W uzupełnieniu komunikatu z dnia 13 kwietnia 2015 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zbiorcze zestawienia na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz cesje będą przyjmowane w Biurze Podawczym mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi, budynek A, parter, w godzinach od 8.00 do 16.00.

W związku ze zmianami organizacyjnymi od dnia 14 kwietnia 2015 r. wszystkie sprawy związane z obsługą umów upoważniających do wystawiania recept na realizację refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych prowadzone będą na sali obsługi przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi.

W związku ze zmianami organizacyjnymi od dnia 13 kwietnia 2015 r. dokumenty z aptek (m.in. zbiorcze zestawienia na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, cesje, formularze rejestracyjne oraz wszelkie dokumenty dotyczące aneksowania bądź zamykania aptek) będą przyjmowane w Biurze Podawczym mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 58, budynek A, parter, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie Centrali NFZ Departament Gospodarki Lekami opublikował komunikat w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W związku z zapowiadaną przez środowisko lekarskie akcją protestacyjną, polegającą na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, skutkujących ograniczeniem praw pacjenta do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie prosi o codzienne przekazywanie informacji na temat ilości recept zrealizowanych w aptece, a wystawionych w ramach akcji protestu, z informacjami dotyczącymi świadczeniodawców wystawiających recepty.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Spraw  Społecznych Urzędu Miasta Łodzi wraz ze Współorganizatorem Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich zapraszają na:

XXI Konferencję Zdrowych Miast Polskich „Samorządy terytorialne wobec problemów zdrowia publicznego”

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 23-25 maja 2012 roku.