W związku ze składaniem formularzy aktualizacyjnych do aneksowania na 2014 rok umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: ratownictwo medyczne, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że podobnie jak przy składaniu oferty konkursowej oraz wniosków o aktualizację potencjału wykonawczego, w przypadku osób, które w danym rejonie operacyjnym wchodzą w skład zespołów ratownictwa medycznego zarówno w charakterze ratownika jak i kierowcy należy:

 

  • w formularzu ofertowym osoby te wykazać jako ratownika medycznego określając średnią liczby godzin pracy w tygodniu w tym charakterze
  • wskazać w formularzu ofertowym, że osoba spełnia warunki, o których mowa w art.106 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, nr 30. poz. 151)
  • dodatkowo oddzielnie dołączyć wykaz tych osób z wskazaniem średniej liczby godzin w charakterze kierowcy.