W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Zakup i dostawę zestawów komputerowych”.

Łódź, dn. 18 października 2017 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż następujących składników majątkowych:

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie i dostawę informatorów p.t. Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021”

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) przetarg nieograniczony na „Dostawę serwerów klasy x86 do obsługi środowiska wirtualnego”, nr postępowania ZP/ŁOW NFZ/1/2017.

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz dzierżawę włókien światłowodowych”.