Informujemy, że od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zmodyfikowało wzór karty EKUZ (zmiana dotyczy usunięcia logo Unii Europejskiej).

 Zjednoczone Królestwo

Uprawienia wynikające z EKUZ oraz innych dokumentów wydawanych przez Wielką Brytanię, dla wszystkich osób ubezpieczonych w tym państwie, będą obowiązywać do końca okresu przejściowego.

Dodatkowe informacje na temat Brexitu znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-nt-konsekwencji-uporzadkowanego-brexitu.