Drukuj

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2016r. poz. 1132), personel medyczny sprawujący opiekę nad pacjentką w celu zapewnienia prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka ma obowiązek, m.in.:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej