Drukuj

W związku z komunikatem w Portalu Świadczeniodawcy dotyczącym wysokości wskaźnika udziału porad w ramach których wystawiono e-recepty do ogólnej liczby porad, ŁOW NFZ informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. zostały wysłane na Portal aneksy w formacie pdf uwzględniające w/w zmiany. Nadmieniamy, że aneksy te zostały wysłane do Państwa tylko w wersji elektronicznej. Po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu aneksu, prosimy o pilne dostarczenie w wersji papierowej 1 egzemplarza aneksu do ŁOW NFZ. Informujemy również, że szybkie podpisanie i zwrócenie aneksów do NFZ spowoduje szybsze wygenerowanie szablonów rachunków.
Pliki, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji "Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum" w katalogu "Pliki dedykowane".

Nazwa udostępnionego pliku rozpoczyna się od słowa „eRecepta…”

 

ŁOW NFZ zaprasza do zwrotu aneksów do.:

 

oraz we właściwych miejscowo Delegaturach:

Źródło: Dział Obsługi Umów