Drukuj

Portal dedykowany aptekom po zarejestrowaniu przez aptekę/punkt apteczny, umożliwia:

 

Jednocześnie portal ten pozwala w krótkim czasie na uzyskanie zwrotnej informacji o poprawności lub błędach w przekazanych danych.

 

Dodatkowo uruchomione są następujące opcje portalu:

W przyszłości planujemy rozszerzyć opcje o sprawdzanie poprawności recept.

 

Informacje na temat możliwości korzystania z Portalu można uzyskać pod numerem telefonu: 42 275 40 73.

Prezentacja ilustrująca proces rozliczania za pomocą Portalu Świadczeniodawcy

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami