Drukuj

ŁOW NFZ informuje, że w dniu 4 stycznia 2021 r. zostały wysłane na Portal Świadczeniodawcy aneksy na rok 2021 w zakresie: Podstawowa Opieka Zdrowotna. Aneksy te zostały wysłane do Państwa w wersji elektronicznej (eUmowy).

Prosimy o elektroniczne podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie nam w/w aneksów za pomocą funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy.

Świadczeniodawców nie posiadających podpisu elektronicznego po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu aneksu, prosimy o dostarczenie 1 egzemplarza w wersji papierowej do ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58 oraz we właściwych miejscowo delegaturach:


• Umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 3;
• Umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29;
• Umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15.

Ścieżka do pobrania pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Pobierz


Ścieżka do zwrotu podpisanego pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Prześlij

 

Źródło: Dział Obsługi Umów