Drukuj

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1581, z późn. zm.).

 

I. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowana apteka ogólnodostępna w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.), która:

 

II. Wymagania organizacyjne

szczepienia ochronne powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);

  

III. Wymagania osobowe

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. wskazującym, iż zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne nikt poza farmaceutą i technikiem farmaceutycznym nie może wykonywać czynności fachowych w aptece, a szczepienie w aptece jest usługą farmaceutyczna (czynnością fachową);

 

IV. Procedura naboru.

 

V. Wynagrodzenie.

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości :

 

VI. Sposób rozliczenia należności za szczepienia.

 

VII. Zakończenie uczestnictwa

Apteka ogólnodostępna, która zrezygnuje z uczestnictwa zobowiązana jest do:

 

Kontakt:

 

 

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej