W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2 grudnia 2019 r. oraz Zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r., w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przedłużeniu, do dnia 30 czerwca 2020 r., ulega termin składania wniosków o zawarcie umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą wpływu do ŁOW NFZ do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.

 Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej