Drukuj

Portal dedykowany aptekom po zarejestrowaniu przez aptekę/punkt apteczny, umożliwia:

Jednocześnie portal ten pozwala w krótkim czasie na uzyskanie zwrotnej informacji o poprawności lub błędach w przekazanych danych.

Dodatkowo uruchomione są następujące opcje portalu:

W przyszłości planujemy rozszerzyć opcje o sprawdzanie poprawności recept.

Informacje na temat możliwości korzystania z Portalu można uzyskać pod numerem telefonu: 42 275-40-73.

Prezentacja ilustrująca proces rozliczania za pomocą Portalu Świadczeniodawcy