Drukuj

W związku z opublikowaniem ogłoszeń o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń na terenie województwa łódzkiego w zakresie

17.3118.031 – świadczenia udzielane przez zespół sanitarny typu „N”

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, że postępowanie:

05-11-000136-PDT/17/1/17.3118.031.08/1- dotyczy udzielania świadczeń w ciągu całej doby

05-11-000139/PDT/17/1/17.3118.031.08/1 - dotyczy udzielania świadczeń w ciągu dnia przez 12 godzin od 8:00 do 20:00

 

Kontakt: 42 275-48-57

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych