Drukuj

Szanowni Państwo, ruszył konkurs dotyczący „Programu badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 – 2020”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wraz z Departamentem Polityki Zdrowotnej zapraszają do składania wniosków na konkurs dotyczący realizacji „Programu badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 – 2020”.

Konkurs realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/5882633-konkurs-nr-rpld-09-02-01-ip-01-10-004-17-poddzialanie-ix-2-1-wczesne-wykrywanie-wad-rozwojowych

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego