Drukuj

W związku ze zmianami organizacyjnymi od dnia 13 kwietnia 2015 r. dokumenty z aptek (m.in. zbiorcze zestawienia na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, cesje, formularze rejestracyjne oraz wszelkie dokumenty dotyczące aneksowania bądź zamykania aptek) będą przyjmowane w Biurze Podawczym mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 58, budynek A, parter, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami