Drukuj

Instrukcja obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla wystawiających i realizujących znajduje się na stronie Centrali NFZ.

 

Źródło: Dział POZ oraz ZAO