Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ - Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

Kontrast

 

 

Adres i godziny pracy oddziału

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

adres do korespondencji:

 • ul. Kopcińskiego 58,
  90-032 Łódź

 • kancelaria@nfz-lodz.pl

godziny pracy siedziby ŁOW NFZ w Łodzi:

 • od poniedziałku do piątku godz. 8.00 - 16.00

 • we wtorek godz. 8.00 - 18.00 sala obsługi, ul. Kopcińskiego 56

Uwaga! Na sali obsługi obsługujemy w kolejności pobranych numerków. Wydawanie numerków kończy się pół godziny przed zamknięciem sali obsługi.

Sekretariat Dyrektora
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
e-mail: sekretariat@nfz-lodz.pl

Informacja dla osób niepełnosprawnych: przy ul. Kopcińskiego 58 - podnośnik, pozostałe budynki nie mają barier architektonicznych.

 

Najważniejsze numery telefonów dla pacjentów

BEZPŁATNA INFOLINIA KOLEJKOWA: 800 007 725

Pod bezpłatnym numerem 800 007 725 codziennie od 8 do 20 mogą Państwo dowiedzieć się, gdzie kolejki oczekujących na świadczenia medyczne są najkrótsze i jaki jest czas oczekiwania do poszczególnych placówek medycznych.

Od 1 kwietnia 2015 r. Łódzki OW NFZ udostępnia pacjentom nową infolinię. Codziennie od 8 do 20 mogą Państwo uzyskać wszystkie informacje na temat zasad bezpłatnego leczenia, zasad leczenia zagranicą, refundowanych leków i placówek, w których można się leczyć bezpłatnie.

Informacje mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów:

 • 801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych
 • 42 299 92 75  - dla telefonów komórkowych i z zagranicy

Informacja dla pacjentów:

ul. Kopcińskiego 56

90-032 Łódź

42 275 40 30 (informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku od 8 do 16)

w górę

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Dział Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Kopcińskiego 56

faks: 42 275 40 61

e-mail: dos@nfz-lodz.pl

42 275 48 60 – informacja dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Dział Spraw Świadczeniobiorców

ul. Kopcińskiego 69

faks 42 275 41 89
e-mail: woswm@nfz-lodz.pl

 • 42 275 41 65 - weryfikacja statusu ubezpieczenia zdrowotnego; e-WUŚ

 • 42 275 41 85 - weryfikacja statusu ubezpieczenia zdrowotnego; e-WUŚ

 • 42 275 41 66 - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne; uprawnienia na podstawie decyzji wójta/burmistrza/prezydenta przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • 42 275 41 62 - objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym; e-WUŚ

 • 42 275 41 85 - transport daleki POZ

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

ul. Kopcińskiego 69

faks 42 275 48 59

tel. 42 27-54-089, 42 27-54-083, 42 27-54-081

e-mail: dlu@nfz-lodz.pl

w górę

Wydział Współpracy Międzynarodowej

ul. Kopcińskiego 69

90-032 Łódź

faks: 42 275 49 12

numery telefonów: 42 275 40 14, 42 275 40 26, 42 275 49 76

(rejestracja i wydawanie formularzy serii E-100 i S1, zwrot kosztów za leczenie za granicą, planowane leczenie w ramach dyrektywy i koordynacji, uprzednia zgoda na leczenie) 

W sprawie wniosku o wydanie EKUZ prosimy o kontakt pod numerem: 42 275 40 30 (po usłyszeniu komunikatu należy wybrać 3) lub za pośrednictwem e-mail: dos@nfz-lodz.pl

w górę

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

ul. Kopcińskiego 56

90-032 Łódź

tel. 42 275 49 67

e-mail: kancelaria@nfz-lodz.pl

w górę

Wydział Gospodarki Lekami

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

informacja o lekach:

tel. 42 275 49 93,

faks 42 275 40 15

sprzedaż recept, umowy:

tel. 42 275 49 99, 42 275 49 32

w górę

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

tel. 42 275 49 21, faks 42 275 40 53

w górę

Wydział Informatyki - Dział Aplikacji

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

tel. 42 275 49 88, 42 275 49 89, 42 275 49 83

e-mail: aplikacje@nfz-lodz.pl

w górę

Wydział ds. Służb Mundurowych

ul. Kopcińskiego 69 (budynek Portal 69)

90-032 Łódź

tel. 42 275 48 54, faks 42 275 48 59

w górę

Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

tel. 42 275 40 00, faks 42 275 40 52

e-mail: zrp@nfz-lodz.pl

w górę

Wydział Kadr i Szkoleń

ul. Kopcińskiego 69

90-032 Łódź

tel. 42 275 40 60, faks 42 275 48 88

w górę

Rzecznik prasowy

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

tel. 42 275 40 10

e-mail: rzecznik@nfz-lodz.pl

w górę

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

al. Armii Krajowej 15 (wejście od ul. Szkolnej)

97-300 Piotrków Trybunalski

Godziny pracy delegatury

poniedziałek- piątek 8:00-16:00

tel. 42 27 54 115 , faks 42 27 54 111

e-mail: del.piotrkow@nfz-lodz.pl

 • zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • leczenie uzdrowiskowe,

 • recepty, umowy z lekarzami,

 • karty EKUZ,

 • eWUŚ,

 • dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,

 • Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

w budynku jest podjazd oraz inne udogodnienia dla niepełnosprawnych

w górę

Delegatura w Sieradzu

plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz

Godziny pracy delegatury

poniedziałek- piątek 8:00-16:00

wtorek 8:00-17:00

Sekretariat:  42 275 41 30, fax 43 822 19 84
EKUZ, eWUŚ:   42 275 41 28
Zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne: 42 275 41 29
e-mail: del.sieradz@nfz-lodz.pl

 • zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • leczenie uzdrowiskowe,

 • recepty, umowy z lekarzami,

 • karty EKUZ,

 • eWUŚ,

 • dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,

 • Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

można skorzystać z windy w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu i przejść łącznikiem do delegatury.
Chęć przejścia i potrzebę otwarcia łącznika należy zgłosić w portierni Starostwa Powiatowego.

w górę

Delegatura w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 29

96-100 Skierniewice

Sekretariat – pokój nr 1, parter

tel. 42 275 41 35, faks  46 834 15 89

e-mail: del.skierniewice@nfz-lodz.pl

 • zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • leczenie uzdrowiskowe,

 • recepty, umowy z lekarzami,

 • karty EKUZ,

 • eWUŚ,

 • dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,

 • Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).

tel. 42 275 41 25, 42 275 41 24

Godziny pracy delegatury

poniedziałek- piątek 8:00-16:00, wtorek 8:00-18:00 tylko w okresie od 1.06 do 31.08.2015 r.

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych.