Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowi informuje że w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu oceny wniosków o zmiany w potencjale dla umów sieciowych (03/080) wnioski należy przygotowywać i przesyłać dla zakresów świadczeń w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń i wcześniej obowiązujące typy umów. Umowy sieciowe obejmują następujące rodzaje i typy umów:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej