Drukuj

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wzrastającą liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wymagających przetransportowania do szpitala lub izolatorium, w tym również osób, których stan kliniczny wskazuje na konieczność zastosowania tlenoterapii podczas transportu, przypominamy świadczeniodawcom, którzy realizują transporty, o obowiązku posiadania ambulansu, który spełnia cechy techniczne i jakościowe.

Określa je obowiązująca Polska Norma PN-EN 1789 dla środka transportu drogowego.

Zgodnie z tą normą ambulans musi być wyposażony w przenośny zbiornik tlenu, minimum 400 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym) przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym.

W ambulansach typu A1 oraz A2 pojemność zbiornika może być zmniejszona do 200 l.

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych