Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z problemami technicznymi zgłaszanie liczby etatów ratowników medycznych zostaje przedłużone do dnia 21.01.2020 r.

Kontakt:
• 42 275 41 54
• 42 275 48 85
• 42 275 48 84
• 42 275 48 81

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej