Drukuj

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych dotyczących realizacji świadczenia z grup: D01 - Złożone zabiegi klatki piersiowej; D02 - Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej; D03 - Duże zabiegi klatki piersiowej; D05 - Bronchoskopia; D06 - Średnie zabiegi klatki piersiowej; D07 - Małe zabiegi klatki piersiowej; D54 - Zapalenie opłucnej; PZD01 - Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.; PZD02 - Duże zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.; PZD04 - Małe zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż.

Szczegóły komunikatu   link do strony AOTMiT

Podstawa prawna

Źródło: Ministerstwo Zdrowia