Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

18.01.2011

W związku z opublikowaniem ogłoszeń o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń na terenie województwa łódzkiego w zakresie

17.3118.031 – świadczenia udzielane przez zespół sanitarny typu „N”

17.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich świadczeniodawców zainteresowanych realizacją świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju: POZ, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, do zapoznania się z prezentacją związaną z przygotowaniami do ogłoszenia postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów z ŁOW NFZ.

 

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych 

 

14.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom o obowiązku  prowadzenia kolejek oczekujących.

14.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zaktualizowanie na kolejny okres rozliczeniowy obowiązywania zawartych umów w rodzaju leczenie szpitalne uprawnień dla osób wskazanych przez świadczeniodawcę do prowadzenia kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń z:

  • endoprotezoplastyki
  • angioplastyki
  • zaćmy
14.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 14 ust 2 pkt 1 Zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej endoprotezo plastyki narządu ruchu zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej sprawozdania zgodnie ze wzorem i formacie określonym przez Fundusz, czyli w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki (CBE)

14.01.2011

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc grudzień nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 13.01.2011 r.

11.01.2011

 

Łódzki OW NFZ zwraca się do Państwa z prośbą o jak najszybsze rozliczanie umów obowiązujących w roku ubiegłym.
07.01.2011

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że w związku z toczącym się procesem generowania umów z zakresu POZ na rok 2011 r., przesunięciu do dnia 19 stycznia 2011 r. ulega termin przesyłania list świadczeniobiorców oraz list uczniów do weryfikacji za miesiąc styczeń 2011 r. Jednocześnie informujemy, że poprawne przekazanie list jest możliwe po zaimportowaniu do Państwa systemów informatycznych elektronicznych wersji umów (plików umx), które po podpisaniu umów będą udostępnione w Portalu Świadczeniodawcy.

Przypominamy ponadto, iż weryfikacji za miesiąc styczeń 2011 r. podlegają listy podopiecznych aktualne na dzień 1 stycznia 2011 r., które powinny być sporządzone zgodnie z warunkami zawartej z ŁOW NFZ umowy.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu POZ pod numerem telefonu 42 275-41-64.