Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept z dniem 31.12.2016

Z chwilą wygaśnięcia umów upoważniających w terminie z dniem 31 grudnia 2016 r., uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną utrzymane, pod warunkiem przekazania do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej w formie elektronicznej i papierowej.

Osoby uprawnione do wystawiania recept, które obecnie mają podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept i posiadają dostęp do Portalu NFZ mają możliwość z wykorzystaniem Portalu NFZ przygotować, wydrukować oraz przekazać w postaci elektronicznej do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept.

W ślad za przekazaniem wersji elektronicznej wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept należy wysłać lub przekazać osobiście do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podpisany wniosek w postaci papierowej

Termin składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept oraz aktualizację danych osobowych w Portalu Personelu został przesunięty do dnia 30 czerwca 2018 roku. (Na podstawie Zarządzenia
nr 123/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 15.12.2017 r.)

 

 

Złożenie wniosku w postaci papierowej w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ umożliwi utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept. Osoby uprawnione do wystawiania recept, które obecnie mają podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept i posiadają dostęp do Portalu NFZ w pierwszej kolejności powinny zaktualizować swoje dane osobowe oraz dane dotyczące wykonywanej działalności leczniczej, wykorzystując udostępniony w Portalu Personelu wniosek o aktualizację danych. W celu aktualizacji danych należy wysłać ten wniosek do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyłącznie w wersji elektronicznej.

W przypadku nieprzekazania w postaci papierowej wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej, uprawnienia te z chwilą wygaśnięcia umowy upoważniającej do wystawiania recept, zostają odebrane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ.

Dokumenty powiązane: