Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców, iż otrzymał dokument wystosowany przez Podsekretarza Stanu Ministra Zdrowia, Pana Zbigniewa Króla dotyczący pilotażowej formy świadczeń w Centrum Zdrowia Psychicznego. Omawiany dokument ma na celu rozważenie przez świadczeniodawców wzięcia udziału w pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego. Uwaga- do zgłoszenia intencji udziału w pilotażu niezbędne jest dysponowanie funkcjonującymi od co najmniej 2 lat trzema formami opieki ( spośród pozostałych czterech- tj. ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej). Opieka ambulatoryjna, środowiskowa i dzienna muszą być realizowane na obszarze działania centrum. Poza tym obszarem dopuszczalne jest umiejscowienie tylko opieki szpitalnej.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. pierwszy etap będzie polegał na zgłoszeniu przez podmiot leczniczy dobrowolnej intencji wejścia do pilotażu, oraz wskazania posiadanych zasobów organizacyjnych.   W tym celu należy wypełnić załączoną do informacji część a. ankietę zasobów i działalności oraz część podstawowe informacje o zasobach i działalności komórek organizacyjnych usytuowanych w obszarze wskazanym do pilotażu. Ww. informacje należy przesłać do Zakładu Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: npozp.pilotaż@ipin.deu.pl nie później niż do 11 sierpnia 2017 r.

  2. Drugi etap będzie polegał na zaproszeniu podmiotów leczniczych, których zgłoszenie będzie rokowało najlepsze spełnienie celów pilotażu. Zostaną przedstawione szczegółowe zasady i warunki zawarcia umowy o wejście do pilotaż.

W załączeniu:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Materiały z Ministerstwa.pdf)Materiały z Ministerstwa.pdf 685 kB