Drukuj

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz apteki ogólnodostępne do udziału  w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej.

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie do dnia 31 grudnia 2022 r. szczepień ochronnych przeciw grypie zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2022 r.

 

Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

 

Podmioty lecznicze

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowany każdy podmiot leczniczy  w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633), który:

 

Apteki ogólnodostępne

Do udziału w programie może zgłosić się i zostać zakwalifikowana apteka ogólnodostępna w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.), która:

  


  

Wymagania organizacyjne  

  

Wymagania osobowe

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym uprawnionym do kwalifikacji osoby pełnoletniej (ukończone lat osiemnaście) do szczepienia przeciw grypie jest lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta.

Wykonanie u osoby pełnoletniej szczepienie przeciw grypie może przeprowadzić:

Do dokonania kwalifikacji do szczepienia przeciw grypie w przypadku osób małoletnich (nie ukończone lat osiemnaście) uprawniony jest lekarz.

 

Procedura naboru

Podmioty, zgłaszają swoją aplikację poprzez:

Przesłane na adres ePUAP aplikacje bez ważnego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane. Arkusz kalkulacyjny należy przesłać w formie edytowalnej jako załącznik.

W przypadku braku możliwości przekazania drogą elektroniczną aplikacje można złożyć w wersji papierowej w siedzibie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

  

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za szczepienie przeciwko grypie wynosi 21,83 zł.

Powyższa stawka obejmuje kwalifikację oraz wykonanie szczepienia.

  

Sposób rozliczenia należności za szczepienia

   

Zakończenie udziału w realizacji szczepień przeciwko grypie

Podmiot leczniczy lub apteka który zrezygnuje z udziału w realizacji szczepień przeciw grypie zobowiązany jest do:

   


   

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko GRYPIE. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowa można znaleźć na stronie internetowej.

 

Kontakt: tel.:

 Wersja edytowalna załączników dostępna w plikach do pobrania.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej