zdjęcie farmaceutka w aptece

Witamy w serwisie dla farmaceutów, w którym zostały zamieszczone komunikaty i informacje dotyczące umów na realizację recept oraz zasad rozliczeń z aptekami/punktami aptecznymi.

 

Wydział Gospodarki Lekami

adres do korespondencji: 90-032 Łódź ul. Kopcińskiego 58

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax: 42 275-40-15

telefon: 42 275 49 93

Stan na dzień: 1 września 2019 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

 

 

 

 

 

 

 

{xtypo_button1} Dla Farmaceutów {/xtypo_button1}

 

 

 

 

 

Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego OW NFZ uprzejmie informuje, że warunkiem otrzymania refundacji cen leków i wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom bezpłatnie lub za częściową odpłatnością jest przedłożenie w siedzibie Oddziału przez aptekę lub punkt apteczny wypełnionego druku oświadczenia z dokumentami dotyczącymi zmian.

Każdorazowa zmiana danych zawartych w oświadczeniu wymaga złożenia nowego oświadczenia wraz z odpowiednimi dokumentami.

Natomiast w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego należy przesłać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy aktualny numer konta bankowego.  Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu numeru konta bankowego w Portalu Świadczeniodawcy, należy złożyć wydruk z kodem paskowym podpisany przez upoważnioną osobę wraz z potwierdzającym numer konta bankowego dokumentem.

Złożenie papierowej wersji wniosku rozpoczyna procedurę w ŁOW NFZ.  


Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Łódzkiego OW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58, budynek E, pok. 12, celem potwierdzenia ich zgodności z oryginałami.  


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 042 275-40-16.   

 

{xtypo_button1} Dla Farmaceutów {/xtypo_button1}

 

 

 

Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego OW NFZ uprzejmie informuje, że warunkiem otrzymania refundacji cen leków i wyrobów medycznych wydanych świadczeniobiorcom bezpłatnie lub za częściową odpłatnością jest: 

 • rejestracja w Portalu Świadczeniodawcy nowej apteki/punktu aptecznego,
 • przedłożenie w siedzibie Oddziału przez każdą nowo otwartą aptekę lub punkt apteczny druku formularza rejestracyjnego apteki/punktu aptecznego w systemie informatycznym NFZ,
 • druku oświadczenia wraz z następującymi dokumentami: 

  - pismo Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego informujące o nadaniu numeru ewidencyjnego, daty
    uruchomienia apteki oraz osobie pełniącej funkcję kierownika apteki,
  - zezwolenie na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wydane przez Inspektora Farmaceutycznego,
  - decyzję z Urzędu Skarbowego o numerze identyfikacji podatkowej – NIP,
  - zaświadczenie z Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym – REGON,
  - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – KRS.

Po potwierdzeniu formularza rejestracyjnego w ŁOW NFZ należy przesłać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy numer konta bankowego. Wydruk wniosku o wpisanie w systemie informatycznym NFZ numeru rachunku bankowego z kodem paskowym, podpisany przez upoważnioną osobę wraz z potwierdzającym numer konta bankowego dokumentem należy dostarczyć do ŁOW NFZ.

Złożenie papierowej wersji wniosku rozpoczyna procedurę w ŁOW NFZ.  

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Łódzkiego OW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58, budynek E, pok. 12, celem potwierdzenia ich zgodności z oryginałami.  


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 042 275-40-16. 

 

{xtypo_button1} Dla Farmaceutów {/xtypo_button1}