Drukuj


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisywania aneksów do umów na 2018 r. w rodzaju:

podstawowa opieka zdrowotnaOdbiór aneksów odbywać się będzie:

Źródło: Dział Obsługi Umów