmowe szczepienia dla osób po 65 roku miały trwać od września do grudnia, tymczasem już na początku października nie ma szczepionek.Dla kogo one były,i dlaczego ich brak.

Archiwalny

mam skierowanie na badanie Holter EKG. Gdzie mogę je wykonać?

Archiwalny

adresy stomatologów w powiecie pabianickim: tutaj

Archiwalny

witam

mam skierowanie od neurologa na rezonans kręgów szyjnych, gdzie mogę wykonać to badanie bezpłatnie, (jestem emerytką). W szpitalu Barlickiego nie ma już zapisów, na Bazarowej tylko odpłatnie.

Archiwalny

witam, kilkumiesięczna córka miała jakiś czas temu wysypkę i suchość skóry. Pediatra przepisał robiony krem witaminowy. Recepta była na ryczałt i krem kosztował 7,50zł. Po kilku miesiącach sytuacja sie powtórzyła. A za trzecim razem recepta została wystawiona na 100% - lekarka tłumaczyła się, że teraz nie może na niemowlę wypisac tej recepty na ryczałt bo dziecko dobrze się rozwija i jego ogólny stan jest dobry, a taki krem to lek i można go przepisać z ryczałtem tylko osobom chorym. Teraz za krem zapłaciłam 56zł, nie odąc do lekarza tylko od razu do apteki tez mogłabym kupic ten sam krem za wyższą kwotę i nie przedstawiać recepty, wystarczy że pokazałabym zapis receptury z poprzedniego kremu.

Proszę o informację kiedy lekarz jest zobligowany do wystawienia recepty na ryczałt w przypadku takich kremów dla niemowląt.

Archiwalny

Ponawiam pytanie (wcześniejszy email pozostał bez odpowiedzi), gdzie można wykonać gastroskopię w Tomaszowie Mazowieckim? Jedyna placówka, która ma podpisany kontrakt z NFZ od miesiąca informuje o wyczerpaniu na ten rok limitu i proponuje usługę odpłatną. Proszę o pomoc.

Archiwalny

Byłam w poradni ortopedycznej, która ma podpisaną umowę z nfz. Lekarz dał skierowanie na EMG , ale nie wskazał żadnej poradni. Jestem z Bełchatowa i powiedział, że albo w Łodzi albo w Częstochowie. Od dwóch dni próbuje znaleźć taką pracownię, niestety bezskutecznie. Wykonałam chyba ze 20 telefonów( m.in. do informacji nfz). Ale albo za badanie trzeba zapłacić albo nikt nie odbiera telefonu.Jak nie odbieracie telefonu to może chociaż mi ktoś odpisze gdzie mam to badanie wykonać nieodpłatnie.

Archiwalny

Gdzie na terenie woj. łódzkiego można nieodpłatnie wykonać badanie emg ( elektromoiografia nerwu pośrodkowego, łokciowego i promieniowego ). Mam skierowanie z poradni ortopedycznej (nfz)

Archiwalny

Czy przychodnia Remedium na Dąbrowskiego ma podpisany kontrakt z NFZ ? Pacjentom oferowane są głównie wizyty płatne. Druga kwestia to długość wizyty u psychiatry, która nie jest przestrzegana (zgodnie z wymogami na stronie NFZ) a badanie jest pobieżne.

Archiwalny

Witam
Chciałabym uzyskać informację o możliwości bezpłatnej konsultacji neurologicznej jak najszybciej , z uwagi na schorzenie sprawa bardzo pilna.Bedę wdzięczna za pomoc

Archiwalny

Czy przychodnia Remedium ma podpisany kontrakt z NFZ? Terminy zapisów są odległe, a pacjentom proponuje się wizyty prywatne (100 zł)- i wtedy czekać nie trzeba! Dlaczego, skoro nie ma kolejek do psychiatry, pacjenci NFZ muszą tak długo czekać albo płacić za wizytę?

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwera RISC wraz z rozbudową posiadanego serwera IBM pSeries 550 i usługą wdrożeniową, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm.) informuje  wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Archiwalny

Gdzie w Łodzi mogę skorzystać w ramach NFZ z usług ginekologa?

Archiwalny

Proszę o wskazanie gdzie moja 70 letnia mama mieszkająca w okolocach Opoczna może dostać sie do kardiologa?
Mama jest po operacji (bay-pasy) serca i wymaga stałej opieki kardiologicznej.
Prosze o pomoc

Archiwalny

Oddział NFZ uprzejmie informuje, że w Łódzkiem dzieci mogą leczyć się w 20 poradniach alergologicznych, w tym 8 w Łodzi. Przypominamy także, że dla dzieci z mukowiscydozą finansujemy leczenie, między innymi, w poradni leczenia mukowiscydozy (ul. Pabianicka 62, tel. 689 50 00).

Na leczenie dzieci w poradniach alergologicznych Łódzki Oddział NFZ wyda w tym roku 3,6 miliona złotych, czyli o 500 tys. więcej niż w roku 2011.

Podajemy czas oczekiwania w kilku przykładowo wybranych poradniach (informacja przekazana przez rejestratorki poradni w dniu 29 sierpnia):

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne, Pabianice,  Jana Pawła II 68, tel. 42 225 38 82 - czas oczekiwania: miesiąc
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANMED, Łódź,  Myśliwska 9, tel. 42 250 6260 - czas oczekiwania: 7-10 dni
 • NZOZ Centrum Alergologii prof. Krzysztof Buczyłko, Łódź, Kopernika 67/69, tel. 42 633 44 02 - czas oczekiwania: ok. miesiąca
 • Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Łódź-Polesie, Okólna 181, tel. 42 632 40 98 - czas oczekiwania: 4 dni.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódż, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na dostawę serwera RISC wraz z rozbudową posiadanego serwera IBM pSeries 550 i usługą wdrożeniową.

Archiwalny

W Informatorze NFZ "Gdzie się leczyć" znajduje się jedyna Przychodnia Chirurgii Stomatologicznej dla dz. Bałuty przy ul. Drewnowskiej. Przychodnia ta jest zamknieta na "cztery spusty", brak jakiejkolwiek informacji dlaczego, nie można się skontaktować telefonicznie. Czy rzeczywiście dla tak dużej dzielnicy NFZ nie ma orientacji o wielkości dzielnicy?

Archiwalny

gdzie mogę wykonac ekg z próbą wysiłkową z opisem

Archiwalny

Przychodnia zaburzeń metabolizmu - proszę o adres w Łodzi

Archiwalny

Subject: PRZYJMOWANIE PACJENTÓW W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE, UL. WIGURY1

Message: DZIEŃ DOBRY.
JESTEM NA WAKACJACH W MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI LAS.W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE MIAŁEM PROBLEMY ZDROWOTNE(ROPNE ZMIANY NA SKÓRZE)SKORZYSTAŁEM ZE STRONY INTERNETOWEJ NFZ "GDZIE SIĘ LECZYĆ W 2012R". ZGODNIE Z INFORMACJĄ UDAŁEM SIĘ DO MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE, UL. SPOKOJNA 10.KU MOJEMU ZASKOCZENIU,OKAZAŁO SIĘ, ŻE W/W MIEJSCU TAKIEJ PORADNI NIE MA.ZOSTAŁEM SKIEROWANY PRZEZ PERSONEL DO PORADNI NA UL.WIGURY1.KU MOJEMU KOLEJNEMU ZDZIWIENIU OTRZYMAŁEM WIADOMOŚĆ, ŻE MOGĘ SKORZYSTAĆ Z PORADY DOPIERO W SIERPNIU 2012R.PAMIĘTAJĄC HARMONOGRAM PRACY PORADNI DERMATOLOGICZNEJ ZE STRONY INTERNETOWEJ NFZ OKAZAŁO SIĘ, ŻE LEKARZ DERMATOLOG OD POCZĄTKU ROKU PRZYJMUJE TYLKO JEDEN RAZ W TYGODNIU.DODAM, ŻE MOJA ŻONA CHCIAŁA SKORZYSTAĆ Z PORADY GINEKOLOGICZNEJ.OKAZAŁO SIĘ,ŻE HARMONOGRAM PRACY PORADNI ZNOWU NIE POKRYWA SIĘ Z INFORMACJĄ NFZ.TA PORADNIA WEDŁUG PAŃSTWA POWINNA DZIAŁAĆ 5 RAZY W TYGODNIU, A DZIAŁA TYLKO WE WTORKI I CZWARTKI OD 8 DO 12.BYŁEM TAK ZDENERWOWANY, ŻE SPRAWDZIŁEM KOLEJNE PORADNIE,KTÓRE PODPISAŁY KONTRAKT.SAME NIEPRAWIDŁOWOŚCI, CIĄGŁE ZMIANY WYWIESZEK NA DRZWIACH GABINETU,TO JEST WRĘCZ COŚ NIESAMOWITEGO.JESTEM WRĘCZ PRZEKONANY, ŻE GDYBYM DRĄŻYŁ TEMAT DALEJ, TAKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCI BYŁOBY WIĘCEJ.BARDZO BYM PROSIŁ, ABY NFZ NIE UMIESZCZAŁ NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ BŁĘDNYCH INFORMACJI, PONIEWAŻ TAKICH BŁĄKAJĄCYCH PACJENTÓW, JAK JA JEST ZNACZNIE WIĘCEJ.WIEM,JAKIE SĄ ZASADY KONTRAKTOWANIA I JESTEM OBURZONY, ŻE PODPISUJECIE PAŃSTWO UMOWY Z PLACÓWKAMI, KTÓRE W ŻADNYM WYPADKU NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW KONTRAKTOWANIA, POBIERAJĄ BEZPRAWNIE PUBLICZNE PIENIĄDZE.PRZECIEŻ SĄ PLACÓWKI,KTÓRE SPEŁNIAJĄ WARUNKI, A NIE MAJĄ PODPISANYCH Z PAŃSTWEM UMÓW.NIE ROZUMIEM POSTĘPOWANIA NFZ,PONIEWAŻ TAK ŁATWO TO SPRAWDZIĆ, SĄ PORTALE ŚWIADCZENIODAWCY,SĄ WPISY PRZYJĘĆ,JAKI LEKARZ PRZYJMUJE I W JAKICH GODZINACH, SĄ KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH, KTÓRYCH W TYM ZAKŁADZIE NIE MA, JEDEN WIELKI CHAOS I NIEPRAWIDŁOWOŚCI.A PRZECIEŻ ZBLIŻA SIĘ KOLEJNY KONKURS OFERT. CZY BĘDZIECIE DALEJ TAK BŁĄDZIĆ W SWOJEJ NIEWIEDZY I PODPISYWAĆ KOLEJNE KONTRAKTY?. PROSZĘ O ODPOWIEDŹ, W PRZECIWNYM RAZIE BĘDĘ MUSIAŁ ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO CENTRALI NFZ W WARSZAWIE.Z POWAŻANIEM WOJCIECH P

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych dla ŁOW NFZ,  prowadzonym w trybie zapytania o cenę, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

W czwartek, 14 czerwca  2012 r. w godzinach 10-14, w siedzibie ZUS przy ul. Zamenhofa  zostanie zorganizowany Dzień Seniora. Na parterze wieżowca ZUS, w holu przy windach, porad będą udzielać przedstawiciele następujących instytucji :

Narodowy Fundusz Zdrowia

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

W dniu 30 maja w siedzibie ZUS-u w ramach dnia otwartego dla osób niepełnosprawnych będzie można uzyskać porady i pomoc nie tylko od pracowników ZUS-u, ale także specjalistów z ŁOW NFZ. Zapraszamy do siedziby ZUS-u przy ul. Zamenhoffa 2 w Łodzi.

 

Źródło: Rzecznik prasowy

Archiwalny

Zachęcamy do przeczytania wywiadu Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza pt. Nikt nie będzie ścigał lekarza za wypisanie antybiotyku.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do techniki biurowej, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych, działając w oparciu o treść przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2010.113.759 ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 14.05.212 r. zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódż, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych.

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

I. Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

„EXO” F.W.H.U. Ochrona Osób i Mienia ul. Wólczańska 55/59 90-608 Łódź

Archiwalny

Archiwalny

Informujemy, że pacjent, któremu apteka odmówiła realizacji prawidłowo wystawionej recepty, powinien skontaktować się z właściwym terytorialnie oddziałem wojewódzkim NFZ.

W ŁOW NFZ pod numerami telefonów pacjent uzyska informację o najbliższych aptekach, w których będzie mógł wykupić lek:

 • tel. 194 88, 42 275 40 30
 • tel. 42 194 88 - dla ubezpieczonych spoza Łodzi
 • tel. 800 133 773 – linia bezpłatna, od 16 do 8 codziennie.

Lista aptek w których można realizować recepty na leki refundowane:

Gdzie realizować recepty na leki refundowane w roku 2012r?

Serwis Ministerstwa Zdrowia na temat recept

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości w obiektach i na terenach ŁOW NFZ,  prowadzonym w trybie zapytania o cenę, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

 

Wita,kilka razy chciałem skontaktować się z magistrem rehabilitacji u P.Dr.Kubickiej w Złoczewie -bezskutecznie.Może Państwo wiedzą w jakich godzinach można tego Pana zastać????

Archiwalny

Jestem po operacji zerwania sciegna achilessa .Gips zdjety 8.12.2011.Niestety nie mam możliwosci rehabilitacji na odziale ani w przychodni bo wszedzie juz limity wyczerpane .Zostaje prywatnie to jest od razu ,niestety nie stac mnie co mam robić bym mogła chodzic.Nadmieniam ze mam65 lat.dziekuje

Archiwalny

informacji, które przychodnie/placówki w lodzi przyjmują pacjentów w weekendy na rehabilitacji- (fizjoterapia amb).
z góry dziękuje i pozdrawiam

Archiwalny


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych dla ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58,90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na dostawę bonów towarowych dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz ŁOW NFZ”, znak sprawy  ZP/ŁOW NFZ/7/2011, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego świadczenie stałej pomocy prawnej, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/7/2011, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 31.10.2011 r. zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58,90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz ŁOW NFZ.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

W związku z licznymi pytaniami świadczeniodawców dotyczącymi zasad wykonywania i rozliczania procedur zabiegowych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, dla których rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki stawia wymóg posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego

Archiwalny

Archiwalny

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58,90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na dostawę siedmiu sztuk serwerów.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dzierżawy czterech włókien światłowodowych na potrzeby ŁOW NFZ, znak sprawy RZP 86/U-30/2011 , zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 26.09.2011 r. na stanowisku  Referenta w Wydziale ds.Służb Mundurowych w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego została zatrudniona p. Paulina Zakrzyńska, zam. Łódź.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro na świadczenie usługi dzierżawy czterech włókien światłowodowych na potrzeby ŁOW NFZ, znak sprawy RZP 86/U-30/2011.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 15.09.2011 r. na stanowisku  Koordynatora Zespołu Radców Prawnych została zatrudniona p. Joanna Dobrzyńska, zam. Łódź.

Archiwalny

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i licencji oraz rozbudowę pamięci serwerów” - ZP/ŁOW NFZ/5/2011, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego  na stanowisko Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, w Dziale Kontroli Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Ogłoszenie nr 153 - komisja nie wyłoniła  kandydata do zatrudnienia.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58-Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę regałów metalowych na potrzeby archiwum ŁOW NFZ”, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1.9.2011 r. na stanowisku  Zastępcy dyrektora ds.ekonomiczno-finansowych została zatrudniona p. Małgorzata Olewczyńska, zam.  w Łodzi.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58,90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na dostawę zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i licencji oraz rozbudowę pamięci serwerów.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58,90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na dostawę zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i licencji oraz rozbudowę pamięci serwerów.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację środowiska składowania danych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz.759, z późn.zm.), zawiadamia, że w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Archiwalny


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro  na dostawę regałów metalowych na potrzeby archiwum ŁOW NFZ, znak sprawy RZP 77/M-21/2011.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 22.08.2011 r. na stanowisku  Referenta w Wydziale ds.Służb Mundurowych została zatrudniona p. Mariola Możdżeń, zam.Biała.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego  na stanowisko Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, w Dziale Kontroli Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Ogłoszenie nr 148 - Komisja nie wyłoniła  kandydata do zatrudnienia.

Delegatura w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 29

96-100 Skierniewice

tel./faks 46 834 15 89, tel. 46 834 15 90

e-mail: del.skierniewice@nfz-lodz.pl

 • kancelaria delegatury - pokój 1a, parter

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych.

Powrót

 


Wyświetl większą mapę

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Uwaga! Od 1 sierpnia 2011 zapraszamy do nowej siedziby

al. Armii Krajowej 15 (wejście od ul. Szkolnej)

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 42 27 54 115 , faks 42 27 54 111

e-mail: del.piotrkow@nfz-lodz.pl

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

w budynku jest podjazd oraz inne udogodnienia dla niepełnosprawnych

Powrót

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 01.08.2011 r. na stanowisku  Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zatrudniona p. Katarzyna Śliwińska, zam. Łódź.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 01.07.2011 r. na stanowisku Starszego Referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej została zatrudniona p. Marta Woźniak, zam. Łódź.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację środowiska składowania danych, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/4/2011, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 21.06.2011 r. zapytanie.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 15.06.2011 r. na stanowisku Specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej została zatrudniona p. Jolanta Szatkowska, zam. Łódź.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032 Łódź, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przetarg nieograniczony na modrnizację środowiska składowania danych.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 16.05.2011 r. na stanowisku Referenta w  Dziale Świadczeniodawców w  Delegaturze w Skierniewicach została zatrudniona p. Ewelina Bladowska, zam. Skierniewice.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 10.05.2011 r. na stanowisku Referenta w  Dziale Świadczeniobiorców w  Delegaturze w Sieradzu  została zatrudniona p. Emilia Szablińska, zam. Sieradz.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 09.05.2011 r. na stanowisku Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, w Dziale Lecznictwa Stacjonarnego została zatrudniona p. Katarzyna Godlewska-Osińska, zam. Łódź.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 05.05.2011 r. na stanowisku Specjalisty  w  Wydziale Organizacyjnym została zatrudniona p. Ewa Prycz, zam. Łódź.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów do sprzętu komputerowego dla ŁOW NFZ”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/3/2011, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

15 marca ŁOW NFZ uruchomił bezpłatną infolinię 800 133 773. Jesteśmy przekonani, że ułatwia ona pacjentom dostęp do informacji na temat tego, gdzie się leczyć i jak korzystać z systemu opieki zdrowotnej.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 05.04.2011 r. na stanowisku Specjalisty w  Wydziale ds.Służb Mundurowych  Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego została zatrudniona p. Ewa Makuch, zam. Chechło II.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w drodze przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego  na stanowisko Specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej - Ogłoszenie nr 139 - Komisja nie wyłoniła  kandydata do zatrudnienia.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 04.04.2011 r. na stanowisku Starszego referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej została zatrudniona p. Ewelina Papierska, zam. Brzeziny.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 01.04.2011 r. na stanowiskach Referentów w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, w Dziale Monitorowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej zostali zatrudnionieni:

Archiwalny

Uprzejmie zawiadamiamy, że uruchomiliśmy dodatkową, bezpłatną, infolinię dla pacjentów. Prosimy o przekazanie tej informacji pacjentom. Pracownicy infolinii poinformują np. o miejscach udzielania świadczeń zakontraktowanych przez NFZ. 

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 15.03.2011 r. na stanowisku Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami, w Dziale Refundacji i Rozliczeń została zatrudniona pani Agnieszka Mosiniak, zam. Łódź.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi „Ochrony osób i mienia ŁOW NFZ”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/1/2011, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do techniki biurowej dla ŁOW NFZ”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/2/2011, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 08.03.2011 r. na stanowisku Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, w Dziale Lecznictwa Stacjonarnego została zatrudniona p. Katarzyna Godlewska-Osińska, zam. Łódź.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 08.03.2011 r. na stanowisku Specjalisty w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym została zatrudniona p. Małgorzata Andrzejczak, zam. Łódź.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 01.03.2011 r. na stanowisku Referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej została zatrudniona p. Zuzanna Cybusz, zam. Łódź.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 01.3.2011 r. na stanowisku Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców, w Dziale Zaopatrzenia w Środki Pomocnicze i Przedmioty Ortopedyczne została zatrudniona p. Katarzyna Szymczyk, zam. Łódź

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kopcińskiego 58 90-032 Łódź Tel. 42 275 48 53 Fax 42 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na:

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TECHNIKI BIUROWEJ DLA ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 10.02.2011 r. na stanowisku Specjalisty ds. BHP został zatrudniony p. Radosław Gapys, zam. Łódź

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 01.01.2011 r. na stanowisku  Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Dziale Monitorowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej został  zatrudniony p. Wróblewski Konrad, zam. Kalinowy Dół.

Archiwalny

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 01.01.2011 r. na stanowisku  Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Dziale Kontroli Świadczeń Opieki Zdrowotnej  została  zatrudniona p. Lach Joanna, zam. Zgierz.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków następujących świadczeniodawców (w załączeniu). Pozytywna ocena powyższych wniosków skutkować będzie podpisaniem lub aneksowaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2011 roku.

Archiwalny

W związku ze zmianami wprowadzonymi  ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2010 r. wygaśnie moc obowiązywania załącznika nr 4 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku VAT.

Ustawowe zwolnienia na mocy wyżej wymienionej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. w całości zostały zawarte w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza osoby upoważnione do reprezentowania Świadczeniodawcy do podpisania aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne na kolejny okres rozliczeniowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na stronie Centrali NFZ w dniu 28.12.2010r. pojawił się komunikat w sprawie modyfikacji systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia i dostosowania komunikatów szczegółowych XML do wymagań wynikających z wprowadzenia od 1 stycznia 2011 roku modelu naliczania świadczeń do zapłaty po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i związaną z tym likwidacją II fazy rozliczeń.

Link do szczegółowej treści komunikatu

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy ŁOW NFZ

Archiwalny

Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.)

 OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie powszechnych usług pocztowych dotyczących listów powyżej 50g (niezastrzeżone)

Archiwalny

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2010 r. nr 226/10 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, termin rozstrzygnięcia postępowania nr 05-11-000037/AOS/02/1/ w zakresie ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII na terenie gminy Rząśnia zostaje zmieniony na 22 grudnia 2010 rok.

Archiwalny

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku świadczeniodawców POZ, których umowy kończą się w dniu 31 grudnia 2010 r., dotychczas złożone deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ tracą ważność w przypadku niezłożenia wniosku o zawarcie umowy na rok 2011 i lata następne przed upływem terminu obowiązywania umowy. Wniosek ten musi być kompletny i zgodny z zarządzeniem nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Złożenie wniosku po 31 grudnia 2010 roku będzie  wiązało się z koniecznością pozyskania nowych deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc listopad nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 15.12.2010 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Oddziału Funduszu w „Portalu ŁOW NFZ” zostały ponownie opublikowane definicje postępowań na potrzeby aneksowania umów, w związku z czym można przystąpić do przygotowywania formularza aktualizacyjnego potencjał wykonawczy. Ustalony wcześniej termin składania dokumentacji aktualizacyjnej zostaje przesunięty do dnia 22 grudnia 2010 roku.

Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w oparciu definicję postępowania właściwą dla danego rejonu operacyjnego.

Przy sporządzeniu aktualizacyjnego formularza ofertowego należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że opublikowane na stronie internetowej postępowania o numeracji zaczynającej się:

od 05-11-000087/RTM/16/1/…. do 05-11-000108/RTM/16 …. obarczone są błędem technicznym i nie jest możliwe na ich podstawie przygotowanie aktualizacyjnego formularza ofertowego do umów aneksowanych na 2011 rok.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację. O zamieszczeniu nowych definicji postępowań powiadomimy Państwa niezwłocznie poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej oraz telefonicznie.

Ustalony na zebraniu termin składania dokumentacji aktualizacyjnej na dzień 17.12.2010 r. jest nieaktualny i zostanie przesunięty.

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z przyczyn od niego niezależnych, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe opublikowanie definicji postępowań na potrzeby aneksowania na 2011 rok zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne.

O terminie opublikowania definicji postępowań poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie. Przepraszamy za przedłużanie tego terminu.

Jednocześnie prosimy wykorzystać ten czas na uzupełnienie i poprawienie danych w Portalu Świadczeniodawcy tak, aby w chwili ukazania się definicji pozostała Państwu do wykonania jedynie czynność przygotowania oferty.

 

Telefon kontaktowy: (42) 27-54-855

Archiwalny

Z informacji statystycznych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców do ŁOW NFZ, wynika, że począwszy od okresu sprawozdawczego październik 2010 r. u bardzo wielu świadczeniodawców w sposób znaczący wzrosła wartość średniego czasu oczekiwania do komórek organizacyjnych.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie akceleratorów sieci WAN,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

zarowka_wazne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 8 grudnia 2010 r.  w związku z awarią zasilania energetycznego budynku Łódzkiego OW NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 nie będzie możliwe załatwianie spraw przez komórki organizacyjne zlokalizowane w tym budynku, tj.:

 • Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
 • Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego,
 • Wydział ds. Służb Mundurowych
 • Wydział Kadr i Szkoleń.

Informujemy także, że utrudniony może być również kontakt telefoniczny. W związku z powyższym w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem dyrektora  Oddziału  pod numerem  telefonu 042/27-54-003

Ponadto informujemy, że system informatyczny  (portale ŁOW NFZ) działa nieprzerwanie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Archiwalny

Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej, oraz świadczeń transportu sanitarnego w poz.

Archiwalny

Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki poz, których okres obowiązywania kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r.

Archiwalny

Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w poz.

Archiwalny

Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, których okres obowiązywania kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r.

Archiwalny

Zgodnie z art. 136 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., stanowiącym o obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nałożonym na świadczeniodawcę, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o dostarczenie aktualnej polisy OC potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pilotażowe wdrożenie systemu telefonii IP, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości w obiektach i na terenach ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.81 poz. 484) w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191 poz. 1410 z 2007 r. z późn. zm.) „dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawcę rachunków. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.” 

W związku z tym faktury za miesiąc grudzień należy złożyć do Oddziału Funduszu

najpóźniej do 20 grudnia 2010 roku.

Natomiast sprawozdanie z wykonanych w miesiącu grudniu świadczeń w formie elektronicznej należy przesłać

w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2010 roku,

jak wskazuje § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

  

 Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-58

Archiwalny

W związku aneksowaniem na 2011 rok umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

ratownictwo medyczne

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza osoby upoważnione do reprezentowania świadczeniodawców oraz osoby odpowiedzialne za przygotowywania aktualizacyjnych formularzy ofertowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się

w dniu 7 grudnia 2010 roku o godz. 11:00

w siedzibie Oddziału Funduszu przy ul. Kopcińskiego 56 w sali konferencyjnej (pokój 218).

 

Przedmiotem zebrania będą następujące zagadnienia:

 • Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Sposób przygotowania aktualizacyjnego formularza ofertowego, stanowiącego podstawę do przygotowania umowy na 2011 rok.

Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-57

Archiwalny

Z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy obowiązujących umów, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, przypomina o możliwości złożenia wniosku o przesunięcia środków finansowych, zgodnie z § 20 i § 21 Ogólnych Warunków Umów w terminie:

do dnia 15 grudnia 2010 r.

Propozycje zmian w umowach należy przesyłać na nr fax-u (42) 275-48-82 lub (42) 275-49-05. 

Archiwalny

rozliczenia_2 notatki UE_tabletki UE_kalendarz UE_telefon
Rozliczanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie ceny jednostkowej
oraz stawki kapitacyjnej
Rozliczanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie
tzw. świadczeń ryczałtowych 
Rozliczanie „Zbiorczego
zestawienia recept - część B”
Terminy płatności 

Przyjmowania faktur/rachunków
za pacjentów unijnych

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku bieżącego sprawdzania wyników przeprowadzonej przez ŁOW NFZ weryfikacji wszystkich rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej (dot. również POZ).


Wszystkie błędy/ostrzeżenia stwierdzone w ramach wspomnianej weryfikacji mogą Państwo znaleźć w Portalu Świadczeniodawcy > Umowy na realizacje świadczeń > Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń.  Następnie należy wskazać rok oraz miesiąc sprawozdawczy, wynik weryfikacji – błąd lub ostrzeżenie i wyszukaj.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kopcińskiego 58 90-032 Łódź tel. (042) 275 48 53 fax (042) 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na dostawę i wdrożenie akceleratorów sieci WAN

Jestem osobą zatrudnioną. Kilka razy w ciągu roku wyjeżdżam na pobyt turystyczny do państw członkowskich UE/EFTA. Czy mogę uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na okres 1 roku?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana na wyjazd turystyczny dla osób posiadających status pracownika, jest co do zasady ważna 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku.

Kartę z dłuższymi okresami ważności, ze względu na rodzaj przysługujących uprawnień, mogą otrzymać emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, studenci i uczniowie.


Czy na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zostaną udzielone mi świadczenia opieki medycznej na terytorium Chorwacji?

Chorwacja nie jest krajem członkowskim UE/EFTA. Dlatego też na terytorium tego kraju nie ma zastosowania Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia prywatnego przed wyjazdem.


Wyjeżdżam na kilkudniową delegację do Belgii. Jakie formalności muszę dopełnić w celu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Pracodawca, który zleca pracownikowi wykonywanie zadań służbowych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest zobowiązany do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania formularza A1, który określa zastosowanie ustawodawstwa właściwego (w tym wypadku polskiego w stosunku do osoby delegowanej). Na podstawie formularza A1, NFZ wyda Europejską Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego ważną w terminie podanym na formularzu.


Jestem studentem. Czy do uzyskania EKUZ wystarczy mi legitymacja studencka?

Osoba ucząca się w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, która nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia (czyli nie jest: osobą zatrudnioną, zleceniobiorcą, prowadzącą działalność gospodarczą, uprawnioną do renty) powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z rodziców.
W konsekwencji, dokumentami niezbędnymi do przedstawienia w momencie ubiegania się o EKUZ są:

 • dokument potwierdzający zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez aktualny podmiot odpowiedzialny za odprowadzanie składek za głównego ubezpieczonego (w przypadku osób ubezpieczonych w ZUS będzie to druk ZUS ZCNA / ZUS ZCZA/, w pozostałych przypadkach zaświadczenie wydane przez płatnika składek tj. Zakład Emerytalno-Rentowy, Urząd Pracy lub KRUS);
 • dokumentu potwierdzający kształcenie – legitymacja szkolna/studencka lub stosowne zaświadczenie.

Uwaga ! W przypadku studentów wyjeżdżających na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EFTA w celu odbywania studiów, należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt z uwzględnieniem przewidywanego okresu nauki.


Czy na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydanej mi przez Wielką Brytanię, mogę przeprowadzić czekającą mnie operację kolana w Polsce?

Nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia jej posiadacza do skorzystania z opieki medycznej wyłącznie w sytuacji nagłego zachorowania w trakcie pobytu w innym niż kraj, w którym jest Pan ubezpieczony państwie członkowskim UE/EFTA. W przypadku planowego zabiegu, konieczne jest uprzednie uzyskanie formularza E-112 lub dokumentu S2.


Czy posiadając EKUZ jestem zwolniona z kosztów opieki medycznej?

Nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest dokumentem gwarantującym bezpłatną opiekę medyczną. Na podstawie karty zostanie Pani potraktowana równorzędnie z ubezpieczonymi pacjentami tego kraju, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie. W większości krajów pacjenci ponoszą częściową odpłatność za udzieloną opiekę medyczną. Między innymi w Austrii, Niemczech, Szwecji musi się Pani liczyć z koniecznością opłaty tak zwanego „wkładu własnego”, który obciąża pacjenta.


Moja mama, która pobiera włoską emeryturę, przebywa przez kilka miesięcy w ciągu roku w Polsce. Czy na podstawie EKUZ zostanie jej udzielona opieka medyczna w każdej sytuacji?

EKUZ pokryje wyłącznie koszty opieki związanej z nagłym zachorowaniem. W przypadku, gdy Pani mama ma zamiar korzystać z regularnych wizyt lekarskich oraz planuje długotrwały pobyt na terenie Polski, powinna ubiegać się o wydanie formularza E-121 przez włoską instytucję ubezpieczeniową. Po zarejestrowaniu formularza w NFZ, uzyska ona prawo do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.


Pracuję w Holandii. Jestem w 6 miesiącu ciąży. Czy na podstawie EKUZ będę mogła urodzić dziecko w Polsce?

Nie. Koszty świadczeń medycznych związanych z porodem nie zostaną rozliczone na podstawie EKUZ, ponieważ poród nie jest stanem nagłym (poza przypadkami komplikacji i porodu przedwczesnego).  Musi Pani uzyskać przed przyjazdem do kraju  w związku z planowanym porodem, formularz E-112 lub dokumentu S2, który zagwarantuje pokrycie związanych z tym kosztów.


Jestem uprawniony do renty strukturalnej. Czy otrzymam EKUZ na cały okres przyznanego świadczenia?

Nie. Karta zachowa ważność w okresie 2 kolejnych miesięcy, licząc od ostatnio pobranego świadczenia.


W 2000 roku, dokonałam zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia w ówczesnym zakładzie pracy. W roku 2008 zmieniłam zatrudnienie. Czy uprzednie zgłoszenia nadal są ważne?

Nie. W przypadku zmiany zatrudnienia należy na nowo dokonać zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.


Moja 20-letnia córka przerwała studia w grudniu. Czy nadal może korzystać z mojego ubezpieczenia?

Nie. Dzieci pomiędzy 18 a 26 rokiem życia mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego rodzica pod warunkiem, że kontynuują naukę. W przypadku skreślenia z listy studentów, Pani córka jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych przez 4 miesiące, licząc od daty skreślenia z listy studentów. Po upływie tego okresu traci zagwarantowane ustawowo uprawnienia.


Jestem studentką, mam 23 lata. Pół roku temu rozwiązałam stosunek pracy. W 1999 roku byłam zgłoszona do ubezpieczenia taty. Czy mogę nadal korzystać z tego ubezpieczenia?

Tata powinien zgłosić Panią ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Pani zgłoszenie z 1999 roku zostało przerwana w momencie, gdy uzyskała Pani własny tytuł do ubezpieczenia (zatrudnienie).


Jestem doktorantem Uniwersytetu Łódzkiego zgłoszonym do ubezpieczenia przez rodzica. Wkrótce skończę 26 lat. Czy w związku z kontynuowaniem nauki będę nadal ubezpieczony i czy mogę ubiegać się o Europejska Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego?

W momencie ukończenia 26 roku życia, powinien Pan zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest druk ZUS ZZA, który powinien Pan otrzymać na Uczelni. W celu uzyskania EKUZ należy przedstawić druk ZUS ZZA, ZUS RMUA oraz aktualnie podstemplowaną legitymacje studencką.


Jestem bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. Wyjeżdżam turystycznie do Norwegii. Na jak długo mogę otrzymać EKUZ i jaki dokument muszę przedstawić? 

Karta w Pana przypadku zachowa ważność przez okres 30 dni, licząc od daty wydanego przez Urząd Pracy zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym lub od wskazanej daty wyrejestrowania.


Jaki jest okres oczekiwania na wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Jeśli po EKUZ zgłosisz się osobiście, karta wydawana jest natychmiast po przedstawieniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jeśli EKUZ ma dotrzeć za pośrednictwem poczty, czas oczekiwania może wynieść kilkanaście dni.

poniższe linki otwierają się w nowym oknie przeglądarki


Poszczególne instytucje łącznikowe państw członkowskich UE/EFTA:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pilotażowe wdrożenie telefonii IP,  działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 19.11.2010 r. zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych dla ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

I. Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Archiwalny

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 17 listopada 2010 r. nr 200/10 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, termin składania ofert w ogłoszonym konkursie w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie: miasto w gminie miejsko-wiejskiej Koluszki o sygnaturze konkursu 05-11-000031/STM/07/1/07.0000.218.02/1 zostaje zmieniony z 19.11.2010 r. na 29.11.2010 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz ŁOW NFZ  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na pilotażowe wdrożenie telefonii IP.

Archiwalny

                                                         
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na dostawę bonów towarowych dla ŁOW NFZ.

Archiwalny

Poświadczenie jest dokumentem ubezpieczenia i stanowi potwierdzenie zarejestrowania formularza   E 106, E 109, E 120, E 121, E 123.

Poświadczenie jest polskim dokumentem wewnętrznym, który uprawnia do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie na terytorium Polski.

Osoba uprawniona powinna przedstawić poświadczenie świadczeniodawcy zawsze, gdy ubiega się o świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Archiwalny

W związku z napływającymi do ŁOW NFZ informacjami od świadczeniodawców o problemach z eksportem deklaracji w nowej wersji komunikatu XML (4;1.4), Wydział Spraw Świadczeniobiorców informuje, że termin przesyłania list świadczeniobiorców do weryfikacji za miesiąc listopad 2010 r. został przedłużony do dnia 12 listopada 2010 r. do godz. 13:00.

 

 

Źródło informacji: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ, tel. (42) 275 41 64

Archiwalny

ŁOW NFZ informuje, iż wygenerowanie aneksu do umowy na 2011 rok możliwe jest po złożeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego. Wniosek należy wypełnić w Portalu  Świadczeniodawcy odrębnie do każdej umowy w momencie pojawienia się sygnatury umowy obowiązującej od stycznia 2011 r.

Archiwalny

                                                           

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia  Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi.

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 sierpnia 2010 r., ŁOW NFZ przypomina, że w Portalu dla świadczeniodawców uruchomiona została funkcjonalność pozwalająca na elektroniczne generowanie wniosków na leczenie uzdrowiskowe i ich wydrukowanie bezpośrednio z Portalu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2009r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe ( Dz. U. z 2009r., Nr 139, poz. 1135), skierowanie przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE”, umieszczonym w prawym dolnym rogu koperty pod adresem odbiorcy.

Archiwalny

Realizując zapisy Procedury definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń o numerze 2010/001/DSOZ/PZ/1.0, Łódzki Oddział Wojewódzki w załączeniu publikuje plan zakupu w sposób określony w w/w procedurze.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację i odnowienie elewacji budynku WGL i budynków przyległych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 23 ust.1, 3 i 7 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń” (Dz.U. z 2008 r. Nr 81 poz.484), Świadczeniodawcy realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, zobowiązani są w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, złożyć rachunek za miesiąc poprzedni wraz z raportem statystycznym przekazywanym w formie elektronicznej. Obowiązek wykonywania raportów statystycznych z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej wynika także z § 2, § 5 ust.1 oraz , § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 123 poz. 801z późn. zm.)

Archiwalny

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej w ŁOW NFZ przedstawia listę realizatorów etapu podstawowego przesiewowego badania cytologicznego uwzględniającą czas wykonania procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego.

Archiwalny

 1. Miejsce, w którym wpisywany jest numer oddziału wojewódzkiego NFZ, odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. 
 2. Uprawnienia pacjenta: IW, IB, ZK, AZ, PO, DN, CN, IN (w razie braku uprawnień: „X”). 
 3. „P” w przypadku choroby przewlekłej lub „X” w przypadku braku uprawnień. 
 4. Data realizacji („X” jeżeli nie jest określona).

wzor_recepty_lekarskiej

 

 

{xtypo_button1} U lekarza i w szpitalu {/xtypo_button1}

Archiwalny

 W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc wrzesień nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 15.10.2010 r.

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc wrzesień nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 15.10.2010 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ ukazało się zarządzenie Nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010 r. dotyczące określenia Komunikatu szczegółowego XML deklaracji POZ/KAOS.


Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 r.


Źródło danych tel.: (42) 275-41-64

Archiwalny

 

 W związku z licznymi pytaniami i problemami świadczeniodawców dotyczącymi wprowadzenia Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, Prezes  Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał w dniu 7 października 2010 r. po spotkaniu przedstawicieli Oddziałów Wojewódzkich NFZ w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 6 października 2010 r. poniższe wyjaśnienia:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ ukazało się Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, zwany dalej Sprzedawcą, ogłasza III nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58,90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, faks 42 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 euro na termomodernizację i odnowienie elewacji budynku WGL i budynków przyległych.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umówwieloletnich w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi na następny okres rozliczeniowy (tj. na 2011 r.), w okresie od dnia 5 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. możliwe jest dokonywanie zmian w zawartych umowach jedynie w części dotyczącej personelu.

Archiwalny

Zamówienie na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamóeirń publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.)

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie kasetonowego sufitu podwieszanego na korytarzach (trzy kondygnacje) w budynku głównym siedziby ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58”, znak sprawy RZP 110/U-32/2010, prowadzonym na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

W związku z koniecznością składania przez świadczeniodawców mających zawarte umowy wieloletnie formularzy aktualizacyjnych potencjał do umów na rok 2011, Łódzki Oddział Wojewódzki przypomina że dane zawarte w formularzach przedstawiać powinny stan potencjału świadczeniodawcy na dzień 01.01.2011 r.

Archiwalny

Komunikat dotyczący ustalenia warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy § 32 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku, Dz. U. z 2008 roku, Nr 81, poz. 484)

Archiwalny

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie do składania wniosków aktualizacyjnych niezbędnych do aneksowania umów na następny okres rozliczeniowy w 2011 roku.

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się proces aneksowania wieloletnich umów na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2011 w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Archiwalny

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie do składania wniosków aktualizacyjnych niezbędnych do aneksowania umów na następny okres rozliczeniowy w 2011 roku w rodzaju Pomoc doraźna i transport sanitarny

Archiwalny

Zamówienie na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamóeirń publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.)

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275-48-53, faks 42 275-40-88, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kasetonowego sufitu podwieszanego na korytarzach (trzy kondygnacje) w budynku głównym siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Archiwalny

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie do składania wniosków aktualizacyjnych niezbędnych do aneksowania umów na następny okres rozliczeniowy w 2011 roku. 

 

W dniu dzisiejszym  rozpoczyna się proces aneksowania wieloletnich umów na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2011 w rodzajach: 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę czterech sztuk serwerów x86 na potrzeby środowiska wirtualnego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Zapraszamy świadczeniodawców, szczególnie poradnie POZ i ginekologiczno-położnicze, po odbiór materiałów promujących program profilaktyki raka szyjki macicy (ulotki, książeczki na temat cytologii, plakaty). Można je odbierać codziennie od 8 do 16 na portierni, w siedzibie przy ul. Kopcińskiego 58.

Archiwalny

Uprzejmie  informuję, że w postępowaniach  05-10-000397/LSZ/03/1/03.4640.032.02/4 oraz 05-10-000398/LSZ/03/1/03.4640.032.02/4 ŁOW NFZ kontraktuje jedno świadczenie z katalogu świadczeń określonych w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  Nr 69/2009/DSOZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne z późniejszymi zmianami (Nr 92/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 r. , Nr 32/2010/DSOZ Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. oraz Nr 55/2010/DSOZ Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 września 2010 r.) o kodzie 5.52.01.0001489-przezcewkowa fotoselektywna waporyzacja gruczołu krokowego (PVP) celem zapewnienia dostępności do leczenia przy użyciu lasera wysokoenergetycznego Greenlight.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku bieżącego sprawdzania wyników przeprowadzanej przez ŁOW NFZ weryfikacji wszystkich rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej (dot. również POZ).

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc sierpień nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 15.09.2010 r.

Archiwalny

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przypomina wszystkim Świadczeniodawcom realizującym umowy w rodzaju AOS, że zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz.U.08.81.484 z dnia 13 maja 2008 r)

1. Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy,  w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń, z uwzględnieniem art. 55 ust. 1–3 i 6 ustawy.

2. Świadczeniodawca, w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o ile nie zawarli oni odrębnej umowy w tym zakresie.

Archiwalny

W związku z ukazaniem się zarządzeń: Nr 51/2010/DSOZ z dnia 01.09.2010 r., Nr 52/2010/DGL z dnia 02.09.2010 r., Nr 53/2010/DSOZ z dnia 02.09.2010 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniających zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne oraz rehabilitacja lecznicza

 

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 15.09.2010 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów; tel. 42 275-40-11

Archiwalny

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej w ŁOW NFZ ponownie wzywa świadczeniodawców do ostatecznego zakończenia procedur związanych z pobraniem materiału w ramach przesiewowego badania cytologicznego realizowanych w roku 2007, 2008, 2009 oraz 1-3 2010 r. poprzez uzupełnienie danych w SIMP-ie i przekazanie wyniku uczestniczce programu.
Świadczeniodawcy, którzy będą mieli problemy, proszeni są o informację pisemną z określeniem jego rodzaju. Korektę należy dokonać w ciągu dwóch tygodni.
W załączeniu, ŁOW przedstawia wykaz świadczeniodawców (z SIMP-a) z wyszczególnieniem etapów i wskazaniem, po którym z nich zaprzestano kontynuacji procedury.

Archiwalny

Łódzki Odział Wojewódzki Narodowego funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 października 2010 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o kodach :
a) 05-10-000388/AOS/02/1/1 - Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ nr 154/10  z dnia 03.09.2010 r. zmianie uległo miejsce składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia postępowania . Nowe miejsce to  Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu Plac Wojewódzki 3
b) 05-10-000389/AOS/02/1/02.1616.001.02/1 - Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ nr 154/10  z dnia 03.09.2010 r. zmianie uległo miejsce składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia postępowania . Nowe miejsce to ŁOW NFZ w Łodzi Kopcińskiego 56.

Archiwalny

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2010 r. ulega zmianie sposób obliczania średniego czasu oczekiwania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę czterech sztuk serwerów x86 na potrzeby środowiska wirtualnego,  działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 02.09.2010 r. zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ ukazało się zarządzenie Nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących, wprowadzające nowy komunikat sprawozdawczy XML dotyczący list oczekujących "LIOCZ" (4.1.3), stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Archiwalny

W związku ze zbliżającym się okresem aneksowaniem zawartych umów wieloletnich na rok 2011, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na aktualność danych o potencjale znajdujących się w Portalu Potencjału. W wypadku stwierdzenia rozbieżności ze stanem faktycznym, należy poprawić dane na Portalu oraz przesłać odpowiedni wniosek o aneks do umowy.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź,tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88
ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na dostawę czterech sztuk serwerów x86 na potrzeby środowiska wirtualnego.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki (CBE) uzupełniony został słownik endoprotez o nowe pozycje.

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje świadczeniodawców realizujących świadczenia z endoprotezoplastyki narządu ruchu do zastąpienia tymczasowo zastosowanych tzw. „pozycji technicznych” o kodach 999, 1999, 2999 właściwymi elementami wszczepu wybranymi z uaktualnionego słownika, w terminie do 6 września 2010 r.

 

Nie należy przy tym tworzyć nowego dokumentu, lecz jego nową wersję. Dlatego też trzeba skorzystać z opcji „Koryguj”, która umożliwi ponowną edycję dokumentu. Następnie w poszczególnych elementach wszczepu dokonać zamiany pozycji technicznej na wybraną ze słownika. Ponieważ przy edytowaniu nowej wersji dokumentu nie zostają zachowane dane w polach „Nr REF” i „Nazwa elementu”, należy je wpisać ponownie w korygowanym dokumencie.

 

Jeżeli w wykazie słownikowym brakuje stosowanej w praktyce endoprotezy, należy przysłać do Wydziału ds. Służb Mundurowych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kopie dokumentów potwierdzających wpis stosowanych endoprotez do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w celu uzupełnienia słownika CBE o dodatkową nazwą handlową i producenta.

 

W celu uzyskania wyjaśnień lub pomocy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: (42) 275-48-56 lub 275-48-55 lub na adres mailowy: w.wardzynski@nfz-lodz.pl

 

Wykaz nowych pozycji dodanych do słownika endoprotez w CBE

Kod

Nazwa

Producent

221

GŁOWA UDOWA ZE STOPU KOBALTOWO-CHROMOWEGO

BIOMET

222

RECAP-RECAP, RECAP MAGNUM -ENDOPROTEZA POWIERZ. ST.BIODROWY

BIOMET

223

PROTEZA STAWU BIODROWEGO

AMPLITUDE

224

IMPLANTY ORTOPEDYCZNE

GRUPPO BIOIMPIANTI

225

PREVISION - PROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO

B.BRAUN/AESCULAP

226

TRZPIENIE MULLERA

MERETE MEDICAL

227

PANEWKA CEMENTOWA MULLERA

MERETE MEDICAL

228

HIP BALL - GŁOWA MODULARNA

MERETE MEDICAL

229

MULTI CUP - PANEWKI BEZCEMENTOWE

MERETE MEDICAL

230

NTRABLOCK TWINSTEM - TRZPIENIE

MERETE MEDICAL

231

BIOLOX FORTE - GŁOWA CERAMICZNA

MERETE MEDICAL

232

DUO HEAD BIPOLAR CLASSIC - GŁOWA CERAMICZNA

MERETE MEDICAL

233

NANOS OHST - TRZPIEŃ KRÓTKI

SMITH&NEPHEW

236

TANDEM - SYSTEM GŁÓW BIPOLARNYCH

SMITH&NEPHEW

237

MARATHON/BASIS BASIS CL - SYSTEM ENDOPROTEZ CEMEN. STAWU BIODROWEGO

SMITH&NEPHEW

238

MHR - ENDOPROTEZA POWIERZCHNIOWA BEZCEMENTOWA ST. BIODROWEGO

SMITH&NEPHEW

239

PINNACLE - WKŁADKI, PANEWKI, PINACLE DELTA WKŁADKI CERAMICZNE

DEPUY

240

ARTICUL/EZE - GŁOWY (PINNACLE)

DEPUY

245

PROXIMA - IMPLANTY STAWU BIODROWEGO

DEPUY

246

SILENT - IMPLANTY STAWU BIODROWEGO

DEPUY

249

IMPLANTY BIODROWE

ZIMMER

250

POLAR - PANEWKI I WKŁADY

PLUS ORTHOPEDICS

251

POLAR - SYSTEM TRZPIENI

PLUS ORTHOPEDICS

252

MITH TRH - SYSTEM IMPLANTÓW

STRYKER HOWMEDICA OSTEONICS

253

ALLOCLASSIC - PANEWKA STAWU BIODROWEGO

ZIMMER

1043

ACS, ACS 2 -IMPLANTY SYSTEMU ENDOPROTEZY KOLANA

IMPLANTCAST

1044

SCORE - PROTEZA CAŁKOWITA KOLANA

AMPLITUDE

1052

PRESERVATION - CAŁK. I JEDNOPRZEDZIAŁOWA PROTEZA ST. KOLANOWEGO

DEPUY

1053

COMPETITOR DEUCE, JOURNEY - ENDOPR. DWUPRZEDZ. ST. KOLAN.

SMITH&NEPHEW

1054

JEDNOPRZEDZIAŁOWE SYSTEMY KOLANOWE

ZIMMER

2014

EPOCA - SYSTEM PROTEZ BARKU

SYNTHES

9009

TARIC - IMPLANTY SYSTEMU STAWU SKOKOWEGO

IMPLANTCAST

9011

METIS - PROTEZA ŚRÓDSTOPOWO-PALICZKOWA

NEWDEAL SAS

9013

HINTEGRA - PROTEZA STAWU SKOKOWEGO

NEWDEAL SAS

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc lipiec nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 16.08.2010 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że za okres sprawozdawczy sierpień obowiązywał będzie nowy słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących (wersja 1.14). Słownik można pobrać ze strony ŁOW NFZ.

Archiwalny

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 36/2010/DZOZ z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

rehabilitacja lecznicza

ŁOW NFZ zaprasza do odbioru aneksów od dnia 13 sierpnia 2010 r. w siedzibie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, zwany dalej Sprzedawcą, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego.

Archiwalny

Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez ubezpieczonych oraz członków ich rodzin, od 4 sierpnia br. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie wydawana nie jak dotąd na dwa, ale na trzy miesiące. Stosowne zarządzenie w sprawie okresu ważności EKUZ, wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym, zostało podpisane przez Prezesa NFZ w dniu 3 sierpnia br. Jednocześnie, decyzją Prezesa NFZ, prowadzone są dalsze prace mające umożliwić wydawanie Karty na okres co najmniej sześciu miesięcy. Planowany termin 1 stycznia 2011 r.

Archiwalny

W związku z wprowadzeniem w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej centralnych reguł weryfikacji o kodach błędów:

 • 51608003 – przekroczony limit wykonanych świadczeń dla danego pacjenta w ramach świadczeniodawcy;
 • 51608007 – wykonanie świadczenia przekracza limit świadczeń dla ustalonej grupy świadczeń,

ŁOW NFZ informuje, iż świadczenia rehabilitacji ambulatoryjnej należy sprawozdawać w systemie dziennym, co oznacza podawanie faktycznej daty wykonanych świadczeń, a nie przedziału czasowego (od-do) dla całego cyklu.

Informujemy jednocześnie, że wszystkie centralne reguły weryfikacyjne obejmują swoimi sprawdzeniami świadczenia wykazane od 01.01.2010’.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowiaz siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych” - ZP/ŁOW NFZ/6/2010, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,   stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz.759) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

 

W związku z trwającymi pracami analitycznymi, związanymi z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (w tym: dla dzieci) bądź w oddziałach intensywnej terapii (w tym: dla dzieci) zwracam się z prośbą o przekazanie pełnych, zdepersonalizowanych danych zawartych w kartach TISS-28 i TISS-28 dla dzieci.

Biorąc pod uwagę wielość systemów informatycznych, w których prowadzona jest ocena pacjenta wg skali TISS-28, prosimy o ustalenie formatu danych z członkami zespołu ds. wybranych funkcjonalności systemów NFZ – kontakt: zespol@nfz-warszawa.pl.

Szpitale, które wezmą udział w przekazywaniu danych, będą miały możliwość bezpośredniej współpracy z zespołem na etapie tworzenia koncepcji ewentualnych zmian w systemie finansowania świadczeń realizowanych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ zamieszczone zostały komunikaty w sprawie szkoleń na temat Jednorodnych Grup Pacjentów organizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „ Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”.

 

Komunikaty zawierające szczegółowe informacje w powyższej sprawie znajdują się na stronie internetowej Centrali NFZ:

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc czerwiec nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 19.07.2010 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku lokomotywowni na pomieszczenia magazynowo – gospodarcze na potrzeby ŁOW NFZ, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/5/2010, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Archiwalny

W związku z powtarzającymi się przypadkami nierespektowania uprawnień określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1024 z późn. zmianami) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku bieżącego sprawdzania wyników przeprowadzanej weryfikacji wszystkich rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej (dot. również POZ).

 

Archiwalny

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 30/2010/DGL z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz zarządzenie Nr 32/2010/DSOZ z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne (terapeutyczne programy zdrowotne)

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 12 lipca 2010 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów; tel. kont. 42 275-49-77;

Archiwalny

Informujemy, że z dniem 30.06.2010 r. zmianie ulega wzór wniosku o aneks do umowy związany z przeniesieniem miejsca udzielania świadczeń. Aktualna wersja wniosku dołączona jest do niniejszego komunikatu.
Bieżący komunikat stanowi uzupełnienie komunikatów z dnia 24.05.2010 r. oraz 23.03.2010 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58,90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 659), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że obowiązek świadczeniodawcy do prowadzenia kolejek oczekujących, wynika w szczególności z następujących przepisów:

 • Art. 20-24a - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz.1027 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą
 • § 13 pkt 5 – Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • § 8 pkt 1-8 - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 123 poz. 801).
 • § 2 pkt 9 i załącznik nr 4 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  - leczenie szpitalne, zawartej pomiędzy świadczeniodawcą, a Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 sierpnia 2010 roku zacznie obowiązywać nowy słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących (wersja 1.14). Słownik można pobrać ze strony Centrali NFZ.

W  nowej wersji słownika zostały uwzględnione komórki organizacyjne:
• 1041 - poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci,
• 4551 - oddział chirurgii plastycznej dla dzieci,
• 4631 - oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 6 ust. 7 umowy zawartej z ŁOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej, informację o liczbie świadczeniobiorców, będących podopiecznymi DPS albo placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych, należy potwierdzać przynajmniej w styczniu i lipcu każdego roku, informacją o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej z nich. Wobec powyższego prosimy o przekazanie ww. informacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do umowy poz w terminie do dnia 7 lipca 2010r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ
tel. kontaktowy: 042/ 275-41-67

Archiwalny

W związku z licznymi pytaniami w sprawie zgłaszania zmian do umowy w wyniku zmiany miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz nowego miejsca udzielania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że wniosek o zmianę danych w umowie w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, należy złożyć do 10 dnia każdego miesiąca, co umożliwi  zawarcie i wygenerowanie aneksu od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju poz;
tel. kontaktowy: 42 275 41 67

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc maj nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 15.06.2010 r.

Archiwalny

 W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 25/2010/DSOZ z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

 • od dnia 17.06.2010 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58,
  pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów; tel. kont. 42 275-49-77;

Archiwalny

WŚOZ ŁOW NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, z którymi ma zawarte umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia   nr 56/DSOZ/2009 Prezesa NFZ z dnia   29 października 2009r. w sprawie  określenia warunków zawierania i realizacji umów  w rodzaju rehabilitacja lecznicza, który stanowi:
"W przypadku udzielania świadczeń w zakresach: rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych, w roku 2010 wprowadza się okres przejściowy (dostosowawczy) dla podmiotów realizujących te świadczenia w oparciu o komórkę organizacyjną 4300  oddział rehabilitacji."
pozostało tylko pół roku do dokonania odpowiednich wpisów w księgach rejestrowych.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. 42 275 48 53,fax 42 275 40 88
ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 euro na przebudowę budynku lokomotywowni na pomieszczenia magazynowo-gospodarcze na potrzeby ŁOW NFZ.

Archiwalny

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej w ŁOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do ostatecznego zakończenia procedur związanych z pobraniem materiału w ramach przesiewowego badania cytologicznego realizowanych w roku 2007, 2008, 2009 oraz 1-3 2010 r. poprzez uzupełnienie danych w SIMP-ie i przekazanie wyniku uczestniczce programu.
Świadczeniodawcy, którzy będą mieli problemy, proszeni są o informację pisemną z określeniem jego rodzaju. Korektę należy dokonać w ciągu dwóch tygodni.
W załączeniu, ŁOW przedstawia wykaz Świadczeniodawców (z SIMP-a) z wyszczególnieniem etapów i wskazaniem, po którym z nich zaprzestano kontynuacji procedury.

Archiwalny

Wydział ds. Służb Mundurowych ŁOW NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 z późniejszymi zmianami) określa precyzyjnie, że żołnierzom lub pracownikom wojska, którzy wykonywali zadania służbowe poza granicami państwa (Art. 44a)  w zakresie leczenia urazów i chorób tam nabytych przysługuje:

 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (Art. 24a);
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez konieczności posiadania skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (Art. 57 ust.2 pkt 12);
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe (Art.44 ust.1a,ust.2);
 • bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Art. 47 ust.2).

Potwierdzeniem powyższych uprawnień jest okazanie „legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa” (Art.47b), której wzór określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz.1608)

Archiwalny

Informujemy, że z dniem 22.05.2010 r. zmianie ulega miejsce składania wniosków określone w komunikacie z dnia 23.03.2010 r. Wszystkie wnioski o aneks umowy związany ze zmianą miejsc udzielania świadczeń składać należy w Kancelarii Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Kopcińskiego 58 w Łodzi lub przesłać pocztą na powyższy adres. Wnioski z rodzaju POZ można składać dodatkowo w delegaturach ŁOW NFZ (Sieradz, Skierniewice, Piotrków Trybunalski).
Zmianie ulega również wzór wniosku. Aktualna wersja dołączona jest do niniejszego komunikatu.

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc kwiecień nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 20.05.2010.

Archiwalny

 

Podstawowe informacje o EKUZ

Uzyskanie EKUZ

Okres ważności EKUZ

 

{xtypo_rounded2} Podstawowe informacje o EKUZ{/xtypo_rounded2}

Zgodnie z Decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr 1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta EKUZ wydana przed rozpoczęciem stosowania rozporządzeń (WE) Nr 883/04 i (WE) 987/09 zachowuje ważność do chwili upływu podanej na nie daty ważności.

kartaubezpiecz

Powyższe, nie ma zastosowania w przypadku gdy osoba utraciła tytuł do ubezpieczenia w NFZ - w takim przypadku posługiwanie się kartą EKUZ jest nieuprawnione i będzie skutkować dochodzeniem roszczeń z tytuł poniesionych przez NFZ kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych (art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.).
Od 1 maja 2010 r. w związku ze zmianą przepisów w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dla osób które posiadają formularz E-106, E-109 lub E-121 lub odpowiadający im dokument przenośny S1  wystawiony przez Oddział Wojewódzki (OW) NFZ, oraz członków ich rodzin, kartę EKUZ będzie wystawiał OW NFZ, który wystawił formularz.  W przypadku gdy członek rodziny zamieszkuje w innym państwie członkowskim UE i nie jest zgłoszony do ubezpieczenia w NFZ, kartę EKUZ można wydać tylko jeśli osoby te mają zarejestrowany dokument uprawniający (E-106, E-109, E-121 lub odpowiadającym im dokument przenośny S1).
Karta EKUZ wydana osobom, które mają zarejestrowany formularz E-106, E-109, E-121 lub odpowiadający im dokument przenośny S1 w innym państwie członkowskim, uprawnia do rzeczowych świadczeń zdrowotnych podczas pobytów turystycznych poza państwem członkowskim zamieszkania i państwem właściwym.
Zgodnie z Decyzją Komisją Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu. 
Karty EKUZ nie można używać, gdy celem pobytu jest uzyskanie leczenia.
Karta EKUZ jest osobistą kartą wystawioną na nazwisko jej posiadacza. Okres ważności ustala każdorazowo instytucja ją wydająca, biorąc przewidywany czas trwania uprawnień.
UWAGA! EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w  innych państwach członkowskich.

 

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

 

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

 • imię; 
 • nazwisko; 
 • data urodzenia; 
 • PESEL; 
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę; 
 • numer identyfikacyjny Karty; 
 • data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

 

 
{xtypo_button1} Powrót {/xtypo_button1}

 

 

{xtypo_rounded2} Uzyskanie karty EKUZ{/xtypo_rounded2}

 

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą uzyskać osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ EKUZ wydawane są w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

W celu uzyskania EKUZ należy przedstawić: wniosek o wydanie EKUZ, upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu wnioskującego o EKUZ, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz dokument tożsamości.

 

Dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie zdrowotne są:

 

w przypadku pracownika:

aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa lub

raport z bieżącego miesiąca dotyczący odprowadzenia składek na ubezpieczenie - ZUS RMUA;

zaświadczenie dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku nowo zatrudnionego pracownika druk potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - ZUS ZUA).

Uwaga:

w przypadku osoby rozwiązującej stosunek pracy należy przedstawić świadectwo pracy;

w przypadku pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego należy okazać zaświadczenie od pracodawcy z informacją o dacie rozpoczęcia urlopu;

w przypadku osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą dowód opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.


w przypadku osoby bezrobotnej:

zaświadczenia z Urzędu Pracy.

Uwaga:

w przypadku osoby wyrejestrowanej z Urzędu Pracy - zaświadczenie określające datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.


w przypadku osoby pobierającej świadczenia emerytalne:

legitymacja emeryta.


w przypadku osoby pobierającej świadczenia rentowe:

decyzja potwierdzająca przyznanie renty;

legitymacja rencisty.


w przypadku osoby pobierającej świadczenia przedemerytalne:

decyzja potwierdzająca przyznanie świadczenia przedemerytalnego;

dokument określający numer świadczenia przedemerytalnego.

 

w przypadku osoby ubezpieczonej w KRUS:

dowód wpłaty składki na KRUS.


w przypadku małżonka zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny:

dokument potwierdzający zgłoszenie jako członek rodziny (ZUS ZCZA)

oraz jeden z poniższych dokumentów dotyczących głównej osoby ubezpieczonej:

aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa lub

raport z bieżącego miesiąca dotyczący odprowadzenia składek na ubezpieczenie (ZUS RMUA);

zaświadczenie dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.


dziecko zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny:

dokument potwierdzający zgłoszenie jako członek rodziny (ZUS ZCZA);

legitymacja szkolna lub studencka (aktualnie podstemplowana);

w przypadku wyjazdu na zagraniczną uczelnię w ramach programu np. Erasmus, Sokrates - zaświadczenie potwierdzające okres kontynuowania nauki zagranicą

oraz jeden z poniższych dokumentów dotyczących głównej osoby ubezpieczonej:

aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa;

raport z bieżącego miesiąca dotyczący odprowadzenia składek na ubezpieczenie (ZUS RMUA);

zaświadczenie dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

{xtypo_button1} Powrót {/xtypo_button1}  

 

{xtypo_rounded2} Okres ważności EKUZ{/xtypo_rounded2}

Okres ważności karty wydawanej przez NFZ zróżnicowany jest w zależności od tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wnioskującej, kategorii uprawnień wynikającej z przepisów o koordynacji oraz celu wyjazdu.
Jednocześnie informujemy, że NFZ uprawniony jest do odzyskania od osoby fizycznej wszelkich kosztów leczenia, które uzyskała posługując się wydaną przez Fundusz kartą w momencie gdy utraciła prawo do świadczeń w okresie jej ważności (art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.).

 
Informacja w sprawie utraty uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla posiadaczy EKUZ
 

Różnice w okresach na które wydawane są karty EKUZ, wynikają z Decyzji Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. Art. 3 Decyzji stanowi, iż okres ważności kart jest określony przez instytucję wydającą kartę, a  pkt. 4 Preambuły decyzji stanowi, iż instytucje Państwa członkowskiego powinny określić termin ważności kart europejskich, które wydają. W szczególności termin ważności karty winien uwzględnić przewidywany czas obowiązywania uprawnień głównego ubezpieczonego.

 

Uwaga!
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 35/2010/DSS z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym informujemy, iż do dnia 31.12.2010 r. okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym wynosi 3 miesiące. Okres ważności karty liczony jest od dnia złożenia wniosku  o wydanie EKUZ. Powyższe dotyczy:

 • pracowników, 
 • osób prowadzących działalność na własny rachunek, 
 • osób mających podpisana umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, 
 • członków rodziny ubezpieczonego zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, 
 • członków rodziny osoby uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, którzy posiadają prawo do świadczeń na terenie RP na podstawie zarejestrowanych formularzy E-109 i E-121, 
 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, 
 • nieubezpieczonych osób posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia.

Przykładowe okresy ważności karty w zależności od celu wyjazdu:

 

Wyjazd turystyczny

 • osoby pobierające rentę socjalną

2 miesiące liczone od ostatniej, wymaganej i odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne
lub
od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w przypadku osób nowozatrudnionych / rozpoczynających działalność

 • osoby pobierające emeryturę

5 lat licząc od miesiąca, w którym został złożony Wniosek o wydanie EKUZ

 • osoby pobierające rentę

na okres przyznanego świadczenia licząc od miesiąca, w którym został złożony Wniosek o wydanie EKUZ  (w przypadku rent okresowych)
maksymalnie 5 lat licząc od miesiąca, w którym został złożony Wniosek o wydanie EKUZ (w przypadku rent stałych)

 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne

6 miesięcy licząc od miesiąca, w którym został złożony Wniosek o wydanie EKUZ

 • osoby bezrobotne

30 dni licząc od daty wystawienia zaświadczenia z Urzędu Pracy 

 

uczniowie uczęszczający do szkoły na terytorium innego państwa członkowskiego, a mieszkający w Polsce oraz osoby, udające się do innego państwa członkowskiego w celu odbycia tam studiów (np. program Erasmus, Socrates)
w oparciu o zaświadczenie z uczelni / szkoły:
jeżeli wskazany został dokładnie czas trwania semestru lub roku akademickiego, wtedy na podany okres, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy
jeżeli czas trwania semestru / roku akademickiego nie został dokładnie określony, to w każdym przypadku na okres zgodny z datami rozpoczęcia i zakończenia najbliższego semestru (letniego / zimowego) obowiązującego w polskich szkołach / uczelniach
w przypadku, gdy główny ubezpieczony jest bezrobotny / podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu tylko na wskazany okres 1 semestru

UWAGA! Zaświadczenie lub legitymacja studencka wydana przez uczelnię powinna zawierać:

 • pełną nazwę uczelni lub szkoły z dokładnym adresem i danymi kontaktowymi, 
 • imię, nazwisko i datę urodzenia ucznia lub studenta, 
 • podpis osoby upoważnionej przez daną uczelnię lub szkołę do wystawienia zaświadczenia lub legitymacji studenckiej na wymienionym dokumencie, 
 • dokładny dzień rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru lub roku akademickiego, w trakcie którego osoba wnioskująca o EKUZ będzie posiadała status ucznia, studenta danej szkoły lub uczelni.

UWAGA! Informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wyjazd na uczelnie w charakterze wolnego słuchacza lub podjęcie nauki  w szkole językowej nie uprawnia do otrzymania statusu studenta w rozumieniu przepisów o koordynacji.

UWAGA! Jeżeli student jest pracownikiem lub osobą prowadzącą działalność na własny rachunek i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ otrzyma EKUZ zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi wydawania EKUZ dla pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek.

 

Delegowanie do pracy w państwach UE
na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1
(dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS)

 

Delegowanie do pracy w państwach EFTA
na okres wskazany na formularzu E-101/E-102
(dokument ten wydaje ZUS)

UWAGA! Formularze E-101/A1 nie są wydawane na rzecz polskich pracowników wysłanych do  pracy w innym państwie członkowskim UE lub EFTA przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. W związku z tym, wszelkie pytania dotyczące sposobu uzyskiwania tych zaświadczeń prosimy kierować do ZUS.

 

Poszukiwanie pracy w państwie członkowskim UE
na okres wskazany w dokumencie przenośnym U2

(dokument ten wydaje Urząd Pracy)

 

Poszukiwanie pracy w państwie członkowskim EFTA
na okres wskazany na formularzu E-303

(dokument ten wydaje Urząd Pracy)

 

Wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach EFTA
na okres 6 miesięcy
liczonych od dnia wystawienia oświadczenia pracodawcy, w którym zobowiązuje się do wystąpienia o E-101 w razie zaistnienia zdarzenia o charakterze wypadku przy pracy

Oświadczenie pracodawcy transportu międzynarodowego wnioskującego o kartę EKUZ dla pracowników oddelegowanych do pracy do krajów EFTA

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią

 

Wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach UE
na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1

(dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS)

 

UWAGA! Z dniem 1 maja 2010 r. pracownicy transportu międzynarodowego nie stanowią odrębnej grupy w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na fakt, iż zostali oni włączeniu do grupy pracowników delegowanych - w celu uzyskania karty EKUZ w związku z wyjazdem do pracy niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ustawodawstwo właściwe - A1 (E-101).

 

{xtypo_button1} Powrót {/xtypo_button1}

 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku siedziby ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi wraz z posadowieniem agregatu wody lodowej, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/4/2010, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655, z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

 

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku bieżącego sprawdzania wyników przeprowadzanej przez ŁOW NFZ weryfikacji wszystkich rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej (dot. również POZ). 
Wszystkie błędy/ostrzeżenia stwierdzone w ramach wspomnianej weryfikacji mogą Państwo znaleźć w Portalu Świadczeniodawcy → Umowy na realizacje świadczeń → Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń. Następnie należy wskazać rok oraz miesiąc sprawozdawczy, wynik weryfikacji – błąd lub ostrzeżenie i wyszukaj.

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 kwietnia 2010 r., dotyczącego wyników weryfikacji sprawozdań w zakresie list oczekujących za miesiąc marzec 2010 r. publikujemy informację o korektach  dokonanych przez świadczeniodawców. 

Archiwalny

W związku z docierającymi sygnałami o nieprawidłowościach w zakresie przyjęć pacjentów przez niektórych świadczeniodawców oraz w nawiązaniu do opinii Pani Krystyny Barbary Kozłowskiej Rzecznika Praw Pacjenta - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina i prosi o przestrzeganie zasad obowiązujących w tym zakresie:

Archiwalny

W związku z opublikowanym ogłoszeniem o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń przez wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 22 na obszarze Zalewu Sulejowskiego, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia:

Archiwalny

 

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 – Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku siedziby ŁOW NFZ wraz z posadowieniem agregatu wody lodowej – działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na otrzymane w dniu 28.04.2010r. następujące zapytania.

Archiwalny

Informujemy,  iż począwszy od rachunków składanych za świadczenia wykonane w m-cu kwietniu, następuje zmiana załącznika finansowego do faktur.
Obowiązującym załącznikiem finansowym będzie załącznik  z kodem paskowym generowany i drukowany z Portalu Świadczeniodawcy.
Powyższa zmiana nie dotyczy faktur za zaopatrzenie ortopedyczne oraz lecznictwo uzdrowiskowe. Natomiast POZ rozliczany metodą kapitacyjną jest rozliczany zgodnie z komunikatem z dnia 25 lutego br.
Załącznik finansowy w Portalu Świadczeniodawcy zostaje wygenerowany automatycznie w momencie przesłania poprawnego pliku REF do systemu ŁOW NFZ. Wydrukowanie zatem załącznika powinno być poprzedzone przesłaniem pliku REF.
Instrukcję wydrukowania  załącznika przedstawiamy poniżej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż w związku z brakiem możliwości złożenia rozliczenia w dniach 1-3 05.2010 r. za miesiąc kwiecień br. termin płatności za faktury złożone 4.05.2010 r. ulega skróceniu i płatności realizowane będą w dniu 14.05.2010 r.

Zmiana terminu nie dotyczy rozliczeń za okres styczeń-marzec br.

Rachunki/faktury VAT składane od dnia 5.05.2010 r. będą płatne zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Umów”.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z wystąpieniem błędu krytycznego w definicji postępowania, zmuszony jest podjąć decyzję o:

odwołanie postępowania nr 05-10-000323/RTM/16/1/052010022/1

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne, w zakresie świadczeń udzielanych przez wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego na obszarze Zalewu Sulejowskiego.

  

Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-57

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc marzec nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 19.04.2010 r.

Archiwalny

                                                          

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. (042) 275 48 53, fax (042) 275 40 88 - ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 euro na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku siedziby ŁOW NFZ wraz z posadowieniem agregatu wody lodowej.

Archiwalny

                                                   

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. (042) 275 48 53, fax (042) 275 40 88 - ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 euro na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku siedziby ŁOW NFZ wraz z posadowieniem agregatu wody lodowej.

Adres strony internetowej, na której udostępniona  została  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-lodz.pl.

1. Przedmiotem zamówienia są – zgodnie z decyzją pozwolenia na roboty budowlane nr AAB.II/55/10 z 10.02.2010r., wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi –  „roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji chłodzenia pomieszczeń wraz posadowieniem agregatu wody lodowej na terenie nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi”. Zakres robót obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku siedziby ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi oraz posadowienie agregatu wody lodowej na zewnątrz budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt techniczny stanowiący w całości załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W skład projektu technicznego wchodzą:
• projekt budowlany;
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 45331220-4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych , 39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 75 dni licząc od protokolarnego przejęcia terenu budowy.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem urządzeń o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz ważny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 450 tys. zł.
4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 5 i 8 niniejszego ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
5. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – w formie oryginału,
b) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i  miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę,
d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
e) opłaconej polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8 niniejszego ogłoszenia. Dokumenty te Wykonawca przedstawia  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 lit. b) -d) SIWZ składa odpowiednie dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 PLN.
10. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium oceny ofert: cena- 100%.
11. Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 6 maja 2010r. do godz. 12:00.
12. Termin otwarcia ofert:  6 maja 2010r. o godz. 12:30.
13. Miejsce składania ofert: Łódzki OW NFZ, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58, budynek A, Samodzielne Stanowisko ds.  Zamówień Publicznych, parter, pokój nr 16.
14. Miejsce otwarcia ofert: Łódzki OW NFZ, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 56, Sala Konferencyjna, II piętro,  pokój nr 218.
15. Wykonawcy, którzy złożą w przedmiotowym postępowaniu ofertę, związani są jej treścią przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
16. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, zawierać umowy ramowej i stosować aukcji elektronicznej.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamowień Publicznych w dniu ………….r. pod numerem …………………. ..
Łódź, dn. … kwietnia 2010 r. 

 
p.o. Dyrektora ŁOW NFZ
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe   

Archiwalny

W związku ze stwierdzonymi licznymi nieprawidłowościami w wpisanych na Portalu Potencjału numerach ksiąg rejestrowych (I część kodu resortowego) u świadczeniodawców prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, prosimy o weryfikacje umieszczonych na Portalu Potencjału danych.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych dla ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655, z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w ramach Portalu Świadczeniodawcy została udostępniona funkcjonalność pozwalająca na anulowanie szablonów rozliczeniowych. Operacja ta powoduje usunięcie wskazanego szablonu po stronie systemu ŁOW NFZ i przywrócenie świadczeń rozliczonych w tym szablonie do stanu po potwierdzeniu fazą pierwszą. Dzięki temu zaistnieje możliwość zmniejszenia ilości dokumentów korygujących przedstawianych do rozliczeń. Omawiana funkcjonalność jest dostępna dla szablonów, które nie zostały jeszcze zaksięgowane przez ŁOW NFZ.  Nie ma możliwości anulowania szablonu, do którego zostały wykonane korekty.

Archiwalny

 

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany w sposobie wykazywania kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż z dniem 1 maja 2010 r. wejdą w życie nowe przepisy prawne, to jest:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników.

Archiwalny

W celu zmniejszenia pracochłonności świadczeniodawców, związanej z aktualizacją potencjału wskazanego do realizacji umowy Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził następujące zmiany:

 • Dla wybranych punktów umowy (dotyczących skojarzonych zakresów świadczeń) potencjał nie będzie wskazywany i aktualizowany oddzielnie
 • Dla tych punktów umowy przyjmuje się zasadę, że potencjał w tych punktach zawsze będzie taki sam jak dla punktu umowy w podstawowym zakresie świadczeń

Oznacza to, że zgłaszając zmianę w punkcie umowy związanym z zakresem podstawowym, automatycznie wprowadzane są zmiany również w punktach umowy dla zakresów skojarzonych, dotyczących tego samego miejsca realizacji świadczeń.
 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Prezesa NFZ z dnia 24 lutego 2010 r., w stosunku do uczniów oddziałów (klas) specjalnych w szkołach ogólnodostępnych znajdują zastosowanie przepisy właściwe dla szkół specjalnych. Warunkiem powyższego jest stosowne umocowanie prawne klasy jako oddziału specjalnego oraz zapewnienie dostępności do świadczeń pielęgniarki szkolnej na zasadach określonych dla szkół specjalnych.
W takich przypadkach stawka kapitacyjna korygowana jest odpowiednim współczynnikiem (5,0; 9,4; 25,0), przewidzianym w Zarządzeniu Nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, z późn. zm. dla uczniów szkół typu III. Wymieniony współczynnik uzależniony jest od rodzaju i stopnia niepełnosprawności ucznia.

Archiwalny

                                                  

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę budynków, osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, prowadzonym w trybie zapytania o cenę,   stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655, z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny


Wg stanu na dzień 19. 03. 2010 r. na 435 świadczeniodawców, z którymi ŁOW NFZ zawarł umowę na świadczenia z zakresu lekarza POZ, tylko 106 podjęło realizację programu chorób układu krążenia (24,4 %) w b. r.
W okresie od stycznia do 19 marca 2010 r. przebadano jedynie 979 osób, w analogicznym okresie 2009 r. – 1907, a w 2008 r. - ok. 3000.
Choroby układu krążenia stanowią w chwili obecnej obok chorób nowotworowych najważniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia ludności. Ocenia się, że są odpowiedzialne za około 50% wszystkich zgonów w Polsce i co najgorsze prowadzone obserwacje dowodzą, że w dalszym ciągu liczba ta ulega wzrostowi.
Zatem ŁOW apeluje do Państwa o objęcie profilaktyczną opieką osób, które zaufały Państwu składając deklarację wyboru lekarza POZ. Województwo łódzkie zajmuje trzecie miejsce od końca pod względem objęcia populacji opieką profilaktyczną w tym zakresie.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje iż, dniem 22.03.2010 r. w celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury aneksowania zmiany miejsca udzielania świadczeń przestaje być stosowana metoda z wykorzystaniem aplikacji ofertowej. Od dnia dzisiejszego udostępniamy Państwu możliwość przygotowania wniosku o zmianę miejsca wykonywania świadczeń do istniejących umów we wszystkich rodzajach świadczeń przy wykorzystaniu  Portal Potencjału i funkcjonalności Aneksowania Umów.
Aby wystąpić z propozycją zmiany miejsca udzielania świadczeń należy:

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 24.02.2010 r. oraz 15.03.2010 r. dotyczących odblokowania możliwości przekazywania danych do systemu ŁOW NFZ za 2009 rok informujemy, iż termin ponownego założenia blokady zostaje przesunięty na dzień 6.04.2010r.

Archiwalny

 1. Leczenie szpitalne - Terapeutyczne programy zdrowotne (Zarządzenie Nr 8/2010/DGL z dnia 20.01.2010 r. oraz Zarządzenie Nr 9/2010/DGL z dnia 22.01.2010 r.)
 2. Profilaktyczne programy zdrowotne (Zarządzenie Nr 11/2010/DSOZ z dnia 29.01.2010 r.)
 3. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (Zarządzenie Nr 1/2010/DSOZ z dnia 01.01.2010 r.)
 4. Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi (Zarządzenie Nr 10/2010/DSOZ z dnia 29.01.2010 r.)
 5. Leczenie stomatologiczne( Zarządzenie Nr 6/2010/DSOZ z dnia 20.01.2010 r.)

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 16 marca 2010 r. w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24.02.2010 r. dot. odblokowania możliwości przekazywania danych do systemu ŁOW NFZ za 2009 rok informujemy, iż w związku z nadal niezakończonym procesem korygowania w wyniku weryfikacji danych przesłanych do systemu informatycznego  ŁOW NFZ za 2009 rok, termin  ponownego założenia blokady zostaje przesunięty na dzień  22.03.2010 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Archiwalny

Komisja Konkursowa uprzejmie informuje, że związku z problemami technicznymi rozstrzygnięcie postępowania konkursowego  05-10-000259/LSZ/03/2/03.0000.089.02/1 zostało opublikowane w formacie pliku PDF na stronie głównej serwisu internetowego ŁOW NFZ oraz umieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie ŁOW NFZ  przy ulicy Kopcińskiego 58 w Łodzi.
Po usunięciu problemów technicznych, rozstrzygnięcie przedmiotowego postepowania opublikowane zostanie w Informatorze o postępowaniach na rok 2010.

Aktualizacja z dnia 10.03.2010 r.: W związku z opublikowaniem rozstrzygnięcia w Informatorze o postępowaniach na rok 2010, komunikat został usunięty z głównej strony serwisu internetowego ŁOW NFZ.

Archiwalny

                                              

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58,90-032 Łódź, tel. (042) 275 48 53, fax (042) 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów do sprzętu komputerowego.

Archiwalny

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi co miesiąc do pracowników Działu POZ  w sprawie potwierdzenia ilości deklaracji przesłanych do weryfikacji, ŁOW NFZ informuje, że w serwisie internetowym MUS został udostępniony dodatkowy raport prezentujący aktualne dane o liczbie deklaracji (o statusie „złożona”) zaimportowanych do systemu informatycznego Oddziału w danym okresie. Zachęcamy Państwa do korzystania z tego narzędzia.

Archiwalny

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi

 Serdecznie zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenie nt.

„Promocji zdrowia dla pielęgniarek POZ

Archiwalny

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi

organizuje jednodniowe, bezpłatne szkolenie na temat:

„Współczesne  kierunki postępowania profilaktycznego u dzieci

i młodzieży”

Archiwalny

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi

organizuje jednodniowe, bezpłatne szkolenie na temat:

„Współczesne poglądy na leczenie próchnicy zębów i jej powikłań w wieku rozwojowym „

 

Archiwalny

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi  

serdecznie zaprasza na jednodniowy, bezpłatny kurs na temat:  

„Epidemiologia, wczesna diagnostyka i metody leczenia gruźlicy”  

undefined

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.  Nr 164,  poz. 1027 j.t.), świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia świadczeniobiorców w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę. 

Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem prawa, świadczeniodawcy zobowiązani są do umieszczania pacjentów na listach oczekujących (zgodnie z kolejnością zgłoszenia i przy uwzględnieniu kryteriów medycznych) w dniu ich zgłoszenia się do placówki medycznej.

W związku z powyższym, niedopuszczalne jest stosowanie zasady wpisywania pacjentów  na listy oczekujących w wyznaczonych przez świadczeniodawcę terminach (określonych dniach tygodnia, czy miesiąca).

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2 lutego 2010 roku zamieszczamy instrukcję wygenerowania i wydrukowania z Portalu Świadczeniodawcy załącznika dla świadczeń POZ rozliczanych metodą kapitacyjną.
Do Świadczeń POZ rozliczanych ceną jednostkową prosimy o wykorzystanie załącznika POZ  obowiązującego w 2009 roku uwzględniając zmianę cen jednostkowych w 2010 roku.
Przypominamy także, iż  rachunek elektroniczny winien być wystawiany  zgodnie z obowiązującym formatem do jednego szablonu rachunku (niemożliwe jest w jednym rachunku rozliczenie kilku szablonów rachunku). W związku z powyższym każde wysłanie komunikatu II fazy i otrzymanie raportu zwrotnego uwzględniającego rozbicie pozycji rozliczeniowych na szablony rachunków będzie wiązało się z wystawieniem odrębnego rachunku elektronicznego i papierowego.
Prosimy również o dołączanie do każdej faktury/rachunku wymaganych załączników tak aby kwota faktury/rachunku zgodna była z kwotą na załączniku.


Przypominamy także o konieczności rozdzielania świadczeń zakontraktowanych w jednej umowie, a rozliczanych inaczej niż pozostałe produkty np.
świadczenia jednostkowe a ryczałty
świadczenia w POZ rozliczane  kapitacyjnie – a świadczenia rozliczane ceną jednostkową.


Świadczenia takie powinny być przedstawiane na odrębnej fakturze/rachunku.
Jednocześnie przypominamy, iż w rachunkach elektronicznych wystawianych za świadczenia wykonane w 2010 r. obowiązuje nowy sposób zaokrągleń szczegółowo opisany w komunikacie Centrali NFZ z dnia 29.01.2010r.

 

Archiwalny

W związku z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 roku  w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku, jak również w nawiązaniu do komunikatu ŁOW NFZ z dnia 2 lutego 2010 r.  przypominamy, iż począwszy od faktur składanych za m-c luty obowiązkowe jest składanie przez Świadczeniodawców danych zawartych w rachunkach również w formie elektronicznej (komunikat typu REF). W załączeniu do komunikatu przedstawiamy instrukcję dotyczącą wysyłania ww. rachunków za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.

Archiwalny

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) osoby nie posiadające ubezpieczenia ale posiadające obywatelstwo polskie i mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Archiwalny

Komunikat skierowany do świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju POZ

W związku ze zgłoszeniami  dotyczącymi  wskazywania świadczeniobiorcom  odległych terminów porad  u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139), poradnia POZ zobowiązana jest dostosować termin udzielenia świadczenia  do sytuacji zdrowotnej pacjenta i tak:

Archiwalny

W związku z zapisami § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Łódzki Oddział Wojewódzki uprzejmie informuje, że w dniu 15 lutego br. o godz. 16:00 w systemie informatycznym zostanie założona blokada uniemożliwiająca sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń medycznych dla wszystkich umów obowiązujących w 2009 r.

Termin ten jest nieprzekraczalny, w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych ŁOW za rok 2009 oraz zapisami OWU.

Archiwalny

ŁOW NFZ informuje, że do dnia 22 lutego 2010 r. został przesunięty termin przesyłania:
 • szczegółowych raportów sprawozdawczych z porad lekarskich diagnostyczno-terapeutycznych udzielonych w m-cu styczniu 2010 r.,
 • sprawozdań zbiorczych ze świadczeń POZ udzielonych w miesiącu styczniu 2010 r.
Źródło danych tel.: (042) 275-41-64.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do techniki biurowej dla ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,   stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późn.zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że został zakończony proces weryfikacji list świadczeniobiorców oraz list uczniów za miesiąc styczeń 2010 r. Wobec powyższego do Państwa systemów informatycznych zostały przesłane raporty, będące podstawą do sporządzenia rachunków korygujących za miesiąc styczeń 2010 r. W oparciu o ww. raporty, w terminie do dnia 26 lutego 2010 r., należy dokonać korekty rozliczenia świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, finansowanych metodą kapitacyjną.

Archiwalny

Z analizy dokumentów wszczepu zarejestrowanych w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki wynika, że w wielu przypadkach przy opisie Elementów wszczepu 1-6, w polu „Nazwa handlowa endoprotezy” zastosowanie tzw. „pozycji technicznych” o kodach 999, 1999, 2999 jest nieuzasadnione.

W związku z tym Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje świadczeniodawców realizujących świadczenia z endoprotezoplastyki narządu ruchu do usunięcia błędów w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2010 roku.

Należy sprawdzić dokumenty, pod kątem zasadności zastosowania tzw. „pozycji technicznej” i zastąpić właściwą wybraną ze słownika nazwą zastosowanego elementu wszczepu.

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 29 stycznia 2010 roku, dotyczącego zarządzenia Prezesa NFZ nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 roku  w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku informujemy co następuje:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,że termin określony w komunikacie z dnia 26 stycznia 2010 roku dotyczący weryfikacji świadczeń za 2009 rok został przedłużony do dnia 15 lutego b.r.

W związku z powyższym prosimy Państwa o niezwłoczne dokonanie stosownych korekt sprawozdania.  W przypadku, gdy korekta raportu statystycznego spowoduje konieczność wystawienia dokumentu finansowego, należy złożyć odpowiednie rachunki/faktury korygujące uwzględniające wyłącznie wartość świadczeń zakwestionowanych w wyniku czynności weryfikacyjnych prowadzonych przez ŁOW NFZ. W opisie składanego dokumentu korygującego proszę wpisać słowo „WERYFIKACJA ŁOW NFZ”.
Przypominamy jednocześnie, że w przypadku umów, dla których upłynął okres rozliczenia wykonania umowy (§ 27 OWU) Świadczeniodawca nie ma możliwości rozliczenia nadwykonań w miejsce świadczeń ujętych w korekcie wynikającej z weryfikacji.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy wieloletnie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej mogą posługiwać sie do końca lutego 2010 roku dotychczasowymi sygnaturami umów które obowiązywały w 2009 roku.

Archiwalny

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 217, poz. 1688 z 2009 r.) oraz zarządzenia 93/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczeniodawcy realizujący umowy z ŁOW NFZ w ww. rodzaju świadczeń, w zakresie świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, wraz z aneksem do umowy na 2010 rok, otrzymują wypowiedzenie umów od dnia 1 marca 2010 r., z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
         Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił nowe postępowania konkursowe dla wszystkich, którzy chcą podpisać umowę z ŁOW NFZ na świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Przypominamy, że termin składania ofert upływa 12 lutego b.r. o godzinie 15-tej. Ogłoszenia o konkursach ofert dostępne są na portalu konkursowym ŁOW NFZ.

Archiwalny

W przypadku zmian potencjału wykonawczego (w tym m.in. zmiany miejsca udzielania świadczeń , wprowadzenia zmian podwykonawcy) obowiązuje postępowanie jak przy składaniu oferty opisane w Zarządzeniu Nr 67/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

W tym celu należy:

Archiwalny

Komunikat dla Świadczeniodawców (indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie) ubiegających się o zawarcie umowy na świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 

Wszyscy świadczeniodawcy, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie), a którzy chcą ubiegać się o zawarcie umowy w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, powinni zwrócić się do ŁOW NFZ o dopisanie właściwej komórki organizacyjnej „2142 – Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa” w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy zamieszczonej w Portalu Potencjału. Podczas przygotowywania oferty jako miejsce udzielania świadczeń należy wskazać w/w komórkę. Oferty złożone na inne komórki organizacyjne nie będą rozpatrywane.

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 29 stycznia 2010 roku, dotyczącego zarządzenia Prezesa NFZ nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 roku  w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku informujemy co następuje: 

Archiwalny

Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w miesiącu styczniu 2010 r. za wyjątkiem:

 • POZ rozliczanego metodą kapitacyjną i wg ceny jednostkowej
 • Zaopatrzenia ortopedycznego
 • Ratownictwa medycznego 

 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź Tel. (042) 275 48 53 Fax (042) 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 tys. euro na: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TECHNIKI BIUROWEJ DLA ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że wszystkie badania cytologiczne wykonane w II połowie 2009 roku i pozostałe wykonane w 2009 r. należy jak najszybciej sprawozdać i rozliczyć w SIMP. Będzie to możliwe tylko do dnia 14 lutego, gdyż po upływie tej daty, czyli od 15 lutego 2010 r. dostęp do SIMP-a zostanie zablokowany.
Aby zmieścić się w terminie, w przypadku konieczności zmiany wartości umowy, wniosek należy dostarczyć do ŁOW NFZ na kilka dni przed jego upływem (do 05. 02. 2010 r.).
Procedura aneksowania umów rozliczanych w SIMP trwa dłużej, niż w innym systemie ze względu na dodatkową konieczność eksportu umów do Centrali NFZ i tam importu do SIMP-a.
Zatem, od 15 lutego nie będzie możliwe rozliczenie świadczeń sprawozdawanych w SIMP.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza Świadczeniodawców wymienionych na liście (codzienna aktualizacja po godz. 16) do podpisania aneksów do umów na 2010 r.: 

Archiwalny

1bulbŁódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że prowadzi na bieżąco weryfikację świadczeń wykonanych w roku 2009.

Szczegółowy wykaz zakwestionowanych świadczeń publikowany jest na Portalu Świadczeniodawcy w Sekcji: Umowy na realizacje świadczeń – Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń. W filtrze należy wybrać numer umowy oraz świadczenia o statusie: „Zweryfikowane - automat” i „Zweryfikowane - pracownik” i wynik weryfikacji: „Błąd”.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownych korekt sprawozdania lub złożenia wyjaśnień w formie pisemnej (powołując się na znak: WER/2009 – podać kod świadczeniodawcy i rodzaj świadczeń) w terminie do dnia 10 lutego 2010 roku.

Archiwalny

Na podstawie art. 35 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami)

Zarząd Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

ogłasza konkurs ofert

 

Archiwalny

Na podstawie art. 35 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zmianami) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami)

Zarząd Województwa Łódzkiego 

Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi,

90-051 Łódź

ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego pn. „Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci”. 

Archiwalny

Na podstawie art. 35 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami)

 

Zarząd Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

ogłasza konkurs ofert

 

na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego pn. „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla uczniów VI klas szkół podstawowych”.

 

Archiwalny

W związku z licznymi zapytaniami co do zaopatrzenia pacjenta, przyjętego do szpitala, we wszystkie niezbędne leki związane z daną hospitalizacją jak również przyjmowane z powodu innych chorób przewlekłych - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje co niżej następuje:

 

Archiwalny

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że rozliczenia miesiąca stycznia 2010 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (w tym nocna i świąteczna opieka oraz transport sanitarny w POZ), należy dokonać w oparciu o raporty populacyjne za miesiąc grudzień 2009 r.
Weryfikacja za miesiąc styczeń 2010 r. zostanie przeprowadzona w miesiącu lutym 2010 r. po przekazaniu przez wszystkich świadczeniodawców list podopiecznych aktualnych na dzień 1 stycznia 2010 r. do dnia 4 lutego 2010 r. Jednocześnie informujemy, że poprawne przekazanie list do ŁOW NFZ będzie możliwe po zaimportowaniu elektronicznych wersji umów z Portalu Świadczeniodawcy do Państwa systemów informatycznych. Dopiero po zakończeniu procesu weryfikacji udostępnione zostaną właściwe raporty populacyjne, będące podstawą do sporządzenia rachunków korygujących za miesiąc styczeń 2010 r.
Jednocześnie prosimy o nie przesyłanie list świadczeniobiorców z zakresu POZ do weryfikacji za miesiąc luty 2010 r. do czasu udostępnienia przez Oddział raportów za miesiąc styczeń 2010 r.

Archiwalny

1bulbŁódzki OW NFZ przypomina o konieczności złożenia wniosku dotyczącego kont bankowych świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (instrukcja w komunikacie z dnia 11 stycznia 2010 r. ).
Wniosek powinien zostać sporządzony do każdej umowy odrębnie, NAWET JEŚLI NUMER RACHUNKU NIE ULEGŁ ZMIANIE.
Jest to warunek konieczny do przygotowania umowy na rok 2010 r. i zapłaty za świadczenia.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązuje  zarządzenie Prezesa nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku.

Wymóg składania przez świadczeniodawców danych zawartych w rachunku również w formie elektronicznej (komunikat typu „REF”) nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 6 maja 2008 r., załącznik nr 1, § 23, pkt. 8.

Rachunki elektroniczne, o których mowa przekazywane będą za pomocą Portalu Świadczeniodawcy. Szczegółowa instrukcja dotycząca wysyłania ww. rachunków za pośrednictwem portalu przedstawiona zostanie Państwu w terminie późniejszym.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2007-2009, znajdującym się na stronie Centrali NFZ, zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 • w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe
 • w zakresie: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych na terenie gminy Szczawnica.

Obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2009 r. Nr 139, poz. 1136; natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowe zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2009 r. Nr 223, poz. 1793.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż świadczeniodawca/oferent NZOZ „NASZ DOKTOR”, Piotrków Trybunalski, ul. Wyspiańskiego 14, został pomyłkowo zamieszczony na stronie ŁOW NFZ w wykazie rozstrzygniętych postępowań.
W trakcie postępowania konkursowego Świadczeniodawca/oferent złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie ofert  na program profilaktyki chorób odtytoniowych - w tym POCHP.

Archiwalny

Łódzki OW NFZ, zwraca się do Państwa z prośbą o jak najszybsze rozliczanie umów obowiązujących w roku ubiegłym, w związku z czym informujemy że:

Archiwalny

W związku z przedłużeniem obowiązywania umów z 2009 roku na okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r. i koniecznością przygotowania aneksów wraz z załącznikiem nr 2 - planem rzeczowo-finansowym, Narodowego Funduszu Zdrowia, zobowiązuje świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju:

 ratownictwo medyczne

do sporządzenia w Portalu Świadczeniodawcy wniosku o ustalenie/zmianę rachunku bankowego do umowy ze wskazanym okresem obowiązywania od 01.01.2010 do 28.02.2010 r., a następnie przekazanie wydruku tego wniosku (zawierającego kod kreskowy) w terminie do 20 stycznia 2010 r.  

Wnioski należy złożyć w Wydziale ds. Służb Mundurowych  ŁOW NFZ mieszczącego się ul. Kopcińskiego 58 budynek „D” pokój 12. Można je też przesłać faksem na numer (42) 275-48-55 lub (42) 275-48-59, przy czym oryginał wniosku należy niezwłocznie wysłać pocztą.

Sposób ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców określa Zarządzenie nr 89/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów.

Instrukcja rejestracji, przekazania w formie elektronicznej do Oddziału Funduszu i wydrukowania wniosku, o którym mowa została zamieszczona na stronie internetowej ŁOW NFZ w komunikacie z dnia 11.01.2010 r.

UWAGA: Wydruk wniosku zawierający kod kreskowy, powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi.  

 

Telefon kontaktowy:(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-57

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę świadczeniodawców, którzy wg stanu na dzień 12.01.2010 r. nie wypełnili wszystkich ankiet udarowych za miesiąc grudzień 2009 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Portalu Konkursowym na stronie internetowej Oddziału zostały opublikowane ponownie ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie na obszarze województwa łódzkiego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne na okres obowiązywania umowy od 01.04.2010 r. do 31.12.2011 r.

Termin i miejsce składania ofert, otwarcia ofert i przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania określone są w każdym ogłoszeniu o postępowaniu.

Kalendarz postępowań konkursowych przewiduje następujące terminy:

 

Data - godzina

Wyszczególnienie

Miejsce

26.01.2010 r. do godz.16:00

Ostateczny termin składania ofert

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Łódź ul. Kopcińskiego 58 budynek „D” pokój 15

28.01.2010 r. od godz. 9:00

Otwarcie ofert

26.02.2010 r.  o godz.15:00

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert

 

Uwaga: oferta przesyłana pocztą, będzie uznana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Oddziału Funduszu najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert tj. do 27.01.2010 r.

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami komisji konkursowej przekazanymi na zebraniu informacyjnym w dniu 08.01.2010 r. oferenci są zobowiązani złożyć dodatkowo, kserokopie dokumentów,  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta:

 • dowodów rejestracyjnych wykazanych w ofercie ambulansów,
 • świadectw homologacji wykazanych w ofercie ambulansów,
 • certyfikatów ISO uwzględniających komórki organizacyjne wskazane w ofercie,
 • dokumentów potwierdzających posiadanie pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej, lub też dokumentów potwierdzających wszczęcie procedury uzyskania takiego pozwolenia.

W załączeniu przesyłamy wykaz ogłoszonych postępowań dla poszczególnych rejonów operacyjnych.

 

Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub 275-48-57

 

Archiwalny

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w  sprawie interpretacji i  stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1144), leczenie endodontyczne zębów z wypełnieniem 2 kanałów i  więcej umieszczone w zał. Nr 1, 3, 4 przysługuje jedynie (jak wynika z  przepisu) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Przypis taki odnosi się zawsze do  leczenia endodontycznego obejmującego  wypełnienie  więcej  niż  jednego  kanału.
W związku z tym, że nie ma możliwości leczenia zęba wielokanałowego bez wypełnienia wszystkich kanałów, leczenie endodontyczne zębów dwu i trzy kanałowych jest dostępne jedynie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu.

Archiwalny

W związku z Zarządzeniem nr 89 Prezesa NFZ z dnia 18.12.2009 r. ŁOW NFZ informuje, że uległ zmianie sposób wprowadzania rachunków bankowych do umów na rok 2010. Wszyscy Świadczeniodawcy zobowiązani są wypełnić stosowny wniosek w Portalu Świadczeniodawcy odrębnie do każdej umowy, w sposób opisany w komunikacie z dnia 17.12.2009 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z wystąpieniem błędu krytycznego w definicji postępowania, zmuszony jest do podjęcia decyzji o odwołanie wszystkich ogłoszonych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

 • ratownictwo medyczne na okres od 01.03.2010 r. do 31.12.2011 r. 

Prosimy oferentów o wstrzymanie prac nad przygotowaniem ofert do czasu ponownego opublikowania ogłoszeń o postępowaniach, co przewiduje się na dzień 11.01.2010 r.  

 

Jednocześnie informujemy, że spotkanie informacyjne dla oferentów odbędzie się zgodnie z komunikatem ogłoszonym w dniu 5.01.2010 r.

Telefon kontaktowy:(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-57

Archiwalny

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że w związku z toczącym się procesem aneksowania i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ na rok 2010, przesunięciu - do dnia 21 stycznia 2010 r. - ulega termin przesyłania list świadczeniobiorców oraz list uczniów do weryfikacji za miesiąc styczeń 2010 r.
Jednocześnie ze względu na fakt, że w miesiącu styczniu 2010 r. nie odbędzie się tzw. centralna weryfikacja list świadczeniobiorców, prosimy o uporządkowanie danych na podstawie wyników weryfikacji z poprzednich okresów sprawozdawczych i przesłanie do ŁOW NFZ wyłącznie list aktualnych na dzień 1 stycznia 2010 r.
Ponadto mając na uwadze, że listy podopiecznych stanowią element sprawozdawczości niezbędny w procesie weryfikacji, a ich brak uniemożliwia dokonanie przez oddział Funduszu rozliczenia umowy na podstawie stawki kapitacyjnej, przypominamy o konieczności sprawdzenia potwierdzeń przesłanych deklaracji. Informacje o wynikach eksportu przekazywane są Państwu w komunikatach zwrotnych, generowanych przez system informatyczny ŁOW NFZ.
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Działu POZ – tel.: (042) 275-41-64

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu wykaz produktów handlowych zweryfikowanych negatywnie w trakcie w postępowania o zawarcie lub aneksowanie umów na 2010 r. w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne bedące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju ZPO

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Portalu Konkursowym na stronie internetowej Oddziału zostały opublikowane ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie na obszarze województwa łódzkiego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

ratownictwo medyczne

na okres od 01.03.2010 r. do 31.12.2011 r. 

Archiwalny

W związku z błędami dotyczącymi harmonogramów pracy lekarzy dentystów stwierdzonymi w złożonych ofertach na rok 2010, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ informuje, iż dostosowania harmonogramu pracy personelu medycznego do planu rzeczowo-finansowego zaproponowanego na 2010 rok, mogą Państwo dokonywać elektronicznie za pomocą Portalu Świadczeniodawcy.
ŁOW NFZ, uprzejmie przypomina, że Zał. Nr 4 Zarządzenia Nr 59/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. wyraźnie precyzuje wymagania określające dostępność do świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne na rok 2010:
1. min czas pracy na jednego lekarza 15 godzin w tygodniu,
2. czas pracy lekarzy w poradni proporcjonalny do liczby etatów przeliczeniowych,
3. liczba dni pracy w poradni do godziny18 lekarza - jeden dzień na każde 0,5 etatu przeliczeniowego,
4. minimalna liczba dni pracy w tygodniu lekarza w poradni: w przypadku całego etatu przeliczeniowego 5 dni po 6 godzin dziennie.

Przypominamy, że każdy lekarz realizujący świadczenia w ramach umowy z ŁOW NFZ powinien być wskazany w załączniku Nr 2 „Harmonogram-Zasoby” oraz spełniać minimalne warunki wymagane, tj. czas pracy -15 godzin w tygodniu w tym jeden dzień do godziny 18.

 Jednocześnie informujemy, że w roku 2010 w rodzaju leczenie stomatologiczne obowiązują następujące akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1144);
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140 poz. 1148);
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 138 poz. 1133);
4. Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ - Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Tel. kontaktowy: 042 275-41-24, 042 275-41-37

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Portalu Konkursowym, na stronie internetowej Oddziału zostały opublikowane ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie na obszarze województwa łódzkiego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

 ratownictwo medyczne na okres od 01.03.2010 r. do 31.12.2011 r. 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków następujących świadczeniodawców (w załączeniu).
Pozytywna ocena powyższych wniosków skutkować będzie podpisaniem lub aneksowaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2010 roku.
Jednocześnie informujemy, że do dnia 05.01.2010 r. zostanie opublikowany komunikat z listą świadczeniodawców, którym w trakcie merytorycznej oceny wniosku zostały usunięte produkty.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju ZPO
31.12.2009 r.

Archiwalny

Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy których okres obowiązywania określono na dzień 31 grudnia 2009 r. (umowy na świadczenia pielęgniarki poz – finansowane metodą zadaniową).

W związku z Zarządzeniem 91/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2009 r. Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia proponuje, Świadczeniodawcom posiadającym umowy, których okres obowiązywania kończy się z dniem 31 grudnia 2009 r. przedłużenie okresu obowiązywania tych umów do dnia 28 lutego 2010 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że podpisanie aneksu przedłużającego umowy jednoroczne, wygasające z dniem 31 grudnia 2009 roku powinno nastąpić bezwzględnie przed tą datą. W przeciwnym wypadku wraz z wygaśnięciem umowy nie będzie podstawy do finansowania świadczeń w roku 2010.

Archiwalny

 W związku przedłużeniem terminu obowiązywania umów w rodzaju Podstawowa opieka zdrowotna:

- pielęgniarka poz;

- nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska;

zapraszamy Świadczeniodawców, którzy złożyli wnioski o aneksowanie umów do podpisywania aneksów w tym zakresie. Zawieranie w/w aneksów nastąpić musi do 31grudnia 2009 r.

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

od dnia 29 grudnia 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok.108 (I piętro) oraz we właściwych miejscowo Delegaturach;

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 01 stycznia do 30 września 2009 r.

Archiwalny

Informujemy że świadczeniodawcy którzy złożyli bądź złożą ofertę aktualizującą potencjał przed ustaleniem warunków finansowania na kolejny okres rozliczeniowy nie będą musieli składać nowej oferty z nowym załącznikiem finansowym. Jeżeli porozumienie w sprawie warunków finansowych zostanie podpisane przez strony umowy po złożeniu oferty, bądź świadczeniodawca prześle do Funduszu zaakceptowaną propozycję po złożeniu oferty, dane finansowe do umowy zostaną przygotowane na podstawie zawartego porozumienia lub przesłanej zaakceptowanej propozycji.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy wieloletnie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej mogą posługiwać sie do końca stycznia 2010 roku dotychczasowymi sygnaturami umów. 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że do dnia 29.12.2009 r. zostaje przedłużony termin składania wniosków o aneksowanie umów w rodzaju POZ i ZPO.
Jednocześnie Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega, że niedostarczenie do dnia 29.12.2009r. wniosków o aneksowanie umów (wersji elektronicznej wraz z wydrukiem) spowoduje wygaśnięcie umów z dniem 31.12.2009 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie porozumieniem zawartym w dniu 17 grudnia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego umowy z 2009 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne są  aneksowane na okres:

od 1 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2010 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi uprzejmie informuje, że od dnia 21.12.2009 r. wnioski dotyczące zmian rachunków bankowych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej można składać wyłącznie z wykorzystaniem Portalu Świadczeniodawcy.

Archiwalny

Uprzejmie informujemy, że w związku z ukazaniem się Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia  2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - w dniu dzisiejszym zostaną wysłane do świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju 0414 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze  propozycje finansowe na rok 2010.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów, przełączników sieciowych SAN, szybkich skanerów oraz licencji TSM EE, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do treści przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Archiwalny

Aneksowanie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2010 na terenie woj. łódzkiego. Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy, których okres obowiązywania kończy się z dniem 31 grudnia 2009 r.(umowy roczne, umowy na świadczenia pielęgniarki poz, umowy o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w poz).

Archiwalny

Zamówienie nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.)

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism w formie prenumeraty na 2010 rok, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 

 

GARMOND PRESS S.A., Kraków – Oddział Łódź, ul. Łąkowa 7/9  

– kwota brutto 16 971,03 zł.    

 

Łódź, dn. 14 grudnia 2009 r.

 

Dyrektor ŁOW NFZ

Paweł Paczkowski

 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości w obiektach i na terenach ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

I. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

CLEANER Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź

Uzasadnienie

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta uzyskała 100,00 pkt. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

II. Pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 - „GNOM” Sp z o.o., ul . Techniczna 20, 92-518 Łódź – liczba punktów: 89,33 pkt.
Oferta nr 3 – „ARTMAR”, ul. Zagrodowa 10/12, 93-354 Łódź – liczba punktów: 94,38 pkt.

Łódź, dn. 15 grudnia 2009r.

Dyrektor ŁOW NFZ
Paweł Paczkowski

 

 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę świadczeniodawców, którzy wg stanu na dzień 11.12.2009 r. nie wypełnili wszystkich ankiet udarowych za listopad 2009 r.

Archiwalny

Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przygotowanie aneksów dla Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu danych przygotowanych za pomocą aplikacji ofertowej . W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone definicje postępowań w trybie aneksowania umów.

Archiwalny

Zawieranie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2010 na terenie woj. łódzkiego.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2010 i lata następne. Materiały dotyczące kontraktowania na rok 2010 znajdują się w serwisie "Kontraktowanie 2010".

Archiwalny

Łódzki Odział Wojewódzki Narodowego funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2010 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o kodach :
a)
• 05-10-000013/AOS/02/1/02.1587.001.02/1
• 05-10-000014/AOS/02/1/02.1370.001.02/1
• 05-10-000015/AOS/02/1/02.1222.001.02/1
Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 08.12.2009 r. zmianie uległo miejsce składania, otwarcia oraz rozstrzygnięcia  powyższych postępowań . Nowe miejsce to  Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim,  ul. Sienkiewicza 16a.
b)
• 05-10-000011/AOS/02/1/02.1020.001.02/1
Zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 08.12.2009 r. zmianie uległo miejsce składania, otwarcia oraz rozstrzygnięcia  powyższego postępowania . Nowe miejsce to  Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach ul. Jagiellońska 29.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przygotowanie aneksów dla świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu danych przygotowanych za pomocą aplikacji ofertowej . W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone definicje postępowań w trybie aneksowania umów wieloletnich.

Wnioski aktualizacyjne mogą składać świadczeniodawcy z którymi Łódzki OW NFZ zawarł umowy wieloletnie (na lata 2009-2013) w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, spełniający wymagania określone Zarządzeniem Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. oraz Zarządzeniem Nr 75/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.

Dokumentacją niezbędną do aneksowania umów na 2010 rok jest prawidłowo sporządzony wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej - plik swd, oraz w wersji papierowej.

Aby przygotować wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej należy:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w najnowszej wersji Portalu Potencjału nastąpiła zmiana w obsłudze umów o podwykonawstwo.  Dotychczasowe przekazywanie potencjału podwykonawcy do świadczeniodawcy za pomocą klucza podwykonawstwa zastąpione zostało tworzeniem przez podwykonawcę wpisu o nowo zawartej umowie za wykorzystaniem Portalu Potencjału. Po wpisaniu w Portalu Potencjału, informacje te stają się dostępne do wykorzystania przez świadczeniodawcę. Podwykonawca uzyskał również możliwość aktualizacji danych w zawartych już umowach.


Instrukcja obsługi do najnowszej wersji  Systemu Obsługi Potencjału.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, Tel. (042) 275 48 53, Fax (042) 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133 tys. euro na dostawę serwerów, przełączników SAN, szybkich skanerów oraz licencji TSM EE.

Archiwalny

SKŁADKA NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
IV KWARTAŁ 2009 ROKU:

 

PODSTAWA         3317.45 PLN

SKŁADKA               298,57 PLN

 

WYSOKOŚC OPŁATY DODATKOWEJ ZA OKRES NIESKŁADKOWY:

1. OD 3 MIESIĘCY DO ROKU 20%                                               663,49 PLN

2. OD ROKU DO 2 LAT 50%                                                      1 658,73 PLN

3. OD 2 DO 5 LAT 100%                                                            3 317,45 PLN

4. POWYŻEJ 5 LAT 150%                                                        4 976,18  PLN

5. POWYŻEJ 10 LAT 200%                                                       6 634,90 PLN

Archiwalny

SKŁADKA NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
IV KWARTAŁ 2009 ROKU:

 

PODSTAWA         3317.45 PLN

SKŁADKA               298,57 PLN

 

WYSOKOŚC OPŁATY DODATKOWEJ ZA OKRES NIESKŁADKOWY:

1. OD 3 MIESIĘCY DO ROKU 20%                                           663,49 PLN

2. OD ROKU DO 2 LAT 50%                                                   1 658,73 PLN

3. OD 2 DO 5 LAT 100%                                                         3 317,45 PLN

4. POWYŻEJ 5 LAT 150%                                                     4 976,18  PLN

5. POWYŻEJ 10 LAT 200%                                                    6 634,90 PLN

 

 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 81 poz. 484)  w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawcę rachunków. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.

W związku z tym faktury za miesiąc grudzień wraz z raportem statystycznym  należy złożyć najpóźniej do 18 grudnia 2009 r.

Natomiast sprawozdanie z wykonanych w grudniu świadczeń w formie elektronicznej należy przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2010 r., co wynika § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Archiwalny

Zamówienie nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.)

1. Zamawiający Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kopcińskiego 58 90-032 Łódź Tel. 042 275 48 53, Fax 042 275 40 88 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę prasy codziennej i czasopism w formie prenumeraty na 2010 r.

Archiwalny

W związku z zablokowaniem przez TP SA operatora usługi Neostrada TP portu o numerze 25 umożliwiającego do tej pory wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń na serwer ŁOW NFZ raport-xml.nfz-lodz.pl począwszy od dnia dzisiejszego (1 grudnia 2009 r.) umożliwiliśmy również bezpieczną komunikację z wykorzystaniem portu o numerze 587.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy umów w 2009 r., Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, przypomina o możliwości złożenia wniosku o przesunięcia środków finansowych, zgodnie z § 20 i § 21 Ogólnych Warunków Umów w terminie do dnia:

 • 11 grudnia 2009r - między rodzajami świadczeń,
 • 23 grudnia 2009r - między zakresami świadczeń.

Propozycje zmian w umowach należy przesyłać na nr fax-u  (42) 275-40-53 lub (42) 275-49-54

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że Świadczeniodawcy realizujący umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zobowiązani są do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej będącej podstawą aneksowania umów na 2010 rok.

Dokumentację aktualizującą należy wykonać w programie NFZ-KO, którego aktualna wersja znajduje sie na stronie internetowej Oddziału. Plik z zapytaniem ofertowym, można pobrać od dnia 24 listopada 2009 r. ze strony ŁOW NFZ.

Na zapytanie ofertowe może być złożona tylko jedna dokumentacja aktualizacyjna obejmująca tylko zakresy występujące w aktualnej umowie.

Informujemy, że dokumentację aktualizacyjną należy sporządzić w oparciu o aktualnie uzupełniony potencjał Świadczeniodawcy w Portalu SZOI.

Dokumentację aktualizacyjną prosimy przekazać w formie papierowej i elektronicznej do ŁOW NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-03 Łódź, w terminie do dnia 30 listopada 2009r.

Materiały dotyczące kontraktowania na 2010 r. opublikowane są na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwalny

W związku z procesem ustalania warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ informuje, że, w dniu 20 listopada  2009 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe w następujących rodzajach świadczeń:
• leczenie szpitalne,
• rehabilitacja lecznicza (świadczenia stacjonarne),
• opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, 
na które należy udzielić odpowiedzi  do dnia 26 listopada 2009 r.

 

Archiwalny

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że przeprowadził weryfikację harmonogramów pracy personelu wykazanego w zawartych umowach w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna pod kątem występowania konfliktów nakładającego się czasu pracy. W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie z personelem konfliktów, a następnie w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym w Państwa jednostce
o przekazanie wniosku o zmianę danych do umowy w zakresie harmonogramów pracy personelu lub uwzględnienie bezkonfliktowych harmonogramów we wniosku o zawarcie umowy w rodzaju POZ na rok 2010.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. (042) 275 48 53, fax (042) 275 40 88 -ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133 tys. euro na dostawę bonów towarowych dla Łódziekgo Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Archiwalny

Zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego publikujemy informację w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1 skierowaną do świadczeniodawców.

Archiwalny

Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ informuje, że został przedłużony termin składania decyzji w sprawie propozycji finansowych na rok 2010.

Archiwalny

Komunikat dotyczący aneksowania umów wieloletnich w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na 2010 r. na terenie woj. łódzkiego

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie do składania dokumentów niezbędnych do aneksowania umów w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na następny okres rozliczeniowy tj. od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.  w następujących zakresach:

Archiwalny

Informujemy, że w dniu 13.11.2009 r. o godzinie 9.00 poprawione zostało generowanie oświadczeń o spełnieniu warunków wykonywania świadczeń na rok 2010 w aplikacji internetowej.
Prosimy świadczeniodawców, którzy do tej pory wygenerowali wydruk z oświadczeniem świadczeniodawcy, o weryfikację poprawności wydruku i w przypadku stwierdzenia rozbieżności o ponowny wydruk.

Archiwalny

Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ informuje, że, w treści pisma z dnia 10 listopada  2009 r. dotyczącego propozycji finansowej na rok 2010 zaistniała oczywista pomyłka pisarska w ostatnim akapicie w punkcie 1.
Jest:
„1. Uzgodnienia przez strony umowy w terminie do dnia 30 listopada 2010 r. (…)”
Winno być:
„1. Uzgodnienia przez strony umowy w terminie do dnia 30 listopada 2009 r. (…)”

Archiwalny

W  związku z procesem ustalania warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ informuje, że, w dniu 10 listopada  2009 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe w następujących rodzajach świadczeń:
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
• rehabilitacja lecznicza (świadczenia ambulatoryjne i dzienne),
• leczenie stomatologiczne,
• profilaktyczne programy zdrowotne,
• świadczenia odrębnie kontraktowane,
• opieka paliatywna i hospicyjna,
• pomoc doraźna i transport sanitarny,
na które należy udzielić odpowiedzi do dnia 17 listopada 2009 r.

Propozycje finansowe w pozostałych rodzajach świadczeń zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Link do aplikacji internetowej z propozycją załączników finansowych na rok 2010

 

 1. Po zalogowaniu się do aplikacji umożliwiającej edycję propozycji finansowych finansowania świadczeń  na rok 2010 przedstawionych przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  wyświetlona zostanie  lista  sygnatur umów.
 2. Wybieramy z kolumny „Umowa, której dotyczy propozycja” sygnaturę umowy, do której chcemy określić wartości zawartych w niej zakresów świadczeń. Dopuszcza się tylko zmiany w rodzajach Ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz Rehabilitacja lecznicza z wyłączeniem zakresów: 02.1240.001.02, 02.1450.101.02, 02.1540.001.02, 02.1541.001.02, 02.7220.072.02, 02.7250.072.02.
 3. Wyświetlona zostanie lista zakresów w umowie wraz z propozycjami Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Aby przedstawić swoją propozycję lub zgodzić się na proponowaną przez NFZ należy dla każdego z zakresów kliknąć na kodzie zakresu. Wyświetli się ekran zawierający oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania świadczeń na rok 2010 w danym zakresie i danym wyróżniku. Po zapoznaniu się z oświadczeniem należy na dole wyświetlonej strony wybrać jedną z dwóch opcji (akceptacja bądź odrzucenie) i zatwierdzić wybór klikając na klawisz Wydruk oświadczenia. UWAGA!!! WYBÓR JEST JEDNORAZOWY . PO ZAAKCEPTOWANIU WYBORU ZABLOKOWANA ZOSTAJE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DECYZJI.
 5. Po  złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków  udostępniona zostanie opcja wydruku oświadczenia (klawisz Drukuj oświadczenie). Należy wydrukować oświadczenie dla każdego z zakresów.
 6. Należy podjąć decyzję co do spełnienia warunków dla każdego zakresu i wyróżnika w umowie.
 7. Jeżeli nie przystają Państwo  na wartości dla poszczególnych zakresów  zaproponowane przez NFZ,  po powrocie do listy zakresów w umowie (punkt 3.) przy użyciu opcji „Wprowadź swoją propozycję” z kolumny  „Wprowadz. propozycji” można określić proponowaną przez siebie ilość dla danego zakresu i miejsca. Wprowadzone wartości zatwierdzamy klawiszem „Zapisz”. Proponowane zmiany mogą dotyczyć tylko rodzajów świadczeń opisanych w punkcie 2. W tych zakresach ŁOW NFZ dopuszcza zmniejszenie o 10% i zwiększenie o 20% dla danego zakresu i wyróżnika, jednak przy nie zmienionej kwocie zobowiązania.
 8. Po wprowadzeniu własnych propozycji lub zgodzie na wartości proponowane przez NFZ należy powrócić do ekranu zawierającego listę umów (punkt 1.). Aby zakończyć edycję i ostatecznie zatwierdzić  wartości dla danej umowy należy użyć opcji „Zatwierdź” z kolumny „Ostateczne zatwierdzanie propozycji”. W wypadku braku zgody na którąkolwiek z zaproponowanych wartości dla zakresów w danej umowie i niemożliwości przedstawienia własnej propozycji, należy nie używać opcji „Zatwierdź” z kolumny „Ostateczne zatwierdzanie propozycji”.
 9. Po ostatecznym zatwierdzeniu umowy dostępny staje się wydruk  (opcja „Drukuj” w kolumnie „Drukowanie propozycji”) Planu rzeczowo-finansowego zawierającego zaakceptowane zakresy. Wydruk propozycji przed jej ostatecznym zatwierdzeniem będzie zawierał w lewym górnym rogu napis „Wydruk próbny”. W takiej formie nie będzie on akceptowany przez ŁOW NFZ.

 

Poruszanie się pomiędzy kolejnymi ekranami aplikacji do aneksowania umów umożliwia wykorzystanie klawiszy przeglądarki internetowej Dalej oraz Wstecz.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę świadczeniodawców, którzy wg stanu na dzień 12.11.2009 r. nie wypełnili wszystkich ankiet udarowych za październik 2009 r.

 

Kod świadczeniodawcy

Nazwa świadczeniodawcy

Liczba ankiet do wypełnienia za październik 2009 r.

110043

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI

33

110073

IV Szpital Miejski im. H. Jordana

7

120001

SPZOZ IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU

6

220333

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z.o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

6

110016

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego

5

120007

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Poddębicach

5

110003

I Szpital Miejski im dr. E.Sonnenberga SPZOZ

3

110072

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza

3

120004

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wieluń

2

140043

SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU

2

140050

SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

2

110012

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

1

120006

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku

1

140039

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

1

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że brak przekazywania wszystkich lub części ankiet albo niedotrzymanie terminu stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, co może skutkować nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej. W związku z powyższym ŁOW NFZ zwraca się z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie braków.

Archiwalny

W związku z procesem ustalania warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ informuje, że, w dniu 10 listopada  2009 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe w następujących rodzajach świadczeń:
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
• rehabilitacja lecznicza (świadczenia ambulatoryjne i dzienne),
• leczenie stomatologiczne,
• profilaktyczne programy zdrowotne,
• świadczenia odrębnie kontraktowane,
• opieka paliatywna i hospicyjna,
• pomoc doraźna i transport sanitarny,
na które należy udzielić odpowiedzi  do dnia 17 listopada 2009 r.

Propozycje finansowe w pozostałych rodzajach świadczeń zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Link do aplikacji internetowej wraz ze szczegółową instrukcją użytkowania dostępny jest po uprzednim zalogowaniu z poziomu Serwisu MUS pod adresem: Propozycje finansowe na rok 2010

Archiwalny

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie dotyczący aneksowania umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na 2010 r. na terenie woj. łódzkiego


Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie do składania dokumentów niezbędnych do aneksowania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na następny okres rozliczeniowy tj. od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.  w następujących zakresach:

 1. Świadczenia lekarza poz, świadczenia położnej poz, świadczenia medycyny szkolnej,
 2. Świadczenia transportu sanitarnego w poz,

do dnia 20.11.2009 r. do godz. 16.00.

Wykaz wymaganych dokumentów świadczących o ustaleniu warunków realizacji umowy oraz warunków finansowania na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.:

- oświadczenie (do pobrania w załączeniu),

- załącznik nr 4 do zarządzenia nr  72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. wraz z zawartym porozumieniem pomiędzy świadczeniodawcą, a dyrektorem DPS.

- załącznik nr 8 do ww. zarządzenia (oświadczenie o objęciu opieką).

 

Oświadczenie i załączniki w sprawie aneksowania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2010 należy składać w formie pisemnej odpowiednio: w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58 (kancelaria) oraz we właściwych Delegaturach ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach z dopiskiem na kopercie POZ - aneksowanie 2010.

 

W przypadku nieustalenia warunków finansowania umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem lutego następnego roku, a płatności za świadczenia udzielone w okresie styczeń – luty będą dokonane, na zasadach obowiązujących w ostatnim miesiącu okresu obowiązywania umowy, w poprzednim okresie rozliczeniowym tj. na zasadach obowiązujących w grudniu 2009r. (§ 32 ust. 3 i 4 ,,Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących  załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz. U. Nr 81, poz. 484)

 

Dla umów w zakresie:

 1. świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
  i pielęgniarskiej w poz (ambulatoryjnej i wyjazdowej), jak również świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, które wygasną z dniem 31 grudnia 2009 r.,
 2. oraz umów zawartych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, których okres obowiązywania ustalono do dnia 31 grudnia b.r.,

postępowanie w sprawie zawarcia umów w rodzaju poz,  będzie ogłoszone w terminie późniejszym.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ

0 42 275 41 67;

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało podpisane Zarządzenie Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. 

Archiwalny

W związku z napływającymi informacjami o nierespektowaniu przez szpitale i przychodnie specjalistyczne przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą'', w odniesieniu inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów oraz do żołnierzy i pracowników wojska, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami państwa uprzejmie proszę świadczeniodawców o poinformowanie swoich pracowników o przysługującym tym osobom uprawnieniach. 

 

 Szczegółowe informacje przedstawiono w pliku do pobrania:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że  zostało podpisane  Zarządzenie nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zarządzenie określa:

 • postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego;
 • warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym rodzaju;
 • warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2010 r.

Z uwagi na to, że przytoczone przepisy są zasadniczo odmienne od dotychczas obowiązujących, prosimy zainteresowanych świadczeniodawców o wnikliwe zapoznanie się z treścią powyższego zarządzenia oraz  załączników.

Archiwalny

Oddział Funduszu przypomina także, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, na świadczeniodawcach spoczywa obowiązek dostosowania się do przedmiotowych wymagań (jak również do szczegółowych wymagań określonych w Zarządzeniach Prezesa NFZ) i dokonywania stosownych aktualizacji danych dotyczących potencjału wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Z uwagi na charakter prawa ogólnie obowiązującego oraz brak klauzuli wyłączenia, zastosowanie warunkowego obniżenia wymagań lub przyjęcie okresu przejściowego dla ich spełnienia nie będzie możliwe.

 

Oznacza to, że jakiekolwiek niespełnienie wymogów zapisanych w przepisach prawa bezwzględnie obowiązującego, jakim są rozporządzenia Ministra Zdrowia, skutkuje bezpośrednią niemożnością udzielania świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie posiada przy tym jakichkolwiek narzędzi, za pomocą których mógłby dopuścić do warunkowego udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez podmioty nie spełniające opisanych wyżej wymogów.

Archiwalny

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  apeluje do świadczeniodawców realizujących program profilaktyki gruźlicy i POCHP o prawidłowe stosowanie kodów ICD 10

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację klastra HACMP wykorzystywanego przez ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,   stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Archiwalny

W nawiązaniu do § 16 ust. 2 zarządzenia Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń związanych z leczeniem udarów, tj.:

 • 5.51.01.0001048 - A48 kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym,
 • 5.51.01.0001049 - A49 udar mózgu - leczenie > 3 dni,
 • 5.51.01.0001050 - A50 udar mózgu - leczenie,
 • 5.51.01.0001051 - A51 udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym,

zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej tzw. ankiet udarowych.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie scentralizowanego systemu kontroli do sieci ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,   stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późn.zm.), zawiadamia, że w postępowaniu złożono jedną ofertę.

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc wrzesień nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 13.10.2009.

 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58,90-032 Łódź, Tel. (042) 275 48 53, Fax (042) 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 133 tys. euro na modernizację klastra HACMP wykorzystywanego przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje i przypomina, że zgodnie §14 pkt 2 Zarządzenia Nr 89/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi „Świadczeniodawca zobowiązany jest do posiadania, w każdym miejscu realizacji świadczeń, przynajmniej jednego produktu z grupy asortymentu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (określonej czterocyfrowym kodem w rozporządzeniu w sprawie limitu cen wyrobów medycznych) wymienionych w załączniku nr 1 do umowy”.

W związku z powyższym jest niedopuszczalne  sugerowanie i proponowanie pacjentom zmiany rodzaju przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego w zleceniu wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i potwierdzonym przez ŁOW NFZ.

Archiwalny

W związku z remontem wjazd do siedziby ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58 możliwy jest tylko od ulicy Wydawniczej.

Archiwalny

Wymiar składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów lub uczestników studiów doktoranckich

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2009, nr 129, poz. 1058) od dnia 1 listopada 2009 r. ulegnie zmianie podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego (§ 1 pkt 13 rozporządzenia).

W związku z powyższym podstawa wymiaru składki i wysokość składki dla studentów lub uczestników studiów doktoranckich do 31 października br. oraz po 1 listopada br. kształtuje się następująco:

 

Podstawa wymiaru składki

Wysokość składki

Do 31 października 2009 r.

420,00 zł

37,80 zł

Od 01 listopada 2009 r.

520,00 zł

46,80 zł

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że ankiety udarowe za miesiące czerwiec-sierpień 2009 r. zostaną odblokowane do dnia 31 października 2009 r.

Wszystkich świadczeniodawców prosimy o niezwłoczne uzupełnienie braków za ww. miesiące sprawozdawcze.

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 września 2009 r., dotyczącego wyników weryfikacji sprawozdań w zakresie list oczekujących za miesiąc sierpień 2009 r. publikujemy informację o korektach  dokonanych przez świadczeniodawców. 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że została przeprowadzona analiza sprawozdawczości z realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w okresie październik-grudzień 2008 r. oraz styczeń-czerwiec 2009 r.

W badanym okresie świadczeniodawcy sprawozdali ogółem 6 768 116 porad lekarskich,
w tym porad bez powtórzeń (w ciągu dnia) – 6 660 593.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii ankieta udarowa będzie wymagana również przy rozliczaniu grupy A51 – 5.51.01.0001051 – Udar mózgu – leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, Tel. (042) 275 48 53, Fax (042) 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro na wykonanie remontu pomieszczeń ŁOW NFZ.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych i wysokowydajnych sieciowych drukarek laserowych dla ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,   stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiono do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ wraz z załącznikami w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ratownictwo medyczne na 2010 rok.

Archiwalny

Informujemy, że Łódzki Oddział Wojewódzki przeprowadza weryfikację harmonogramów pracy personelu wykazanego w zawartych umowach pod kątem występowania konfliktów nakładającego się czasu pracy.
Prosimy o zweryfikowanie harmonogramów pracy personelu wykazanego w zawartych umowach z ŁOW NFZ, a w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym o przesłanie stosownego wniosku.
Informacje o występujących konfliktach można uzyskać w Portalu Potencjału:
1. Z poziomu opcji Personel zaznaczając checkbox „Tylko z konfliktami harmonogramu”. Otrzymamy wówczas listę Państwa personelu u którego występuje konflikt harmonogramów pracy.
2. Podczas edytowania harmonogramu pracy personelu. W tym przypadku, gdy zmiana harmonogramu pracy personelu spowoduje konflikt z harmonogramem pracy tego personelu u innego świadczeniodawcy lub w ramach własnej struktury, pojawi się komunikat informujący użytkownika o zaistniałym konflikcie.
W sytuacji kiedy dane personelu zatrudnionego po państwa stronie są prawidłowe, a konflikt harmonogramów pracy występuje, zainteresowana osoba która jest stroną konfliktu może osobiście zgłosić się do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego lub właściwej delegatury w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Po okazaniu dowodu tożsamości osoba ta uzyska informację o swoim zatrudnieniu u innych świadczeniodawców. Po otrzymaniu informacji o swoim stanie zatrudnienia osoba będąca stroną konfliktu będzie mogła złożyć pisemne oświadczenie w którym zaświadczy o swoim harmonogramie pracy.
Pisemne złożenie wyjaśnienia przez personel u którego występuje konflikt będzie traktowane jako wniesienia wyjaśnienia w w/w sprawie. W przypadku kiedy z takiego  oświadczenia wynikać będzie że personel udziela świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy przedstawionym przez państwa w umowie, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zażąda wyjaśnień od drugiej strony konfliktu. Brak rozwiązania konfliktu po stronie świadczeniodawców może skutkować rozwiązaniem umowy w całości/w ww. części bez zachowania okresu wypowiedzenia (§ 36 ust. 1 pkt 3) w związku z ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484)).
Zmiany harmonogramu pracy personelu zgłaszane mogą być jedynie za pomocą „wniosków portalowych”. Pisemne wyjaśnienie może dotyczyć tylko potwierdzenia stanu faktycznego.
Jednocześnie informujemy, że zmiana personelu oraz ustalenie nowego harmonogramu pracy nie może prowadzić do obniżenia warunków, które podlegały ocenie w toku konkursu ofert.

Archiwalny

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadajacych w roku 2009 roczne umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ na terenie woj. łódzkiego.

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Nraodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich Świadczeniodawców, którzy zawarli na 1 rok umowy o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnejw zakresach:

- świadczenia lekarza poz, świadczenia położnej poz, świadczenia pielęgniarki szkolnej;

- świadczenia transportu sanitarnego;

do aneksowania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2010 i lata następne.

Tryb postępowania i wymagane dokumenty formalno-prawne do zawarcia umowy na mocy aneksu zostaną opublikowane w terminie póżniejszym.

 

Żródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ

tel. 042 275 41 67

Archiwalny

Wydział Spraw Świadczeniodawców ŁOW NFZ przypomina, że zgodnie ze szczegółową strukturą komunikatu danych o deklaracji POZ/KAOS, sprawozdanie z list świadczeniobiorców oraz list uczniów przekazywane jest jako lista pełna, obejmująca wszystkie aktywne deklaracje z danego miesiąca rozliczane na podstawie umowy o podanym numerze.

Dane przekazane w sprawozdaniu o wyższym numerze wersji (dla określonej umowy, okresu i kategorii pozycji sprawozdawczych) zastępują wszystkie poprzednio przekazane dane. Sprawozdania z mniejszym lub takim samym numerem wersji, odebrane przez płatnika wcześniej, są odrzucane (ignorowane).

Ponadto przypominamy, że konieczne jest przesyłanie plików w podziale na kody umów. Jednak w przypadku przesłania deklaracji tylko z jednej listy np. lekarskiej
z określonym kodem umowy, a następnie przesłania w kolejnym pliku innej listy
np. położniczej z tym samym numerem umowy:

-  plik nie zostanie zaimportowany jeśli jest ta sama wersja sprawozdania

lub

-  nastąpi usunięcie poprzednio zaimportowanych deklaracji z listy lekarskiej jeśli jest wyższa wersja sprawozdania.

Dlatego należy przestrzegać każdorazowo zasady całościowego przesyłania deklaracji
w ramach kodu umowy – w przeciwnym wypadku może zaistnieć opisywana wyżej sytuacja.

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc sierpień nie zostały przesłane terminowo, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 kod 90-032  ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133 tys. euro na dostawę i wdrożenie scentralizowanego systemu kontroli do sieci ŁOW NFZ

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych i wysokowydajnych sieciowych drukarek laserowych dla ŁOW NFZ, działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że wniesiony w dniu 9 września 2009r. przez firmę PHU EDDOM, ul. Narutowicza 6A, 99-200 Poddębice protest zostaje w całości oddalony.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zestawów komputerowych i wysokowydajnych sieciowych drukarek laserowych dla ŁOW NFZ”, znak sprawy ZP/ŁOW NFZ/11/2009, informuje, że w dniu 9 września 2009r. wpłynął w przedmiotowym postępowaniu protest od PHU EDDOM, ul. Narutowicza 6a, 99-200 Poddębice.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń biurowych do roli nowej serwerowni oraz rozbudowę infrastruktury technicznej pozostałych pomieszczeń IT – etap II, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,   stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późn.zm.) - zawiadamia, że w postępowaniu złożono jedną ofertę. Oferta uznana za najkorzystniejszą została złożona przez:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi, kod 90-032, przy ul. Kopocińskiego 58, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133 tys. euro na dostawę zestawów komputerowych i wysokowydajnych sieciowych drukarek laserowych dla ŁOW NFZ.

Archiwalny

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 10.09.2009 r. mija ostateczny termin składania korekt sprawozdań związanych z weryfikacją świadczeń za okres styczeń - luty 2009 r. oraz marzec - czerwiec 2009 r.

Archiwalny

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 10.09.2009 r. mija ostateczny termin składania korekt sprawozdań związanych z weryfikacją świadczeń za okres styczeń - czerwiec 2009 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ułożenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,   stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późn.zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Archiwalny

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  bezwzględnie wzywa do zatwierdzenia w programie SIMP realizowanych przesiewowych badań cytologicznych w okresie styczeń - czerwiec 2009.

Archiwalny

Wniosek o aneks dotyczący zmiany miejsca wykonywania świadczeń składane muszą być w postaci wydrukowanej uproszczonej oferty, jej wersji elektronicznej oraz wniosku wg wzoru (zgodnie z komunikatem z dnia 04.06.2009 r.).
Wszystkie w/w wnioski zawierać muszą poprawnie wypełniony w ofercie plan rzeczowo finansowy, uwzględniający jedynie okres od kiedy proponowane jest nowe miejsce udzielania świadczeń. Dla przykładu, jeżeli umowa obowiązuje cały rok, a aneks obowiązywać ma od 1 lipca, to wypełniając plan rzeczowo finansowy należy wyzerować wartości dla nowego miejsca w okresie styczeń-czerwiec, a do pozostałych miesięcy dopisać ilości zgodne z dotychczasowym planem umowy. Przy wypełnianiu pozycji miesięcznych załącznika finansowego do uproszczonej wersji oferty należy zwrócić szczególną uwagę by nie przekroczyć wartości finansowych z obowiązującego planu umowy.
Z dniem dzisiejszym ulega również zmianie wzór wniosku o zmianę danych w umowie. Aktualny stanowi załącznik do tego komunikatu.

Numery telefoniczne w wypadku wystąpienia problemów technicznych przy sporządzaniu wniosków:
42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 – Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie remontu pomieszczeń ŁOW NFZ , prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego - działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Archiwalny

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  bezwzględnie wzywa do uzupełnienia kodów efektów  udzielanych świadczeń w sprawozdawczości w ww. zakresie do 26.08.2009r. 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi – Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń biurowych do roli nowej serwerowni oraz rozbudowę infrastruktury technicznej pozostałych pomieszczeń IT – etap II – działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 12 sierpnia 2009r.  zapytania.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi –Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ułożenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń kilmatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ – działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - udziela odpowiedzi na nadesłane w dniu 12 sierpnia 2009r.  zapytanie.

Archiwalny

W związku z rozpoczęciem realizacji umów na drugie półrocze w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna i leczenie szpitalne prosimy o nieprzysyłanie wniosków o zmiany w potencjale dotyczące umów za pierwsze półrocze. Od dzisiaj wszystkie wnioski dotyczące w/w rodzajów, które wpłyną do oddziału i dotyczą umów na pierwsze półrocze,  nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Archiwalny

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 36/2009/DSOZ z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

podstawowa opieka zdrowotna  (01/080; 01/090)

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

 • od dnia 7 sierpnia  2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów;
 • od dnia 10 sierpnia 2009 r. we właściwych miejscowo delegaturach

Archiwalny

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 35/2009/DSOZ z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

od dnia 7 sierpnia 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 6.8.2009 r. zostanie zdjęta blokada przesyłania danych elektronicznych.

Jednocześnie informujemy, iż do analizy nadwykonań świadczeń zdrowotnych za I półrocze br. w lecznictwie szpitalnym zostały pobrane dane według stanu na dzień 28 lipca 2009 r.

Archiwalny

Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii krajowych konsultantów ds. Chorób Zakaźnych oraz ds. Epidemiologii, rekomenduje zmianę zasad postępowania wobec osób zgłaszających się do lekarza z objawami grypopodobnymi. Nowe zasady znajdują się w załączonych plikach.

 

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o rozliczeniu do 14 sierpnia 2009 r. wszystkich cytologii pobranych w I połowie 2009 roku.

Ze względu na  różne okresy rozliczeniowe, do rachunku za lipiec nie zaliczą się pobrania z czerwca – świadczeniodawca musi wystawić kolejny rachunek za czerwiec. Po 14 sierpnia nie będzie możliwa generacja rachunków za pierwsze półrocze 2009 r.

Informacja w tej sprawie została zamieszczona w SIMP.

Archiwalny

Informujemy, że została zablokowana możliwość składania wniosków o sporządzenie aneksu do umów w rodzajach leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w których koniec okresu obowiązywania określony był na 30.06.2009 r.

Wszystkie znajdujące się obecnie w stanie edycji oraz przesłane wnioski, stworzone do powyższych umów, zostaną rozpatrzone. Dane z zaakceptowanych elementów wniosków zostaną przeniesione do danych o potencjale w umowach na bieżące półrocze. Możliwość składania wniosków o aneks do umów na bieżące półrocze (pojawienie się sygnatur umów w module aneksowania) zostanie udostępniona po wprowadzeniu wszystkich zmian w potencjale wynikających z zatwierdzonych wniosków za pierwsze półrocze.

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącego wyników weryfikacji sprawozdań w zakresie list oczekujących za miesiąc czerwiec 2009 r. publikujemy informację o korektach  dokonanych przez świadczeniodawców. 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, Tel. (042) 275 48 53, Fax (042) 275 40 88ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro na ułożenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, Tel. (042) 275 48 53, Fax (042) 275 40 88,ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro na wykonanie remontu pomieszczeń ŁOW NFZ.

Archiwalny

W związku z aktualizacją przez świadczeniodawców list uczniów na skutek zmiany roku szkolnego, Wydział Spraw Świadczeniobiorców informuje, że do weryfikacji za miesiąc sierpień 2009 r. listy uczniów nie będą zaczytywane. Podstawą rozliczenia umowy z zakresu medycyny szkolnej za miesiąc sierpień 2009 r. będzie liczba uczniów zweryfikowana na dzień 1 lipca 2009 r. - wg raportu populacyjnego za miesiąc lipiec 2009 r. Jednocześnie przypominamy, że zaktualizowane na dzień 1 września 2009 r. listy uczniów należy przesłać do dnia 7 września 2009 r.

 

Tel. kontaktowy: (042) 275-41-64 - Sekcja Ewidencji ŁOW NFZ

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, Tel. (042) 275 48 53, Fax (042) 275 40 88, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro na adaptację pomieszczeń biurowych do roli nowej serwerowni oraz rozbudowę infrastruktury technicznej pozostałych pomieszczeń IT - etap II.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z przeprowadzaną analizą wykonanych świadczeń w rodzaju lecznictwo szpitalne za okres styczeń-czerwiec 2009 r. oraz sporządzaniem aneksów rozliczających I półrocze br. została założona w dniu 28.07.2009 r. blokada przesyłania danych elektronicznych. Blokada zostanie usunięta w dniu 10.08.2009r.

Ponadto świadczeniodawcy, którzy otrzymali pisma w sprawie weryfikacji kontrolnej przeprowadzonej przez Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ w ww. rodzaju proszeni są o dokonywanie stosownych korekt sprawozdania, złożenia faktur korygujących lub wyjaśnień w formie pisemnej w dniach 10.08.09-31.08.2009 r.

 

Źródło: Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych

 

Archiwalny

W związku z umożliwieniem wypełniania i drukowania skierowania na leczenie sanatoryjne za pośrednictwem dostępnego
w Portalu Świadczeniodawcy formularza, publikujemy multimedialną instrukcję korzystania z tej funkcjonalności.


Serdecznie zachęcamy świadczeniodawców do używania nowych możliwości Portalu Świadczeniodawcy.  Z pewnością poprawi to czytelność składanych do oddziału wojewódzkiego NFZ skierowań, a co za tym idzie wpłynie na skrócenie czasu ich rozpatrywania.

 

Film instruktażowy

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,  że  w ogłoszeniu o konkursie ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 05-09-002538/AOS/02/1/02.1600.001.02/1 w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie okulistyki na obszarze gminy miejskiej Tomaszów Mazowiecki - zmianie ulega miejsce otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia postępowania.

Otwarcie ofert złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu oraz jego rozstrzygnięcie nastąpi w siedzibie delegatury Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a

Archiwalny

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 30/2009/DSOZ z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

rehabilitacja lecznicza

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:
1) od dnia 22 lipca 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów,

2) od dnia 24 lipca 2009 r. we właściwych miejscowo delegaturach.

Archiwalny

Zamawiający - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamia o unieważnieniu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń ŁOW NFZ, prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego.

 

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wszystkie badania cytologiczne wykonane w I połowie 2009 roku należy sprawozdać i rozliczyć do 14 sierpnia 2009 r. Informacja w tej sprawie została zamieszczona w SIMP.

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie dokonywania przesunięć środków finansowych po II kwartale w rodzajach: SZP i AOS uprzejmie przypominamy, że

dnia 15 lipca br.

upływa termin składania wniosków o dokonanie zmian w ww umowach.  Łódzki Oddział Wojewódzki po upływie tego terminu przeprowadzi analizę realizacji ww. umów mającą na celu zbilansowanie nadwykonań i niewykonań.  Rozpoczęcie tego procesu jest uzależnione od terminowego złożenia przez Świadczeniodawców rachunków i raportów rozliczeniowych za miesiąc czerwiec br. oraz niezwłocznego odbierania i podpisywania aneksów przygotowanych na podstawie złożonych wniosków.

 

Rozliczenie świadczeń udzielonych w I półroczu 2009 r. nastąpić musi w terminie określonym w § 27 OWU, tj. 45 dni po okresie rozliczeniowym, który upływa z dniem 14 sierpnia br.

Archiwalny

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc czerwiec nie zostały przesłane terminowo, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer.

Archiwalny

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 17/2009/DSOZ z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz zarządzenia Nr 28/2009/DSOZ z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

 - od dnia 13 lipca 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (leczenie szpitalne i rehabilitacja lecznicza);

- od dnia 15 lipca 2009 r. do umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza we właściwych miejscowo Delegaturach;

 

Archiwalny

Na podstawie Zarządzenia Nr 296/09  Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 07 lipca 2009 r. następuje przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postępowania:

 • 05-09-002526/RTM/16/1/16.3152.032.08/1 – świadczenia udzielane przez wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego

do dnia 09 lipca 2009 r. do godz. 15:00

Archiwalny

Na podstawie Zarządzenia Nr 295/09  Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2009 r. następuje przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postępowania:

 

 05-09-002526/RTM/16/1/16.3152.032.08/1 – świadczenia udzielane przez wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego

do dnia 7 lipca 2009 r. do godz. 15:00

Archiwalny

Informujemy, że od 2010 roku zmianie ulegnie zakres danych przekazywanych w komunikatach sprawozdawczych XML do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Archiwalny

W związku z trwającym procesem podpisywania aneksów opartych na przepisach Zarządzenia nr 27/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 czerwca 2009 r. Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że ulega przesunięciu  termin przesyłania do weryfikacji za miesiąc lipiec 2009 r., list świadczeniobiorców sporządzonych na podstawie deklaracji wyboru pielęgniarki POZ do dnia 17 lipca 2009 r.

Jednocześnie informujemy, że wysłanie tych list musi być poprzedzone zaczytaniem z Portalu Świadczeniodawcy do Państwa programu informatycznego nowej elektronicznej wersji umowy (plik umx), uwzględniającej zmiany zawarte w aneksie.

Listy sporządzone na podstawie deklaracji wyboru lekarza oraz położnej POZ a także listy uczniów należy przesyłać do dnia 7 lipca 2009 r.

 

tel. kontaktowy: (042) 275-41-64 - Sekcja Ewidencji ŁOW NFZ

Archiwalny

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 27/2009/DSOZ z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w tym przedłużenia do 31 grudnia 2009 r., terminu obowiązywania warunków zawierania umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach pielęgniarki POZ, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej


ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

1) od dnia 3 lipca 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów;
2) od dnia 2 lipca we właściwych miejscowo Delegaturach;

 

Archiwalny

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58,90-032 Łódź,Tel. (042) 275 48 53,Fax (042) 275 40 88 ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro na wykonanie remontu pomieszczeń ŁOW NFZ.

Archiwalny

W nawiązaniu do komunikatu ŁOW NFZ z dnia 10.6.2009r. w sprawie rozliczenia niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem środków finansowych na wzrost wynagrodzeń za rok 2008, informujemy, iż:

 • elektroniczna wersja wzorów oświadczeń  o wykorzystaniu środków otrzymanych zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. za rok 2008 z wypełnioną częścią A i B została udostępniona w Portalu Świadczeniodawcy  (w załączeniu instrukcja pobierania oświadczenia w wersji elektronicznej)
 • termin wypełnienia oświadczeń (w formie papierowej) oraz ich odesłanie upływa z dniem 3 lipca 2009 r.
 • złożenie rachunku/faktury korygującej oraz zwrot środków finansowych powinien nastąpić do dnia 30 czerwca 2009 r.
 • dane zawarte w oświadczeniu powinny być zgodne z wystawionymi dokumentami korygującymi.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie oświadczeń,  podpisanie  i przesłanie na adres:

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie 2008”

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza do podpisywania aneksów do umów na II półrocze 2009 rok  w rodzaju:

 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

oraz

leczenie szpitalne

 

Odbiór aneksów odbywać się będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro)

od dnia 22 czerwca 2009 r.

Archiwalny

Komunikat dotyczący rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - finansowane metodą zadaniową.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wstrzymuje rozpatrywanie nowych wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - finansowane metodą zadaniową oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących zatrudnienia nowego personelu w obecnie zawartych umowach w tym zakresie.

Zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U. nr. 210, poz. 2135, z późn. zm.), wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

Zgodnie z art. 118 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U. nr. 210, poz. 2135, z późn. zm.), plan finansowy Funduszu musi być zrównoważony w zakresie wpływów i wydatków.

Wobec powyższego Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenia nakładów finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń kontraktowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

 

Telefon kontaktowy: 042 275 41 67

Archiwalny

Przypominamy, że w 2009 r., analogicznie jak w latach ubiegłych, obowiązuje wykazywanie do zapłaty wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej do limitu określonego w planie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej według następującej kolejności:

Archiwalny

W wyniku przeprowadzonej analizy danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców do NFZ szczegółowymi komunikatami sprawozdawczymi XML, a następnie zamieszczanych na stronie internetowej NFZ w serwisie Kolejki oczekujących stwierdzono, iż część danych przesłanych przez świadczeniodawców z województwa łódzkiego jest niewiarygodna, zawiera błędy lub co najmniej budzi wątpliwości (patrz załącznik). Proszę o zweryfikowanie przez świadczeniodawców załączonych informacji. Powyższe ma na celu wyeliminowanie popełnianych błędów i urealnienie czasów oczekiwania na udzielenie świadczenia prezentowane w serwisie Kolejki oczekujących, z którego korzystają przede wszystkim świadczeniobiorcy.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zmian rachunków bankowych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej można dokonywać wyłącznie w ramach rodzaju świadczeń. Wszystkie umowy w danym rodzaju świadczeń muszą posiadać ten sam numer konta bankowego.

 Jednocześnie informujemy, iż świadczeniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za poprawność przedstawionego we wniosku rachunku bankowego:

 • który winien być zgodny ze standardem NRB (IBAN) Narodowego Banku Polskiego;
 • nazwa rachunku w banku prowadzącym konto świadczeniodawcy winna być tożsama z nazwą świadczeniodawcy występującą w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • rodzaj rachunku powinien umożliwiać dokonywanie wpłat przez NFZ.

 

Uchybienia dotyczące pkt 1-3 nie mogą skutkować roszczeniami odszkodowawczymi wobec ŁOW NFZ.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności rozliczenia do dnia 30 czerwca 2009 r. środków finansowych przekazanych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń za 2008 r., które nie zostały wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 149, poz.1076, z późn. zm.). 

Archiwalny

Wydział Spraw Świadczeniobiorców  Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje, iż do faktur za świadczenia zdrowotne udzielane na podstawie art.2 ust.1 (decyzja burmistrza/wójta) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.,  należy załączać oryginał lub kserokopię decyzji potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Faktury bez  załączonego oryginału decyzji bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem będą odsyłane.

 

Tel. kontaktowy: (042) 275-41-62 - Sekcja Uprawnień Świadczeniobiorców

Archiwalny

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aneksowania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na II półrocze 2009 r. na terenie woj. łódzkiego  

Świadczenia pielęgniarki POZ.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ.

Archiwalny

Na podstawie Zarządzenia Nr 276/09  Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 czerwca 2009 r. następuje przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postępowania:

 

 • 05-09-002479/RTM/16/1/16.3152.032.08/1 – świadczenia udzielane przez podstawowy wodny zespół ratownictwa medycznego

 

 do dnia 10 czerwca 2009 r. do godz. 16

Archiwalny

Od dnia 15 czerwca 2009 r. zmianie ulega sposób sporządzania wniosków o aneks. Wnioski zawierające informacje dotyczące zmian w zatrudnionym personelu, harmonogramach pracy oraz sprzęcie sporządzane będą w postaci elektronicznej przy użyciu Portalu Potencjału.
Wnioski w dotychczasowej formie przyjmowane będą do dnia 5 czerwca 2009 r. (przy wysyłce pocztą, decyduje data stempla pocztowego). Wnioski dostarczone po powyższej dacie nie będą rozpatrywane.

Archiwalny

Łódzki OW NFZ informuje Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • lecznictwo szpitalne

że okres rozliczeniowy w ww. umowach kończy się z dniem 30 czerwca 2009 r. a II półrocze br. jest oddzielnym okresem rozliczeniowym.

W związku z tym wszelkie nadwykonania i wolne środki z niewykonań nie skutkują narastającym rozliczeniem w II półroczu br.

Jednocześnie z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy do umów w ww. rodzajach świadczeń, przypominamy o możliwości złożenia wniosków o przesunięcia środków finansowych między zakresami i umowami, zgodnie z § 20 i § 21 Ogólnych Warunków Umów w terminie:

do dnia 15 lipca 2009 roku

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,  że  w niżej wymienionych ogłoszeniach konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

w rodzaju:        0416 Ratownictwo medyczne

na obszarze:    1011012,1011022,1011034, 1011035,1011044, 1011045, 1011052,1011062 – rejon operacyjny nr 9

 

 • 05-09-002477/RTM/16/1/16.3114.032.08/1 - ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ    RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 • 05-09-002478/RTM/16/1/16.3112.032.08/1 - ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

określono datę otwarcia ofert, bez podania godziny.

 

Otwarcie ofert złożonych w wyżej wymienionych postępowaniach nastąpi w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódź ul. Kopcińskiego 58 budynek „D”

 

dnia 5.06.2009 roku od godz.10:00

 

Archiwalny

Zamówienie nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.)

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę informatora „Gdzie się leczyć 2009”, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pilnie informuje, iż zaplanowane na dzień 26 maja o godz. 10:00 spotkanie świadczeniodawców realizujących profilaktyczny program raka szyjki macicy i raka piersi z autorem aplikacji SIMP, kierownikami WOK oraz przedstawicielami ŁOW NFZ nie odbędzie się w ustalonym terminie z uwagi na niezaplanowane wypowiedzenie auli przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.

O nowym terminie spotkania zostaniecie Państwo poinformowani.

Archiwalny

Informujemy że w związku z realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorami szpitali zawartego w dniu 22.12.2008 r., w dniach 22 – 25.05.2009 r. zostaną wygenerowane raporty z realizacji umów szpitali klinicznych i jednostek badawczo – rozwojowych w rodzaju leczenie szpitalne za okres I – IV 2009 r.

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2009 r.

Archiwalny

 

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zjazdów publicznych, przebudowę nawierzchni placu wewnętrznego, budowy odwodnienia, oświetlenia i ogrodzenia na terenie działek przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,   stosownie do przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późn.zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Archiwalny

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że  od dnia 18 maja 2009 r. nastąpi zmiana polegająca na wprowadzeniu weryfikacji świadczeń pomiędzy I i II fazą wymiany danych.


Do chwili obecnej, po uzyskaniu potwierdzenia poprawności przesłanych świadczeń, możliwe było natychmiastowe wykonanie drugiej fazy komunikacji, w ramach której następowało wskazanie świadczeń do rozliczenia (zapłaty). Wszelkie dodatkowe procesy weryfikacyjne odbywały się po rozliczeniu świadczeń. Skutkowało to ogromnymi ilościami korekt, co utrudniało proces rozliczeń.

Archiwalny

Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie przypomina o zasadach współpracy pomiędzy świadczeniodawcami w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określonymi w § 12 OWU, w brzmieniu:

 12. 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

Archiwalny

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kwestię związaną z obsługą zatrudnienia personelu w komórce organizacyjnej.
W przypadku zakończenia zatrudnienia osoby w danej komórce organizacyjnej należy wypełnić pole „Data zakończenia zatrudnienia”. Prosimy następnie pozostawić taki wpis w tej formie i ni