wykrzyknik 3 BEZPŁATNE szkolenia w zakresie e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta pacjent.gov.pl.

Na stronę2

W sprawie zmian wynagrodzeń dla fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, techników elektroradiologii i innych grup zawodowych dotychczas nieobjętych podwyżkami.