Drukuj

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym  – Dieta Mamy” do dnia 29 lutego 2020 roku. W związku z powyższym ŁOW NFZ zaprasza wszystkie podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ oraz oddziały dedykowane kobietom w ciąży i po porodzie do składania wniosków w w/w zakresie.

Wnioski prosimy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódź, ul. Kopcińskiego 56 pokój 205.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej