Artykuł archiwalny. Zawarte w nim treści mogą być nieaktualne !

Zamówienie na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamóeirń publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.)

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie kasetonowego sufitu podwieszanego na korytarzach (trzy kondygnacje) w budynku głównym siedziby ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58”, znak sprawy RZP 110/U-32/2010, prowadzonym na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

REMART Elewacje i Wnętrza ul. Obywatelska 137, 94-104 Łódź

oferując najniższą cenę 19 600,00 zł.

 

Pozostałe oferty, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu:

Nr oferty nazwa i adres Wykonawcy oferowana cena brutto
1

IZAR Artur Izydorczyk

ul. Stary Rynek 5/3, 95-200 Pabianice

24 156,00
2

MIRADO Tomasz Stańczyk

ul. Turoszowska 24/25, 91-025 Łódź

30 654,82
3

PRYMBUD Mariusz Przymiński

ul. Podchorążych 46, 94-234  Łódź

32 452,00
4

REMART Elewacje i Wnętrza

ul. Obywatelska 137, 94-104  Łódź

19 600,00
5

Usługi Remontowo - Budowlane

Rafał Włodarczyk

ul. Lipowa 8, 95-100 Zgierz

25 800,00
6

Marcin Bajerski Roboty Ogólnobudowlane

ul. Zbocze 25/6, 92-003  Łódź

39 633,00

 

Naczelnik Wydziału

Administracyjo - Gospodarczego

Adam Łukasiewicz

Łódź, dn. 6 października 2010 r.