Drukuj

Opis wymiany komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami/punktami aptecznymi,
które zawarły z NFZ umowę na realizację recept

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. 2011.294.1742), przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikającymi ze zrealizowanych recept od stycznia 2012r. będzie realizowane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Prezentacja ilustrująca proces rozliczania za pomocą Portalu Świadczeniodawcy