Drukuj

(z wyłączeniem osób zgłoszonych do umów o świadczenia opieki zdrowotnej)

 

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z wejściem  w życie Zarządzenia nr 44//2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 29.06.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów recept identyfikujących recepty - osoba uprawniona zobowiązana jest do przekazania do Oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej.

W świetle powyższego, w związku z wygaśnięciem umów upoważniających do wystawiania recept z dniem 31.12.2016 r., termin składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept w Portalu Personelu przez osoby uprawnione został przesunięty do dnia 31 grudnia 2017 roku. W przypadku nieprzekazania ww. wniosku, uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną automatycznie odebrane od 01 stycznia 2018 roku. Od tego dnia uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept będzie możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dostępu do Portalu, które wymaga dokonania potwierdzenia tożsamości w Oddziale Funduszu.

Jednocześnie ŁOW NFZ przypomina, że wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept osoba uprawniona ma możliwość przygotować i przekazać w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Portalu Personelu, a następnie wydrukować i przekazać w wersji papierowej do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wniosek ten jest udostępniony wyłącznie po przekazaniu (elektronicznie) i zatwierdzeniu przez Oddział Wojewódzki NFZ wniosku o aktualizację danych.

Wszelkie informacje oraz instrukcje związane z powyższym dostępne są na stronie internetowej: www.nfz-lodz.pl, w zakładce Dla Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego dokonania aktualizacji danych i utrzymania uprawnień do pobierania numerów recept bezpośrednio w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:  ul. Kopcińskiego 56, Sala Obsługi, pokój 14A oraz Delegaturach ŁOW NFZ:

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 42 275 40 17, 42 275 49 32.