Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przypomina, iż 10 stycznia 2020 r. jest ostatnim dniem składania wniosków o zawarcie umów w zakresie Program pilotażowy „Standard żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

 Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej