Drukuj
W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 122/2016/DSOZ z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna

Odbiór aneksów od dnia 21 grudnia 2016 r. odbywać się będzie:


Źródło: Dział Obsługi Umów