Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisania w terminie do dnia 31 maja 2017 r., porozumień dot. przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju:

Zawieranie porozumień rozpoczniemy od dnia 22 maja 2017  r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów;
tel. 42 275 49 77; 42 275 49 70; 42 275 40 11. Porozumień nie wysyłamy pocztą