Drukuj

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 43/2017/DSOZ z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz zarządzenia Nr 46/2017/DSOZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: 

podstawowa opieka zdrowotna

Odbiór aneksów odbywać się będzie od dnia 3 lipca 2017 r.:


Źródło: Dział Obsługi Umów