Drukuj

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 13 kwietnia 2015 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zbiorcze zestawienia na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz cesje będą przyjmowane w Biurze Podawczym mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi, budynek A, parter, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dokumenty dotyczące rejestracji aptek, zawierania, aneksowania bądź rozwiązywania umów na realizację recept refundowanych (formularze wniosków o zawarcie umowy o wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych na receptę) będą przyjmowane na Sali Obsługi mieszczącej się przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wszystkie dokumenty można również przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90 – 032 Łódź.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami