Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami (w załączeniu) wyłączony został dostęp do starej wersji systemu MUS.

Ze względu na zmiany wprowadzane w mechanizmach logowania sytemu Portal Świadczeniodawcy niezbędna jest zmiana Państwa hasła.